ملینجو gnetum gnemon

آیورودا

کاربر ممتاز
ملینجو گیاهی است از خانواده Gnetaceae ( جنتاسه ) که بومی جنوب شرقی آسیا و تعدادی از جزایر اقیانوس آرام میباشد.
این درخت از جنس Gnetum (جنتوم) میباشد.
این جنس شامل 30 گونه مختلف میباشد که اکثر این گونه ها در جنوب آسیا، آفریقای مرکزی و آمریکای جنوبی دیده میشوند.
درخت ملینجو به صورت وحشی در آسام، اندونزی، مالزی ، فیلیپین و فیجی میروید.
این درخت بیشتر به دلیل برگها و دانه هایش کاشته میشود و در اندونزی بسیار محبوب است.


زیستگاه درخت ملینجو درکنار نهرها و در جنگل های بارانی که ارتفاع زیادی از سطح دریا ندارند میباشد.
این درخت تا ارتفاع 1700 متر از سطح دریا دیده میشود.


ملینجو درختی گرمسیری و برگریز میباشد که ارتفاعی در حدود 10 متر دارد.
رشدی متوسط دارد و گاها تا 15 متر نیز این درخت دیده شده است.
شاخه های ملینجو محکم میباشند.
برگها ی این گیاه همیشه سبز ، به صورت مخالف هم ،بیضی شکل و براق هستند.
برگها بین 8 تا 20 سانتیمتر طول و بین 3 تا 10 سانتیمتر عرض دارند ، زمانی که جوانه میزنند برنز رنگ میباشند و در زمان بلوغ به رنگ سبز تیره دیده میشوند.
برگهای ملینجو خوراکی میباشد و در تهیه انواع غذا ها و سوپها مورد استفاده قرار میگیرد.
گلهای نر و ماده به صورت جدا از هم قرار دارند و گرده افشانی توسط باد صورت میگیرد.
میوه این گیاه بیضی شکل، کوچک و به رنگ قرمز و یا سبز میباشد و در شهریور ماه میرسد.
میوه درخت ملینجو حدود 6 گرم وزن دارد و شامل دانه ای بزرگ به وزن 3.8 گرم میباشدو منبع غذایی مهم برای پرندگان، پستانداران و خزندگان محسوب میشود.


دانه های گیاه ملینجو به صورت خام، پخته و بو داده مورد مصرف قرار میگیرد.
از این دانه ها برای تهیه آرد، آجیل، ویفر و چیپس استفاده میشود.


نگهداری از این گیاه به شرح زیر میباشد:

خاک : خاک شنی، ماسه ای، لومی، مرطوب و خوب زهکشی شده.
بهتر است خاک اسیدی باشد.
این گیاه در خاکهای کم عمق و نابارور نیز رشد میکند.
نور: سایه - نیم سایه
آبیاری: ملینجو به آبیاری متوسط نیاز دارد.
بهتر است خاک گیاه همواره مرطوب باشد.
دما: دمای بین 22 تا 30 درجه مناسب است.
این گیاه متعلق به مناطق گرمسیری است و تحمل سرما را ندارد.
هرس: یک بار در سال صورت پذیرد.نگهداری از این گیاه به شرح زیر میباشد:

خاک : خاک شنی، ماسه ای، لومی، مرطوب و خوب زهکشی شده.
بهتر است خاک اسیدی باشد.
این گیاه در خاکهای کم عمق و نابارور نیز رشد میکند.
نور: سایه - نیم سایه
آبیاری: ملینجو به آبیاری متوسط نیاز دارد.
بهتر است خاک گیاه همواره مرطوب باشد.
دما: دمای بین 22 تا 30 درجه مناسب است.
این گیاه متعلق به مناطق گرمسیری است و تحمل سرما را ندارد.
هرس: یک بار در سال صورت پذیرد.

تکثیر: از طریق کاشت بذر صوت میگیرد.


یماری خاصی ملینجو را تهدید نمیکند.: منابع
 
بالا