[معماری معاصرایران]:ساختمان مركزي صنعت نفت ايران – تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
ساختمان مركزي صنعت نفت ايران – تهران
تهران-1382

شركت مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس


نفت مهمترين منبع انرژي جهان كه به همراه گاز بزرگترين ذخيره طبيعي ايران را تشكيل مي دهند بازندگي و تاريخ معاصر اين سرزمين پيوندي جدايي ناپذيردارند . لذا درطراحي ساختمان صنعت نفت بايد اين حقيقت را درنظر داشت .
قدرت عظيم ديگري درميان است خورشيد كه هميشه مقتدرانه براين سرزمين مي تابد .
بنا نه تنها بايستي به عملكرد دروني خود پاسخ گويد بلكه مي بايست بيانگر حقيقت موضوع آن (ساختمان صنعت نفت )‌بوده و ماهيت زمين را متجلي نمايد . توده ساختمان به سمت شرق زمين رانده شده است و بصورت يك خط مورب ازجنوب شرق به شمال غرب ، زمين را به دوبخش پروخالي تقسيم كرده است . اين نحوه تقسيم بندي زماني كه درتركيب با تپه سبز غربي ديده شود يك دره پديد مي آورد كه اشاره عميقي است به ماهيت دره اي بودن زمين .
بخش خالي زمين را يك حجم افقي كه ازسطح زمين به پايين است درتوده ساختماني شرقي امتداد مي يابد پرمي كند. تظاهر آن دربيرون به صورت يك سطح و سيع صيقلي است – سنگ گرانيت مشكي كه روي آن لايه كم عمقي ازآب قراردارد- اين حجم سياه سمبل درياي نفت است كه درزير زمين قراردارد و مي توانيم آنرا HUMAN BOX بناميم .
جسورانه ترين قسمت فضايي مجموعه يك سطح شيشه اي عمودي بسيار بزرگ است كه ازچند سطح شكسته تشكيل شده و درضلع غربي توده ساختماني قرارگرفته است . اين سطح شيشه اي درقسمت شكاف HUMAN BOX به درون آن فرو مي رود . ديوار شيشه اي سمبل خورشيد است و ازنظر تكنيكي بطريقي طراحي شده تا بتواند حداكثر جذب و ذخيره انرژي خورشيد را داشته باشد. درعين حال چون آينه بسيار بزرگي درمقابل تپه سبز غربي كشيده شده . تپه وسطح صيقلي HUMAN BOX را درخود منعكس كرده زيبايي آنها را دو برابرمي كند .

Click here to view the original image of 800x565px.

Click here to view the original image of 800x565px.Click here to view the original image of 800x565px.Click here to view the original image of 800x565px.


منبع:www.njp-arch.com
 
آخرین ویرایش:
بالا