[معماری دیجیتال] استفاده از روش طراحی الگوریتمیک در طراحی پارتیشن های آجری

DDDIQ

مدیر ارشد
استفاده از روش طراحی الگوریتمیک در طراحی پارتیشن های آجری

ویدا نوروز برازجانی 1، احسان حیدری زادی 2
-1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی
-2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی
چکیده
یکی از بزرگترین چالش های پیش روی معماران امروز، موضوع هویت فضا و احساس تعلق خاطر به آن است. یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین روش های طراحی هم سو با هویت ، استفاده از عناصری از معماری ایرانی است که پتانسیل های حضور یافتن در معماری امروز را دارا باشند. یکی از مهمترین این عناصر آجر است که همواره شاهد زیبایی ها و ظرافت های آن در جای جای معماری بوده ایم . اما علی رغم زیبایی و دلنشینی همیشگی آجر ، تکراری بودن روش های استفاده از آن در شرایط امروز که نوآوری و خلاقیت از مهمترین ویژگی های آن است سبب بی توجهی به آن نسبت به سایر مصالح خارجی با قیمت های گزاف شده است . این پژوهش با روش مدلسازی در پی آن است تا روشی مبتنی بر الگوریتم برای طراحی بدنه های داخلی و جدا کننده های آجری در راستای توسعه و ارتقاء فرم آن ارائه دهد . همچنین روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. حاصل این پژوهش دست یابی به الگوریتم و روش اجرایی ساده ای در طراحی و اخت المان های آجری مواج است که زیبایی ، نو آوری و هویت را برای فضاهای داخلی معماری امروز ایران به ارمغان می آورد . همچنین از دیگر مزیت های آن می توان به هزینه ی کم و سادگی اجرا ی آن نسبت سایر آجر کاری ها اشاره کرد .


واژه های کلیدی
آجر چینی - الگوریتم دیجیتال - معماری پارامتریک
 

پیوست ها

  • استفاده از روش طراحی الگوریتمیک در طراحی پارتیشن ها?.pdf
    1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا