[معماری معاصرایران]:سالن مراجعين كنسولي وزارت امور خارجه - تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
سالن مراجعين كنسولي وزارت امور خارجه - تهران
تهران-1381

شركت مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس

زمين ساختمان سالن مراجعين كنسولي وزارت امور خارجه در ضلع جنوب غربي محوطه باغ ملي استقرار يافته است بناهاي اطراف زمين طرح مورد نظر عموماً با ارزش بوده و از قدمت تاريخي برخوردار مي باشند .
ساختمانها با پلانهاي قرينه و نماهايي با آجر قرمز بصورت ساده و منظم در سرتاسر محوطه اطراف سايت پروژه پراكنده شده اند . در ضلع جنوبي سايت مورد نظر ساختماني قديمي استقرار يافته كه در طرح پيشنهادي به طور كامل بازسازی و احياء خواهد گرديد .
ايده اصلي طرح ساختمان سالن مراجعين كنسولي وزارت امور خارجه پوشش زمين طرح بوسيله يك پوسته شفاف و شيشه اي است ، پوشش شفاف همانند يك چادر در طول زمين گسترده شده و از سقف ساختمان قديمي آ‎غاز و مطابق با خطوط و شيب هاي موجود در ساختمان قديمي به سمت شمال حركت كرده و پايين مي آيد .
معماري ساختمان مورد نظر در مقايسه با بناهاي آجري اطراف به نحو كاملاً مشخصي تفاوت دارد شفاف بودن بناي جديد ، نمايانگر احترام و خضوع در تقابل با ساير ساختمانهاي تاريخي اطراف مي باشد . در واقع حجم مورد نظر شفاف و سبك بوده و با انعكاس بناهاي تاريخي اطراف دردرون خود . بيان جديدي از معماري را در بافتهاي تاريخي معرفي مي نمايد .
در زير پوسته شفاف مورد نظر فضاي انتظار و هال مراجعين . بعلاوه فضاهاي اداري ، گيشه ها و فضاهاي خدماتي استقرار ميابند ، در طبقه همكف ساختمان قديمي نيز عملكردهاي مختلف خدماتي از جمله شعبه بانك ملي ، كتابفروشي و محل قرائت روزنامه ، اتاق فتوكپي ، فاكس و مركز تلفن و … استتقرار يافته اند . پوسته جديد مورد نظر تنها در قسمت هال عمومي و انتظار شفاف و شيشه اي بوده و در دو بخش جانبي كه عمدتاً فضاهاي اداري و خدماتي را شامل ميشود بصورت صلب در نظر گرفته می شود. بعلت همجواري ساختمان با بناي تاريخي 6 طبقه شرقی ، ارتفاع حجم در بخشهاي جانبي به طرز چشمگيري كاهش يافته تا هيچگونه تداخلي بلحاظ حجمي با آن نداشته باشد و به آن احترام بگذارد .
در طراحي پلان به جهت همجواري و يكپارچگي ما بين حجم جديد و بناي قديمي ، خطوط اصلي پلان بناي قديمي كه همان ديوارهاي باربر اصلي آن مي باشد وارد پلان جديد نيز گرديده و فرم اصلي پلان بناي جديد از طريق آن شكل مي گيرد ، لذا خطوط پلان ساختمان جديد الهام گرفته و تحت تاثير بناي تاريخي ، قرينه و يكنواخت مي باشد .
شكستهاي موجود در پوشش سقف در نقطه اوج از شيب سقف بناي قديمي تبعيت مي كند و ارتفاع پوسته به تدريج به سمت خيابان شمالي با شكستهاي مختلف كاهش يافته و فضاي شهري خيابان شمالي را تعريف
مي كند .
بدين ترتيب حجم شفاف و سبك مورد نظر در برخورد با بناهاي تاريخي همجوار بسيار متواضع بوده در عين حال تلاش شده از طريق ايجاد عناصر شفاف در نما پرسپكتيو و منظري خاص به درون مجموعه از طرف خيابان اصلي ايجاد شود . حجم شفاف مانند چادري شيشه اي در سرتاسر زمين گسترش يافته و در واقع انعكاس دهنده تصوير آنان و بيان جديدي از معماري در بافتهاي تاريخي مي باشد .منبع:www.njp-arch.com
 
بالا