[مقالات موسیقی] - جدال موسیقی اسلامی و موسیقی یونانی در دوره ی عباسیان

D I S A

عضو جدید
موضوع : جدال موسیقی اسلامی و موسیقی یونانی در دوره ی عباسیان
نویسنده : ایرج نعیمایی
مشخصات فایل : (نوع: PDF حجم: 526KB)
نشریه : سوره بهمن و اسفند 1389 شماره 48 و 49
چکیده:
تناسب هنر و تفکر امری نیست که پذیرش آن نیازمند مرور شواهد تاریخی باشد، اما بررسی این نسبت در تاریخ، زوایای پنهان این رابطه را هویدا خواهد کرد. این نسبت نه محدود به هنر خاص و نه محدود به تفکر خاصی است؛ پس بررسی رابطهی موسیقی و اسلام و همچنین داستان جدال آن موسیقی با موسیقی برآمده از تفکر یونانی در دورهی خلافت عباسیان از زبان کسی که هم تحصیلات حوزوی و هم پژوهش های فراوان در زمینهی موسیقی انجام داده، بسیار شنیدنی است. ایرج نعیمایی عضو گروه موسیقی فرهنگستان هنر و مدیرعامل سابق انجمن موسیقی ایران و مدرس دانشگاه میباشد. آنچه میخوانید نتیجهی مصاحبهی ما با ایشان است که به صورت یادداشت تنظیم شده است. 

پیوست ها

  • 20120413172215-5128-95.pdf
    32.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا