[معماری معاصرایران]:بانک مسکن کرمان ( همراه نقشه )

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
سال طـراحی : 1384

مکان : کرمان


مسـاحت : 5010


ایده های طراحی :
تامین نیازهای فضاهای اداری، انطباق بنا با شرایط اقلیمی کرمان و مطالعه معماری اصیل منطقه و انطباق الویت های کالبدی با موضوع و برقراری ارتباط و پیوند با معماری تاریخی منطقهمنبع : سایت مرجع معماران
 
بالا