مقالات مرتبط با بادگیر

ladi

New member
عنوان مقاله: بررسي فرم مناسب سقف و سودمندي استفاده از بادخور و بادگير در تهويه طبيعي مسکن چابهار
نویسندگان: احدي امين اله*, عليرضايي ورنوسفادراني بابك
* دانشگاه علم و صنعت ايران
چکیده: طراحي اقليمي و توجه به مباحث مربوط به معماري پايدار از مهمترين جريان هاي معماري معاصر به حساب مي آيند که سابقه چند هزارساله به خصوص در ايران دارد. در دوران معاصر طراحي اقليمي عکس العمل منطقي به بحران هاي ناشي از کمبود منابع توليد انرژي و افزايش آلودگي هاي محيطي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي بوده است. در ايران، يکي از اقليم هايي که توجه به شرايط زيست محيطي به منظور ايجاد آسايش حرارتي و رسيدن به معماري همساز با اقليم در آن نقش حياتي دارد، اقليم گرم و مرطوب است که با رطوبت و گرماي بالا مواجه است و به منظور تهويه رطوبتي و سرمايش از راه هاي غيرطبيعي نياز به صرف انرژي و هزينه زياد دارد. اين نوشته درصدد است که با توجه به مباحث مربوط به طراحي اقليمي در اقليم گرم و مرطوب ايران، فرم مناسب سقف را جهت استفاده بهينه از تهويه طبيعي در خانه هاي مسکوني شهر چابهار که در اقليم گرم و مرطوب واقع شده و با مشکلات ناشي از گرما و رطوبت مواجه مي باشد، بررسي کند و سودمند بودن استفاده از بادخان و بادخور را در اين منطقه مورد سنجش قرار دهد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله با استفاده از داده هاي پايگاه هاي هواشناسي و منابع اسنادي و کتابخانه اي معتبر به منظور جمع آوري اطلاعات، توصيفي تحليلي و نيز استفاده از مدل سازي رايانه اي در نرم افزار Vasari Autodesk(نرم افزار شبيه ساز تونل باد) به منظور ارايه راهکارهاي کالبدي و سنجش درستي آن مي باشد. نتايج اين نرم افزار با نرم افزار Ansys cfx version 13 (نرم افزار مطرح در زمينه محاسبات ديناميک سيالات) مورد تاييد قرار خواهد گرفت. در ساختمان هاي کم ارتفاع و محصور (نظير خانه هاي شهر چابهار) که جريان هواي زيادي به بدنه ساختمان برخورد نمي کند، سقف در سازوکار تهويه نقش اساسي دارد، علاوه بر اين جريان هواي عبوري از سقف پايدار تر و قوي تر است. در اين مقاله با مطالعه و مدل سازي سه نوع سقف منحني، شيب دار و مسطح و همچنين بادخان و بادخور مناسب آن، راهکارهاي کالبدي به منظور رسيدن به سازوکار بهينه تهويه طبيعي در ساختمان هاي يک طبقه و چند طبقه در شهر چابهار بررسي شده است و در نهايت، فرم بهينه شکل سقف (در ارتباط با تهويه طبيعي) و موثر بودن استفاده از بادخان و بادخور به منظور تهويه طبيعي در مسکن چابهار مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

كليد واژه: چابهار، تهويه طبيعي، بادخان،بادخور، شکل سقف

 

پیوست ها

  • بادگیر در مسکن چابهار.pdf
    1 مگایابت · بازدیدها: 0

ladi

New member
هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران

هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران

عنوان مقاله: هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران
نویسندگان: محمودي مهناز, مفيدي شميراني سيدمجيد
چکیده: يکي از اجزاي بناهاي بومي ايران در اقليم گرم بادگير است که بعنوان يک سيستم سرمايشي ايستا، تهويه مطبوع را با استفاده از انرژي تجديدپذير باد فراهم مي آورده است. بادگير از شاهکارهاي معماري ايران محسوب مي شود که قدمت و پيشينه استفاده از آن در ايران به علت قرارگيري آن در مرتفع ترين بخش بنا يا به عبارتي اولين قسمتي که در معرض تخريب قرار دارد، نامعلوم مانده است. اين پژوهش با مدد گرفتن از دو حوزه باستان شناسي و ادبيات سعي نموده تا با پژوهش در پيشينه ساخت بادگير در ايران قبل از اسلام گامي در راستاي هويت فرهنگي-تاريخي معماري ايران بردارد و با ارايه مدارکي مستدل از متون ادبي سابقه استفاده از آن در ايران قبل از اعراب حوزه خليج فارس تدقيق نمايد. محور اصلي پژوهش بر بررسي توصيفي-تحليلي استوار است و نتايج آن به مدد استنتاج از اسناد و متون تاريخي بدست آمده است.


كليد واژه: بادگير، هويت ايراني، پيشينه يابي، معماري ايران
 

پیوست ها

  • هویت ایرانی بادگیر.pdf
    634 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ladi

New member
پيدايش بادگير در خانه هاي دشت يزد - اردکان

پيدايش بادگير در خانه هاي دشت يزد - اردکان

عنوان مقاله: پيدايش بادگير در خانه هاي دشت يزد - اردکان
نویسندگان: ابويي رضا, مظفر فرهنگ, ذاكرعاملي ليلا*
* دانشگاه هنر اصفهان
چکیده: بادگير در مناطق گرم و خشک نه تنها يک عامل براي تنظيم شرايط محيطي که نمادي از معماري اين اقليم است. با توجه به کاربرد آن در تابستان، به طور کل بادگيرها در جبهه تابستان نشين و برفراز يا در پشت يا کنار ايوان جنوبي خانه ها مستقر هستند. در شهرهايي چون ميبد، عقدا و اردکان که بادگيرها يک سويه است، همگي رو به سوي شمال دارند تا باد مساعد شمالي را دريافت کند.
هدف اين مقاله رديابي ريشه هاي تاريخي بادگير در معماري خانه هاي دشت يزد - اردکان است. در اين بررسي قديمي ترين خانه هاي برپاي دشت که تاکنون شناسايي شده اند، متون تاريخي و قديمي ترين بناهاي يادماني منطقه مورد استناد قرار گرفته اند.
در خانه هاي دوره ايلخاني و تيموري (قديمي ترين خانه هاي پابرجا) اين حوزه با عنصر بادگير به شکلي که براي ما شناخته شده است، مواجه نيستيم. تشکيلات نسري شامل ايوان رفيع و کم عرضي است که در پشت آن اتاق مجلل طنبي قرار دارد. در بناهاي غير مسکوني منطقه نيز، بادگيرها اصيل نبوده و بعدها الحاق شده اند. اين در حالي است که در متون آن عصر، به کرات اشاره شده که افراد سرشناس و متمول، خانه ها و عمارات بادگيردار برپا نموده اند؛ حتي در متون کهن تر نيز به وجود بادگير يا واژه هاي هم معناي آن چون بادغر و بادغس و بادغند و ... تاکيد شده است؛ با اين وجود، حتي در معدود خانه هاي عصر صفويه که داراي بادگير هستند، بادگيرها در اعصار بعد به بنا اضافه شده است. با وجود اينکه اين خانه ها نسبت به خانه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري از لحاظ تناسبات و چيدمان فضاها متفاوت مي باشند، بادگيرهاي آنها اصيل نيست. در خانه هاي دوره هاي زند و قاجار عنصر بادگير به عنوان شاخص و معرف معماري کوير رخ نمايي مي کند و به حدي فراگير است که حتي آسمانه شهرهاي منطقه را شکلي ويژه بخشيده است. به اين ترتيب، از يک سو فقدان هر گونه عنصر مستقل معماري تحت عنوان بادگير در خانه هاي قبل از زنديه و از سوي ديگر تاکيد متون بر احداث و وجود بادگير در خانه هاي مظفري منطقه پرسش مهم اين پژوهش است. قديمي ترين بادگير تاريخ دار منطقه مورد مطالعه که در بنايي غير از آب انبار ساخته شده و هم عصر خود بناست، بادگير عمارت دولت آباد يزد متعلق به دوره زنديه (سال 1160 ه.ق.) است. به جز آن، بادگيرهاي اصيل تنها در آب انبارهاي منسوب به قرون هشتم و نهم هجري ديده مي شود (مانند آب انبار چهارسوق شاهي يزد و آب انبار تفت) در حالي که در ساير انواع بناهاي اين دوره بادگير اصيل ديده نشده است. به اين ترتيب، شايد بتوان ريشه هاي پيدايش بادگير را در آب انبارها يافت که بعدها به ساير انواع بناها نيز تسري پيدا مي کند.

كليد واژه: بادگير، طنبي، خانه، يزد
 

پیوست ها

  • بادگیر در یزد.pdf
    1.8 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا