[معماری معاصرایران]:ساختمان استانداري تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
ساختمان استانداري تهران
تهران-1375

شركت مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس


ساخت بناهاي حكومتي معماري ايران ، از اهميت ويژه اي برخوردار است و لذا سير تحول معماري در طي قرون متمادي را مي توان در ابنيه حكومتي به وضوح مشاهده كرد . در اين راستا كوشش بعمل آمده بررسي جامعي بر روي چنين بناهايي به لحاظ محتوا و شكل به انجام رسد . نكته مهم در اين پژوهشها وجود عنصري به نام ايوان در اين گونه بناهاست كه علاوه بر ايجاد شكوه و عظمت در ساختمان نقش دعوت كنندگي مردم را نيز داشته است . كاخ كوروش واقع در پاسارگاد ، كاخ عالي قاپو واقع در اصفهان ، كاخ شمس العماره واقع در تهران ، و برخي ديگر كه فاصله زماني طولاني با يكديگر دارند ، نمونه هاي برجسته اي از بكارگير اين عنصر به شمار مي آيند . در اين بناها ايوان به گونه اي خاص به كار گرفته شده ، و اين عنصر جزء لاينفكي از ساختمان محسوب مي گردد .
ساختمان استانداري تهران با توجه به برنامه فيزيكي طراح ، براساس اين الگو شكل گرفته است . در اين طرح ايوان با تمام ويژگيهايي كه در معماري قديم ايران وجود داشته نمايان گشته است ، با اين تفاوت كه ديگر نه مختص طبقه اشراف ، كه در اختيار تمامي مردم است و براي وارد شدن به ساختمان استانداري بايد از زير آن عبور كرد . اين ايوان ضمن باشكوهتر كردن بنا ، موجب پيوند آن با فضاهاي اطراف ميگردد و حجم ساختمان را متعادل مي سازد .
طرح ارائه شده براي ساختمان استانداري تهران از يك برج و يك ايوان بزرگ با ستونهاي كشيده تشكيل شده است . برج از سه بخش سازمان يافته است : دو مكعب نسبتاً بسته با شيارهاي باريك نور و يك فضاي شفاف در ميان آنها كه به تركيب حجمي ساختمان شمس العماره – يه عنوان شاخص ترين بناي حكومتي تاريخ تهران – شباهت دارد . حوزه استانداري در فضاي افقي پوشش ايوان قرار داده شده و معاونت در برجها استقرار يافته است مراكز عمومي مانند رستوارن سالن اجتماعات ، كتابخانه ، نمايشگاه و … در طبقه ورودي از ايوان و زير آن قرار گرفته است . افزون بر اينها ، ساختمان استانداري داراي تفاوتي محوري است كه اين امر وقار خاصي به بناي ياد شده مي دهد و از ساختمان حكومتي مهمي چون استانداري نيز همين انتظار مي رود .
Click here to view the original image of 700x495px.

منبع:www.njp-arch.com
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
طرح ایوان در ماکت و اسکیس کار متفاوته چرا؟!!
 
بالا