[معماری بیونیک]ساختار وسازه های بیونیک درشکل دهی فرم معماری

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
نویسنده:
سامان صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه هنر تبریز
چکیده مقاله:

اگرنگاهی گذرا به معماری درطول تاریخ بشربیندازیم ارتباط تنگاتنگ طبیعت جانداروبی جان ومعماری راخواهیم دید.چراکه معماری باالهام ازطبیعت سعی در هرچه بیشتر پایدارنمودن خودکرده واین ارتباط درطول صده های متعددی به گونه های متفاوتی نمودخود رادر معماری نشان داده است که ازجمله می توان به تقلیدفرمی موجودات زنده و یا استفاده ازنحوه همزیستی موجودات باطبیعت )اقلیم و معماری (اشاره نمود،که این همزیستی توسط طرق مختلفی ازجمله تغییردربافت وفرم وهندسه موجودات صورت می گیرد. با این توصیف اهمیت ارتباط معماری وطبیعت هرچه بیشتر آشکارتر می گردد.ودراین مقاله سعی درکشف طرق این ارتباط در معماری بیونیک و نحوه شکل گیری فرم های معماری با الهام از ساختارها وسازه های موجود درطبیعت شده است .
 

پیوست ها

  • NCSA01_031_3550118.pdf
    4.8 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا