[معماری بیونیک] طبیعت، منبع الهام سازه های معماری

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
نویسندگان:
محمد شریف شهیدی

چکيده:
طبیعت طراحی زبردست و مهندسی چیره دست است كه هم در انتخاب فرم و شكل های یك جسم (متناسب با نیاز آن) بهترین ها را انتخاب می كند و هم در انتخاب اسكلت و مكانیسمی كه به آن جسم ایستایی و دوام ببخشد، سادهترین، متناسبترین و مؤثرترین را بهكار میگیرد. جالب است كه در طبیعت، فرم یك جسم و اجزای برپادارنده و شكل دهنده آن به صورت متقابل، یكدیگر را تعریف می كنند. بر این اساس در اواخر قرن بيستم نیز، توسعه و پيشرفت هاي تكنولوژي و پژوهشهاي انجامشده توسط برخی از معماران و مهندسان، اين امكان را براي ساختن سازه هاي سبك فراهم كرد و در واقع يكي از دستاوردهاي بزرگ در زمينه معماري و مهندسي، توسعه سازه هايي با وزن كم بود كه اين كار تنها با الهام از ساختارها و تئوري هاي طبيعي ممكن مي شد. به طور كلی معماری می تواند در تقلید از طبیعت 3 رویكرد را دنبال نماید :
1- رویكرد فرمی : در این رویكرد طبیعت به صورت سمبل وارد عرصه معماری میشود.
2- رویكرد سازه گرا : در این نگاه به اجسام طبیعی از منظر ساختاری جهت تحمل نیروها نگریسته می شود.
3- رویكرد تكامل گرا : در این بخش الگوهایی از رشد موجودات یا ارگانهای طبیعی وارد عرصه معماری می شود.
در این نوشتار سعی شده است تا دیدگاه هایی در خصوص رویكرد دوم یعنی رویكرد سازه گرا ارائه شود. نمودهای شاخص این رویكرد سازه های كابلی، سازه هاي بادي، سازه های پوسته ای و گنبد ژئودزيك هستند.

منبع: مجله منظر، مقاله24، دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 74-75
 

پیوست ها

  • 20130417133804-9808-89.pdf
    212.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا