[معماری بیونیک] آسمان خراش Bionic ARCH در تایوان

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز


معماری این آسمان خراش با رویکرد بیونیک و توسط شرکت معماری Vincent Callebaut پیشنهاد شده است. این پیشنهاد با هدف دستیابی به اهداف مطرح شده در طرح تفصیلی شهر تایچونگ مطرح شده است. معماری پایدار آسمان خراش دربردارنده ی 9 شاخص پایداری است و از نظر فرم نیز در هماهنگی کامل با سایت مناطق مسکونی اطراف دارد.

به کمک طراحی باغ های سبز عمودی، نماهای زنده و سبز و ملاحظاتی جهت ایجاد تعامل بین انسان ها و محیط زیست معماری این برج کاملاً با پارک و زمین های سرسبز اطراف آمیخته شده است. برای تأمین انرژی برج، از انرژی های باد و خورشید استفاده می شود و استفاده از تکنولوژی های جدید زیستی، باعث شده تا حداکثر استفاده از این انرژی ها شود. بدین ترتیب برج 100 درصد انرژی مصرفی خود را تولید می کند، در عین حال دی اکسید کربن نیز تولید نمی کند. این برج به محض ساخته شدن به نشانه ی پایدار شاخصی در شهر تایچونگ تبدیل خواهد شد.
برگرفته از سایت :گروه معماری آرل
EVOLO​
 
بالا