[معماری آمریکا] مساوردی آناسازی

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز
مسا وردی منطقه ای مسکونی متعلق به آناسازی قومی از سرخپوستان در کلرادو در جنوب غرب آمریکا است. این منطقه برای 1000 سال محل زندگی این مردم است. اولین نشانه های سکونت مقارن با دوران امپراطوری روم در اروپا است.
منبع
 

Similar threads

بالا