[معماری معاصرایران] ساختمان اداری گلفام ، برنده جايزه معمار سال خاورميانه در بخش پروژه تجاری سال 2015

mpb

مدیر تالار مهندسی معماریمکان: تهران
تیم معمار: شرکت معماران حرکت سیال
معماران ارشد: رضا دانشمیر، کاترین اسپیریدونوف
تیم طراح:
مهدی علی‌بخشیان، علی افسارمنش، آویده کامرانی، الهه نجفی، علیرضا اسفندیاری، احسان حسن‌پور
مساحت: 3.000 مترمربع
سال: 1391-1387
کاربری: اداری
موقعیت
این پروژه در زمینی با مساحت 637.5 مترمربع و در ضلع جنوبی کوچه‌ای در خیابان جردن تهران واقع شده است.
برنامه‌ی ساخت و ساز شامل 15 دفتر اداری مجزا در یک مجتمع ساختمانی 5 طبقه است که پیلوتی، لابی، انباری، پارکینگ و دیگر فضاهای عمومی در آن گنجانده شده‌اند.

کانسپت معماری
با توجه به طویل بودن زمین و نسبت سطح مجاز برای ساخت (سطح اشغال)، کانسپت اصلی معماری بر این بود که یک فضای خالی مرکزی (مشابه حیاط خلوت در معماری سنتی ایرانی) ایجاد شود تا روشنایی کافی و هوای تازه به داخل فضای مجتمع راه یابد و یک سلسله فضاهای متنوع و ناهمگون در بین واحد به وجود آید.
به دلیل اینکه این نورگیر مرکزی موجب کاهش قابل توجهی از فضای ساختمان می شود، لذا ضروری می نمود که راه حلی تدبیر شود تا مقداری از فضای از دست رفته به پروژه بازگردانده شده و نیازهای برنامه را محقق سازد. در این راستا، یک سری احجام شناور در این فضای میانی طراحی شد به طوری که از لحاظ فرم و شکل با حجم اصلی ساختمان متفاوت بوده و با فضای دفاتر اداری سازگار شده و به عنوان محلی برای برگزاری جلسات اداری در نظر گرفته شد.
در برش مقطعی، این احجام شناور به همدیگر و یا سمت دیگر نورگیر مرکزی به صورت یک طبقه در میان متصل شده و این امکان فراهم شد تا برنامه‌ی ساخت بتواند فضای اشغال شده توسط نورگیر مرکزی را مجددا در اختیار بگیرد.

سازمان‌دهی فضایی
این دفاتر در میان دو حجم ‌U شکل قرار گرفته‌اند که به صورت معکوس به همدیگر چسبیده‌اند. فضاهای گردشی مجتمع در فضای همپوشانی بین این دو حجم قرار گرفته‌اند. در ضلع شمالی این شکل ‌U و در راستای حجم شناور درون آن، یک واحد اداری 173 مترمربعی طراحی شده و حجم واقع در ضلع جنوبی به دو حجم L شکل تقسیم شده و هر کدام از آنها 104 و 74.5 مترمربع مساحت دارند.
با اضافه شدن حجم شناور چوبی، شکل U در ضلع شمالی به صورت مارپیچی در آمده و حس حرکت درونی را به ساکنین منتقل می کند و با تغییر میزان نور در ساعات مختلف روز ترکیبی از سایه روشن در درون مجتمع شکل می گیرد.

طراحی فضاهای بیشتر در مقابل زیبایی‌ شناسی‌ بنا
فضاهای به وجود آمده به گونه‌ای هستند که در برابر نیازهای ساختمان پاسخگو باشند؛ تفاوت و تنوع در میان فضاها به وسیله بهترین نقاشان معاصر مانند دیوید سال و راپرخت ون کافمن به تصویر کشیده شده است که تا حدودی حس معنادار بودن را به فرد منتقل می کند؛ و این نوع سبک با فضاهای معماری امروزی متفاوت بوده که بسیاری از آنها بی مفهوم بوده و تنها ظاهرشان جذاب است.ساختمان اداری گلفام ، برنده جايزه معمار سال خاورميانه در بخش پروژه تجاری سال 2015
طراحی ساختمان اداری گلفام
طراحی ساختمان اداری گلفام
طراحی ساختمان اداری گلفام
طراحی ساختمان اداری گلفام
طراحی ساختمان اداری گلفام

طراحی ساختمان اداری گلفاممنبع:
1arc.ir
 
بالا