[معماری معاصرایران]ساختمان اداری تجاری در ولی عصر تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
ساختمان کنونی یک مجتمع اداری-تجاری در زمینی مستطیل شکل است که تقریبأ در 15 متری لبه غربی خیابان ولی عصر ، بین خیابان فاطمی و زرتشت قرار دارد . در طول این خیابان تعداد زیادی فروشگاه ، دفتر کار ، رستوران و مجتمع فرهنگی واقع شده اند . بر اساس کد های شهرداری در این مکان تنها اجازه ساخت تا 2 طبقه وجود داشت . با توجه به نما به عنوان پوسته شهر معماران تصمیم گرفتند که حرکت و پویایی محیط را وارد پوسته ساختمان کنند . علاوه بر این نما به عنوان یک پوسته مداوم و خرد کردن آن با استفاده از مصالحی مناسب و متفاوت ، هدف اصلی طراحان بود که فقط با برش دادن ، گشودگی ها و نمای داخلی و خارجی را بوجود آوردند . دیاگرام نما نشان می دهد که با استفاده از سطوح ، فضاهای مختلف تغییر شکل یافتند و به یکدیگر متصل شدند تا یک یکپارچگی کلی را ایجاد کنند . این وحدت می تواند با راه رفتن از طریق معابر اصلی بین فضاها ، تجربه شود . این ساختمان بیشتر توسط یک کنتراست از سنگهای مرمر برزیلی سیاه و سفید با برش طولی به پایان رسید و توانست رتبه اول جایزه معمار 88 در رده عمومی را دریافت کند .


ساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکو
ساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکوساختمان اداری تجاری از عباس ریاحی فرد و فریناز رضوی نیکو


منبع:ملک آوران
 
بالا