[معماری معاصرایران]:ساختمان مركزي وزارت نيرو – تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری

زمين طرح در ضلع غربي پارك ملت واقع شده است و ساختمان آن ، معاونت آب و فاضلاب و همچنين بخش وزارتي را در خود جاي خواهد داد .
ايده كلي طرح يك سد است كه در آن حوزه ستادي به صورت ديواره سد درنظر گرفته شده و در قسمت شمالي ديواره معماري افقي واقع است كه تصور درياچه را به وجود مي آورد . در درون اين درياچه دو مكعب مستطيل كم ارتفاع قرار گرفته اند كه مانند دو شي بزرگ شناورند . يكي از اين مكعب ها براي معاونت آب و ديگري براي معاونت فاضلآب در نظر گرفته شده است . فضاهاي باقي مانده از درياچه به فعاليت عمومي مربوط به دو معاونت – مانند فضاهاي ورودي ، نمايشگاه ها ، كتابخانه و جز آن – اختصاص مي يابد .
در قسمت جنوبي ديواره يك هرم شيشه اي پيش بيني شده است كه حالت فوران و ريزش پر انرژي آب پشت سد را دارد . در اين هرم شيشه اي علاوه بر ورودي اصلي مجتمع مركز همايش ها ، رستوران و بخش كامپيوتر در نظر گرفته شده است .
از نظر فرم كلي، بنا مانند سد فريمان است و نيز شباهت بنا به يكي از آثار معماري گذشته ايران رابطه آن را با معماري و فرهنگ ايران برقرار مي سازد . كليت معماري مجموعه كيفيتي افقي دارد و نظر كارفرما را در مورد كم ارتفاع بودن بنا تأمين مي كند .


Click here to view the original image of 700x495px.Click here to view the original image of 700x495px.منبع:www.njp-arch.com
 
بالا