مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.نویسنده مهندس ایمان خسروزاده

در این مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است.درعدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است.رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهای خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که به صورت داوطلبانه فراتر ازانتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند.
نویسنده:مهندس ایمان خسروزاده
 

پیوست ها

  • مقاله مروری.pdf
    276.4 کیلوبایت · بازدیدها: 4
بالا