[معماری معاصرایران]:كانون وكلاي دادگستري مركز- تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار

ساختمان كانون وكلاي دادگستري در چهار طبقه روي همكف با دو طبقه زير زمين ، جمعاً با 4700 متر مربع زير بنا ، در زميني مستطيل شكل ، شرقي – غربي به ابعاد 18×54(972 مترمربع ) ، در نزديكي ميدان آرژانتين تهران ، به تازگي به اتمام رسيده است . اين ساختمان كه براي فعاليتهاي گوناگون وكلاي عضو كانون طراحي شده داراي عملكردهاي اداري ، آموزشي ، و حرفه اي است .
نماي بيروني بنا كه طرح مدرني از ترازوي عدالت را يك بار در شكل دو وزنه بزرگ معلق و بار ديگر در سيماي شاهين بزرگ ميان دو وزنه به نمايش مي گذارد .در عين حال انعكاس بيروني شناور بودن كل بنا در فضاست ، در واقع ، كل فضاهاي كار چهار طبقه روي همكف دو بدنه عمودي معلق را تشكيل مي دهند كه شفافيت و نور از همه طرف ، آنها را احاطه كرده است .احساس معلق بودن طبقات و احاطه همه جانبه فضا ، به محض ورود به طبقه همكف و رويت سطح زيرين طبقات شروع و با كشيده شدن نگاه به آسمان ، از درون شكاف بين دو بدنه ، كه هر چه بالا ميرود بازتر مي شود ، تشديد ، و با حضور در طبقات و عبور از راهروهاي پيراموني كه به ديواره هاي جانبي نچسبيده اند ، تكميل مي شود . مشاهده مكرر شكاف بين كف و ديواره راهروها احساس شناور بودن در فضا را تداوم مي بخشد .علاوه بر خيال انگيز بودن دفاتر كار شناور در ميان فضا ، طراح توانسته است در يك زمين شرقي – غربي كشيده ، ضمن اجتناب از نور مزاحم غرب ، روشنايي لازم براي همه فضاها را در همه طبقات تأمين كند . به همين دليل كاربرد سطوح شفاف در نماهاي خارجي و داخلي به هيچ وجه تصنعي نبوده ، بلكه بازتاب صادقانه عملكرد ساختمان است .كاربرد مس و برنج در پرداخت هنرمندانه سطح دو بدنه معلق ، كه نقش رقيب و تشديد كننده نسبت به فضاي شفاف و خالي احاطه كننده را ايفا مي كنند ، باعث شده است كه در عين حال مكمل نقش آفريني سطوح شيشه اي در يك دور نماي شهري باشند . اين پرداخت مس و برنج درداخل نيز ادامه يافته و كار تزيين سرسراي داخلي را به عهده مي گيرد .گرانيت مشكي كف طبقه همكف صفحه اي است كه همه باريهاي نور و رنگ و نيز محور مركزي كل فضا بر سطح سخت آن تعريف مي شود .


Click here to view the original image of 700x495px.


منبع:www.njp-arch.com
 
بالا