[معماری معاصرایران]:هتل تجاری تهران از استودیو معماری بُن سار

arch_archi

عضو جدید
کاربر ممتازاستودیو معماری ایرانی بُنسار ، مقام اول مسابقه هتل تجاری تهران برای طراحی خود دریافت کرد . این رقابت خصوصی در بهار 2010 برگزار شد . با وجود روال مسابقات ، فرایند گرفتن مجوز ساختمان قبل از شروع رقابت انجام شد و از آنجا که صاحبان هتل با طرح پیشنهادی موافق نبودند ، تصمیم به برگزاری یک رقابت برای دریافت نتیجه بهتر شدند . در نتیجه ، این رقابت باعث پیشرفت طرح قبلی و در نهایت دریافت مجوز از شهرداری شد . با توجه به تاریخ پروژه ، ما باید نقاط ضعف و محدودیت های طرح اولیه را پیدا می کردیم و آنها را به عنوان نقطه شروع پروسه طراحی در نظر می گرفتیم . اولین چالش بر اساس برنامه مسابقه ، این بود که ساختار به نظر می رسید دو ساختمان در یک کالبد باشد ؛ اولی هتل و دومی شامل فضایی برای برنامه های عمومی مانند تبلیغات و مرکز کنفرانس بود . از همان ابتدا پیوست دو ساختمان در یک ساختمان برای ما به مسئله مهمی تبدیل شد . از دیدگاه مشتری ، بخش تجاری مهم بوده اما به علت محل آن که تقریبأ در زیر زمین واقع شده بود ، در نگاه اول از اهمیت کمی برخوردار بود . به همین دلیل زنده نگه داشتن این بخش نیز برای گروه طراحی ، چالش دوم تبدیل شد . چالش سوم برآمده از خود برنامه رقابت بود و اینکه در هماهنگی با انتظارات مشتری های هتل تجاری تهران نبود . به همین خاطر ما خود یک برنامه مخصوص این رقابت ایجاد کردیم ، مانند ایستگاه های کاری ، اتاق جلسات خصوصی و رستوران سنتی . این پروژه تنها از جبهه غربی مسدود است و از سه طرف دیگر آزاد می باشد . با توجه به ارتفاعات مختلف پروژه و اینکه بر روی یک تپه واقع شده ، از چندین نقاط مختلف شهر قابل روئیت می باشد .


 
بالا