[معماری معاصرایران]:ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران – تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
شركت مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
تهران-1376
طرح ساختمان بانك توسعه صادرات از يك مكعب ساده بسته با يك فضاي ازاد دروني پرتحرك تشكيل شده است . اين مكعب خصلت خزانه اي بانك و نقش تاريخي آن در نگهداري سرمايه و ثروت را نشان مي دهد . به عبارت ديگر بنا چون خزانه اي طراحي گرديده كه با استواري و متانت بر زمين جاي گرفته و سادگي آن روح آرامش و اطمينان را القا مي كند و پشتوانه اي بر سابقه ذهني بانك به مثابه يك خزانه جديد است .
مكعب بنا با زاويه اي در جهت شمال شرقي – جنوب غربي در زمين استقرار يافته و اين امكان را بدست آورده كه بلندترين ضلع زمين ذوزنقه شكل را به خود اختصاص دهد و بيشترين رويت را از بزرگراه پائين دست آن داشته باشد.
سطح جنوب شرقي مكعب كه روي به آفتاب دارد . چون پرده اي كنار رفته و فضاي آزاد دروني بنا را كه حضوري جواهر گونه اي دارد ، آشكار ساخته است ، گوئي در اثر نيروي دروني مكعب شكفته شده و ثروت درون خود را نمايان ساخته است . شكفته شدن نمادين و هيجان انگيز مكعب بنا ، ضمن پذيرش جريان سيال مردم و نور ، پيوندي است بين يك بانك باز امروزين با خاطره تاريخي آن ، يعني خزانه اي مطمئن .
كيفيت تزئيني و پر تلألو شكاف ورودي بنا در جهت شفافيت و سبك كردن حجم بنا عمل مي كند – راهي كه همواره معماري ايران در تاريخ رو به تعالي خود دنبال كرده است .
فضاي آزاد درون بنا كه از پي شكاف حاصله در آن پديد مي آيد ، هسته مركزي فضاي بنا را تشكيل مي دهد و فضاهاي بانكي و اداري اين هسته فضائي آزاد را محاط مي كند . اين فضا قلب ساختمان است و آنرا مي توان به مثابه محيطي دانست كه گوهر اصلي بانك يعني فعاليت اجتماعي و اعتباري بانك در آن جريان دارد و اتفاقي نيست كه كليه دسترسيها به بخشهاي مختلف بانك از اين فضا و در ارتباط با آن صورت مي گيرد .
در مجموعه كوشش طرح بر آنست كه با يك بيان ساده و قوي، ارتباط شكلي بنا را با مفهوم و خاطره تاريخي بنا برقرار و ظاهر نموده و به آن وحدت بخشد .

Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.


منبع:www.njp-arch.com
 
بالا