[معماری اروپا] کلیسای آمین

vahid_pakrou

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلیسای آمین
این کلیسا هم در فرانسه قرار دارد و بنای آن در سال 1220 آغاز و طی سالهای 1236 و1240 تا سال 1270 تکمیل شده .در کلیسای آمین هدف اصلی هم از نظر فنی و هم به خاطر زیبایی ایجاد ارتفاعی سرگیجه آور بوده . استخوان بندی بنا به حداقل رسیده قاب بندیهای کشیده و نازک و ردیف پنجره های عمودی همگی به ارتفاع ساختمان تاکید میکند.کلیسا از بناهای دوره گوتیک مترقی است.__________________
 

Similar threads

بالا