[معماری بیونیک] خانه لارن از معماران مانک؛ هرمنوتیک پوست در پرداختی معمارانه

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


این خانه در لارن، یک دهکده آرام در هلند، قرار دارد. کارفرما قصد داشت خانه ای مسکونی و کاملا مجهز نه چندان دور از مرکز دهکده و نزدیک به بازار روستا بسازد. او می خواست که خانه مسکونی قدیمی موجود را تخریب کرده و به جای آن خانه ای جدید و بزرگ تر بنا کند؛ خانه ای مدرن اما همساز با محیط پیرامون آن. طراحان تمایل داشتند سبک خانه ای شهری در محیط روستایی به وجود آورند.​
از این اندیشه و نگاه، پلان های اولیه و پیشنهاد مصالح و بعضی جزئیات ساخت شکل گرفت و حاصل آن خانه ای است که خود را به وسیله تضاد سبک خانه با مصالح مورد استفاده، متمایز می کند. دیوارهای خارجی از نوعی ساقه نی پوشیده شده که از سویی خانه های سنتی منطقه را به یاد می آورد و از سوی دیگر، اشاره ای است به موهایی که بدن حیوانات را می پوشاند و آنان را در برابر عوامل بیرونی محافظت می کند و هم زمان یادآور سیمای روستایی می باشد. سقف مسی خانه و پنجره های قوسی شکل آن نیز بیشتر یادآور محیط شهری می باشد. پیرامون خانه تراسی ساخته شده از چوب قرار دارد که به فنداسیون متصل شده است.​
ظاهر خانه ای به بدنه ی یک کشتی واژگون شباهت دارد. پنجره های قوسی شکل جانبی، ازتباط فضای داخلی با بیرون را برقرار کرده و حداکثر نور طبیعی را جذب می کنند. ارتفاع، شکل و ریتم این پنجره های قدی، تداعی کننده آبشارند که این خصوصیات در دیواری که سالن را از سولاریم جدا می کند نیز مشاهده می گردد. پلان های نهایی، ضوابط شهرداری محل، چه در زمینه معماری و چه از نظر محافظت و احترام به محیط را رعایت کرده است؛ لذا مساحت خانه جدید از مساحت خانه قبلی چند مترمربع بیشتر نیست. به این ترتیب ساختمان جدید دقیقا در محل خانه قبلی بنا شده است. به بنای قبلی فقط یک سولاریوم و یک سوئیت مستقل در قسمت پشتی بنای اصلی افزوده شده است.​
کادر پنجره ها از چوب و به رنگ خاکستری ساخته شده اند. قطعات چوبی افقی هم پوشاننده، پنجره های سولاریوم را از قسمت های پوشیده شده از نی، به خوبی متمایز می کنند. پشت خانه برکه ای قرار دارد که توسط دال های سنگی خاکستری رنگ محدود شده است و ابعاد آن ها برابر مساحت سطوح شیشه ای سولاریوم است. روی یکی از نماهای بنا، سه المان به رنگ بلوطی پر رنگ مشاهده می شود که ورودی خانه را تعریف می کنند و آشپزخانه و سولاریوم به کل بنا ریتم و آهنگ می دهند.​
کارفرما: خصوصی​
کاربری: خانه شخصی​
زیربنا: 200 مترمربع​
تاریخ ساخت: 2005​

خانه لارن

خانه لارن

مـنـــــــبـع : معماری همگون با ساختارهای جانوری
 
بالا