[معماری آفریقا] اهرام ثلاثه مصر

vahid_pakrou

کاربر ممتاز
اهرام مصر :
عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢٦٤٩ - ٢٦٦٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان افزود. هرم عظیم زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا گردید؛ کهن ترین اثر معماری باقی مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان به تقلید و تبعیت از آن، دست به کار ساختمانی عظیمی بزنند که یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شود.
معماری پادشاهی کهن، اهداف و انگیزه های آن دست مایه ای گردید تا مورخان و باستان شناسان بر این دوره پانصدساله و شرایط و اوضاع اجتماعی آن را بر مبنای بناهایی که به هر صورت از سنگ آهک و گرانیت در مقیاس بزرگ برای ساختن ساختمان ها در مقبره ها به کار می رفت، شناسایی کنند.
جالب اینکه در این دوره ، معابدی شبیه آنچه در دودمان یکم و دوم
پادشاهی متداول بود، به ندرت ساخته می شد .
به طوریکه اشاره شد، در پایان دودمان سوم پادشاهی، ساختن اهرام آغاز و به تدریج گسترش پیدا کرد. اما کمال حشمت این معماری تنها مدیون دودمان چهارم پادشاهی است که در آن عهد احداث چنین آرامگاه های پادشاهی با عظمت و پرشکوه، رونقی فراوان یافت.
ساخت اهرام مهمترین و اصلی ترین سازندگی این دوره را تشکیل می دهد؛ این معماری بدیع خود موجد تحولی شگرف گردید و تمدن و فرهنگ فراعنه به یک شکوفایی بی نظیر دست یافت؛ به گونه ای که مشعل هدایتی برای صنعتگران مصری برای یک دوره سه هزار ساله بعدی شد. اهرام مصر نمایانگر اوج دستاوردهای فنی، معماری، طراحی و تزیینات است که تنها در سایه یک سازمانبندی منظم، استادکارانی بی نظیر و هنرمندانی با انگیزه های قوی، و مهم تر از همه امنیت کافی و ثروتی کلان امکان پذیر بود. دوره دودمان چهارم پادشاهی اندکی افزون بر یک سده دوام آورد (٢٤٩٨-٢٦١٣پ م) و شش پادشاه از این دودمان بر مصر فرمانروایی کردند.
هرم غول پيكر مصر از قديمي ترين عجايب هفتگانه است البته اين تنها بنايي است كه در ميان عجايب هفتگانه تا به امروز باقي مانده است.
زماني كه اين هرم ساخته شد بلندترين ساختمان جهان در آن زمان محسوب مي شدواين رتبه را تا ٤٠٠٠ سال حفظ كرد.
پادشاهان مصر باستان را فراعنه مي ناميدند.يكي از اين پادشاهان خفو بود. در حدود ٢٥٨٠سال قبل از ميلاد مسيح اين هرم بزرگ را براي محل دفن ياهمان آرامگاه فرعون ساخته اند.
خفو همان فرمانروايي است كه يوناني ها اوراخئوپس مي ناميدند.
وپس از مدتي پسر ونوه ي خفو نيز براي خود هرم هايي را ساختند البته در اطراف ودر مجاورت اين سه هرم چند هرم كوچك نيز بنا شده اند كه اين هرم ها مطعلق به درباريان وملكه ها بوده است.
مصريان باستان اعتقاد داشته اند كه انسان پس از مرگ دوباره زنده مي شود وبه همين خاطر در اطراف جسد موميايي شده ي مردگان خود موادغذايي ووسايل دفايي و... رابه همراه آن ها دفن مي كردن واهرام مصر نيز براي حفاظت ازجسد خفو و فراعنه ي ديگر ساخته شده است.
اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشكيل شده است كه دركنار آنها هرم هاي كوچكي نيز وجود دارند.وقتي ما اهرام مصر را از نزديك مي بينيم هرم وسطي از همه بزرگتر به نظر مي رسد ولي اين اشتباه است زيرا كه هرم وسط چون روي زمين مرتفع تري بنا شده است بزرگ تر به نظر مي رسد.ولي در اصل هرم خفو كه سمت چپ هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است .
هرم ها درگورستاني قديمي در جيزه واقع شده اند. گروهي از باستان شناسان عقيده دارند كه ٠٠٠/١٠٠ كارگر به مدت بيست وسه سال كاركردند ودر اين هرم بيش از دومليون نيم سنگ به كار رفته كه وزن آن ها از٥/ ٢تن تا چهل تن وزن دارد را بنا كرده اند. يكي از طريقه هايي كه احتمال دارد مصريان باستان سنگ هاي غول پيكر را حمل مي كردند شيوه ي غلطاندن و بلند كردن است
يكي از دانشمندان اتريشي به نام آقاي پروفسر دكتر اسكارريدل براي اين معما راه حلي پيشنهاد كرده است او مي گويد كه مصريان براي حمل اين سنگ ها دور هم جمع مي شدند و با نيروي خود و به وسي له ي اهرم هايي اين سنگ ها را مي غلتاندندودر اين باره نظر هاي بسياري وجود دارد بعضي از باستان شناسان عقيده دارند كه اين سنگ ها را با استفاده از سطوح شيبدار ماسه اي به بالاي هرم ها مي بردند.
وعده اي از باستان شناسان عقيده دارند كه مصريان از داروهاي نيروزاي قوي استفاده مي كردند وبه وسيله ي آنها اين سنگ ها را به بالا مي بردند.
اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي در محل مناسبي قرار دارد.
-هرم به گونه اي ساخته شده است كه به چهار جهت اصلي مشرف است.
-خط مداري كه از روي جيزه مي گذرد دقيقا خشكي ها وآب هاي روي كره ي زمين را دقيقا نصف مي كندوهرم در چنين نقطه اي از نصف النهار ساخته شده است.
-فاصله ي ميان مركز زمين تا هرم كاملا برابر است.
-اندازه ي سطحي چهارجانبي حرم دقيقا برابراست با ارتفاع هرم.
-نوك هرم بزرگ دقيقا شمال واطرافش نيز طول استوا را تمثيل مي نمايند.
تمامي اين محاسبات بيان گر آن است كه اهرام مصر با اندازگيري هاي دقيق رياضي ونجومي همراه است كه نشان مي دهد درآن زمان مصريان از نظر معماري بسيار پيشرفته بوده اند .
سنگ هايي كه دراين هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر بعضي از كارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل مي شده است وبعد از ده سال تازه به محل بناي اهرام مصر آورده شدند هنوز هيچ كس نمي داند كه اين سنگ ها مطعلق به چه كشوري است و يا مهندس يا معمار اهرام مصر چه كسي بوده است واز چه شيوه اي استفاده شده است.
نكته اي كه بايد دراينجا به آن اشاره كرد اين است كه كارگران اهرام مصربر اثاث ياداشت هاي هردوت گويا درعرض بيست سال متمادي حدود صد هزار كارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اينكه هر
كارگر روزانه به اندازه ي يكصد گرم پياز مصرف مي كرده اند با اين حساب مشخص مي گردد كه هر روز براي تامين غذاي يكصدهزار كارگر معادل ده هزار كيلو پياز نياز بوده است. اين رقم در ده روز به يكصد هزار كيلو مي رسد.
(يكصدتن )ومسلما در ماه نيز به سيصد تن مي رسد . بااين محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالي حدود هزاروهشتصدتن پياز مصرف شده است.
باتوجه به آن كه درآن زمان پياز ها را با چه زحمات وسختي اي از اقصي نقاط جهان وارد مصر مي كردند البته ما بايد نياز خود مردم مصر رانيز به اين ميزان بيفزاييم. اساس ارزيابي متر مكعب به اندازه ي فاصله ي ميان خورشيد وآلفا قنطوريس بوده واگر ميزان گازهاي حاصل از مصرف پياز را كه مردمان آن زمان دفع مي كردند حساب كنيم به اندازه ي ميزان پارگي به اندازه ي از بين رفتن لايه ي ازن اطراف كره ي زمين است.

مجسمه ي ابولهل :
يكي از آثار بسيار زيبايي كه در روبه روي هرم بزرگ قرار دارد مجسمه ي ابولهل است اين مجسمه از لحاظ معماري بسيار زيبا مي باشد و طبق مدارك به دست آمده اين مجسمه وظيفه ي محافظت از اهرام مصر وقبر خفو را دارد.
فرعون به خاك سپرده مي شود :
مصريان قديم مي پنداشتند كه وقتي كسي مي ميرد بايد از بدن او نگهداري كرد تا روحش بتواند به زندگي پس از مرگ ادامه دهد. ازهمين رو اندام هاي داخلي بدن مردگان مانند قلب وكليه و كبدو... را از بدن خارج مي كردند وآن را با روشي مخصوص به نمك آغشته مي كردند. سپس بدن را با پارچه هاي كتاني نوار پيچ مي كردند بدين ترتيب بدن مرده موميايي مي شد. عاقبت شده به همراه لباس و غذا و وسايل دفايي مورد نياز او به خاك سپرده مي شود.يال هرم خفو ٢٣٠متراست ومساحت قاعده ي آن بزرگتر از مساحت نه زمين فوتبال است.
بعد از كشف جسد خفو در زير هرم او يك كشتي پيدا شد كه براي رد شدن خفو از رود نيل قرارداده شده بود.
بعد از خفو نيز فراعنه اي روي كار آمدند مانند: منقرع (نوه ي خفو).خفرع (پسرخفو)كفرع (پسرخفو).
نوشته شده توسط حمیدکاردرست
 

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
معماری اهرام ثلاثه مصر

معماری اهرام ثلاثه مصر

در (جیزه)گیزا، غرب قاهره امروزی، سه هرم از فراعنه سلسله چهارم به نامهای خوفو یا خئوپوس (Cheops) (به معنای کسی که به افق تعلق دارد)، خفرع (Khafre) یا خفرن (یعنی بزرگ) و منکورع (Menkaure) یا موکرینوس (به معنای ملکوتی) وجود دارد. هرمهای سه گانه، عظیم ترین و باشکوهترین بناهای دوره پادشاهی کهن هستند که جزو عجایب هفت گانه جهان باستان نیز محسوب می شوند. این هرمها از حدود سال ۲۵۵۰ پیش از میلاد ساخته شده اند. اهرام چیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مقابر مصر در دوره پادشاهی کهن است که با ساختن مصطبه ها ، مقابر اولیه مصریان که غالباً آجری یا سنگی بودند ، آغاز و با هرم پلکانی زوسر پیشرفت کرد.
برای ساخت اهرام، تعدادی شیب راهه آجر فرش احداث گردید و تخته سنگهای آهکی را که از معادن آن سوی نیل با قایق به آنجا منتقل می شدند، احتمالاً با استفاده از غلطکهای چوبی (در آن زمان هنوز چرخ اختراع نشده بود) روی این شیب راهه ها به بالا منتقل می کردند.
در جلوی هر هرم، معبد کوچکی قرار داشت که با گذرگاهی سنگفرش به معبدی دیگر که در دره نیل، در حاشیه مزارع واقع بود، می پیوست. ورود به معبد واقع در دره از طریق مجرایی از رود نیل ممکن بود و هنگام جاری شدن سیل، با قایق به آنجا رفت و آمد می کردند.
در دو سوی اهرام، هرمهایی کوچک با طرحی منظم و دقیق وجود داشت که ویژه اعضای خاندان سلطنتی بود و تعدادی مصطبه نیز به مقامهای بلندپایه درباری اختصاص داشت. جهت هرمهای سه گانه، شمالی – جنوبی است؛ هرمهای خوفو و خفرع نیز بر روی محوری مایل در امتداد یکدیگر ساخته شده اند.
اهرام ثلاثه مصر شاهکار تکنیک مهندسی، طراحی و معماری هستند. برش و اندازه گیری سنگ ها در حد اعجاب انگیزی دقیق بوده، به طوری که کوچکترین خطایی باعث بر هم خوردگی اشکال هندسی و حتی فرو ریختن بنا می شد. این بناها بزرگترین بناهای ساخت بشر تاکنون هستند. این مجموعه دارای پنج عنصر اصلی است: اهرام خوفو، خفرع و منکورع، تندیس ابوالهول و معبد دره ای هرم خفرع
● هرم خوفو:
عظیم ترین هرم بنام خئوپس در ابعادی به ضلع۲۳۰ و ارتفاع۱۴۶/۵۹ متر ساخته شده است.
هرودوت مورخ یونانی، تعداد کارکنان آن را۱۰۰ هزار نفر تخمین زده است. راه ورودی آن از شمال به ارتفاع۱۸ متر بالاتر از سطح زمین و راهروی آن با یک شیب تا۲۰ متر زیر کف هرم ادامه دارد. از آنجا با یک راهروی دیگر به اطاق ملکه ارتباط دارد. ولی ملکه پس از مرگ در آنجا مدفون نشد. راهروی دیگری به ارتفاع ۵/۸ و طول ۵/۴۶ متر به محل مقبره فرعون که به ابعاد ۲۱/۵ و ۴۳/۱۰ و ارتفاع ۸۲/۵ متر است ختم می شود. مقبره فرعون در ارتفاع ۲۸/۴۲ متری از کف هرم قرار دارد. کلیه راه های ورودی به آن پس از دفن فرعون توسط سنگ های عظیم بسته و هیچ گونه امکان ورود به آن وجود نداشته است.
بنا، مساح، سنگتراش، نجار، ملات ساز و سر کارگر از جمله افرادی بودند که در ساخت این بنا شرکت داشتند. سنگ های بریده شده پس از شماره گذاری توسط سورتمه هایی که بر روی الوارهای موازی، شبیه تراورس های زیر راه آهن حرکت می کردند به سمت مکان ساختن هرم حمل می شدند.
لازم به ذکر است که تمامی سنگهای بکار رفته در ساخت اهرام، بدون ملات در کنار یکدیگر کار گذاشته شده اند.
زاویه شیب پهلوهای هرم خوفو ۵۴ درجه و ۵۴ دقیقه است که ضابطه ای برای ساخت هرمهای بعدی در مصر شد. طول ضلع هر قاعده این هرم ۳۶۴/۲۳۰ متر، طول هر یال ۲۱۷متر، بلندای اصلی آن حدود ۷۵/۱۴۵ متر و ‌ارتفاع کنونی آن حدود ۱۸/۱۳۷ متر است و قاعده هرم, ۳۷/۵ هکتار زمین را فرا گرفته است. در ساخت این بنای عظیم نزدیک ۰۰۰/۳۰۰/۲ قطعه سنگ در ۲۱۰ ردیف سنگ چین بکار رفته که هریک وزنی بین ۲ تا ۱۵ تن داشته اند (وزن متوسط سنگها ۵/۲ تن می باشد). در جمع در حدود۵/۸ میلیون تن سنگ در این بنا استفاده شده است. در برخی منابع که در رابطه با ویژگیهای منحصر بفرد این بنای عظیم منتشر گردیده، جرم هرم خئوپس را برابر یکصد میلیونیوم کره زمین تخمین زده اند.
علیرغم این با وجود تمام بررسی های انجام شده هنوز تئوری‌های ساخت اهرام مصر اثبات نشده است:
هرم بزرگ جیزا که تنها نمونه به جا مانده از عجایب هفتگانه عهد باستان است، امروزه به صورت معمای حل نشدنی در تاریخ تمدن جهان باقی‌مانده است.
از عهد یونان باستان تاکنون هنوز این پرسش باقی است که این بنای عظیم با این معماری شگفت و دقیق چگونه ساخته شده است و چگونه بتن‌های سنگی با بیش از ۲ تن وزن بدون هیچ فاصله و بی‌نظمی در کنار هم قرار گرفته‌اند؟
"ژان پیر هودین" معمار فرانسوی به تازگی این بحث را آغاز کرده است که هرم بزرگ خئوپس، که از سال ۲۵۶۶ تا ۲۵۸۹ قبل از میلاد حکمرانی می‌کرد، از داخل به خارج ساخته شده و از شیبی داخلی در آن استفاده شده است.
این تئوری که دهه‌های متوالی ذهن باستان‌شناسان را در زمینه ساخت هرم به خود مشغول کرده است از سوی مؤسسه باستان‌شناسی آمریکا منتشر شد، اما "زاهی هاواس" دبیرکل شورای عالی باستان‌شناسی مصر آن را رد کرد.
"هرودوت" مورخ یونان باستان نیز حدود ۲۵۰۰ سال قبل طی محاسباتی اعلام کرده بود بیش از یکصدهزار برده حدود ۲۰ سال برای ساخت این بنا کار کرده‌اند و بیش از ۲ میلیون بتن سنگی و ۵/۵ میلیون تن سنگ در درون این هرم به کار رفته است.
اگر چهار طرف این هرم عظیم از طول به یکدیگر متصل شوند، برابر با قطر یک دایره خواهد بود.
در طول دو هفته گذشته، هودین دوباره موجی تازه از این تئوری را در مصر برپا کرد که به عقیده او سازندگان این هرم با ساخت شیبی به سمت بالا در درون هرم امکان حمل سنگ‌ها را به سمت بالا ایجاد کرده‌اند تا بتوانند به راحتی آنها را از سطح زمین به محل قرار گرفتنشان انتقال دهند.
در ماه می نیز "باب بریر" از باستان‌شناسان قدیمی دانشگاه لانگ آیلند در مورد چگونگی ساخت این هرم گفت: شیب بزرگ خارجی هرم به واسطه بتن‌های سنگی به سمت بالای هرم رفته است.
وی ادامه داد: برای بالا بردن بلوک‌های عظیم از جرثقیل‌های چوبی ساده استفاده شده و نیازی به شیب نبوده، همچنین شیب مارپیچی آن در خارج از هرم ساخته شده است.
به دنبال اعلام این تئوری‌های متفاوت و درخواست باستان‌شناسان مبنی بر استفاده از رادارهای ژرف نگار برای مشخص کردن شیب‌های داخلی و مخفی درون هرم؛ هاواس با رد این درخواست افزود: در هرم‌های ساخته شده بعد از خئوپس هیچ نشانه‌ای از شیب‌های درونی نیست.


سید رضا نصری
منابع:
www.memaran.ir
egypt.blogfa.com
www.chtn.ir
 

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
چگونگي ساخت اهرم مصر:

چگونگي ساخت اهرم مصر:

عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢٦٤٩ - ٢٦٦٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد.
● اهرام مصر :
عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر «جوزر» (حدود ٢٦٤٩ - ٢٦٦٣ ق م) مجتمع عظیمی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان افزود. هرم عظیم زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا گردید؛ کهن ترین اثر معماری باقی مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان به تقلید و تبعیت از آن، دست به کار ساختمانی عظیمی بزنند که یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شود.
معماری پادشاهی کهن، اهداف و انگیزه های آن دست مایه ای گردید تا مورخان و باستان شناسان بر این دوره پانصدساله و شرایط و اوضاع اجتماعی آن را بر مبنای بناهایی که به هر صورت از سنگ آهک و گرانیت در مقیاس بزرگ برای ساختن ساختمان ها در مقبره ها به کار می رفت، شناسایی کنند.
جالب اینکه در این دوره ، معـابدی شبـیه آنچـه در دودمـان یکم و دوم پادشاهـی متداول بود، به ندرت ساخـته می شد.
به طوریکه اشاره شد، در پایان دودمان سوم پادشاهی، ساختن اهرام آغاز و به تدریج گسترش پیدا کرد. اما کمال حشمـت این مـعماری تنــها مـدیون دودمــان چـهارم پادشـاهی اسـت که در آن عهـد احـداث چنیـن آرامــگاه های پادشاهی با عظمت و پرشکوه، رونقی فراوان یافت.
ساخت اهرام مهمترین و اصلی ترین سازندگی این دوره را تشکیل می دهد؛ این معماری بدیع خود موجد تحولی شگرف گردید و تمدن و فرهنگ فراعنه به یک شکوفایی بی نظیر دست یافت؛ به گونه ای که مشعل هدایتی برای صنعتگران مصری برای یک دوره سه هزار ساله بعدی شد. اهرام مصر نمایانگر اوج دستاوردهای فنی، معماری، طراحی و تزیینات است که تنها در سایه یک سازمانبندی منظم، استادکارانی بی نظیر و هنرمندانی با انگیزه های قوی، و مهم تر از همه امنیت کافی و ثروتی کلان امکان پذیر بود. دوره دودمان چهارم پادشاهی اندکی افزون بر یک سده دوام آورد (٢٤٩٨-٢٦١٣پ م) و شش پادشاه از این دودمان بر مصر فرمانروایی کردند.
هرم غول پیکر مصر از قدیمی ترین عجایب هفتگانه است البته این تنها بنایی است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز باقی مانده است.
زمانی که این هرم ساخته شد بلندترین ساختمان جهان در آن زمان محسوب می شدواین رتبه را تا ٤٠٠٠ سال حفظ کرد.
پادشاهان مصر باستان را فراعنه می نامیدند.یکی از این پادشاهان خفو بود. در حدود ٢٥٨٠سال قبل از میلاد مسیح این هرم بزرگ را برای محل دفن یاهمان آرامگاه فرعون ساخته اند.
خفو همان فرمانروایی است که یونانی ها اوراخئوپس می نامیدند.
وپس از مدتی پسر ونوه ی خفو نیز برای خود هرم هایی را ساختند البته در اطراف ودر مجاورت این سه هرم چند هرم کوچک نیز بنا شده اند که این هرم ها مطعلق به درباریان وملکه ها بوده است.
مصریان باستان اعتقاد داشته اند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود وبه همین خاطر در اطراف جسد مومیایی شده ی مردگان خود موادغذایی ووسایل دفایی و… رابه همراه آن ها دفن می کردن واهرام مصر نیز برای حفاظت ازجسد خفو و فراعنه ی دیگر ساخته شده است.
اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشکیل شده است که درکنار آنها هرم های کوچکی نیز وجود دارند.وقتی ما اهرام مصر را از نزدیک می بینیم هرم وسطی از همه بزرگتر به نظر می رسد ولی این اشتباه است زیرا که هرم وسط چون روی زمین مرتفع تری بنا شده است بزرگ تر به نظر می رسد.ولی در اصل هرم خفو که سمت چپ هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است .
هرم ها درگورستانی قدیمی در جیزه واقع شده اند. گروهی از باستان شناسان عقیده دارند که ٠٠٠/١٠٠ کارگر به مدت بیست وسه سال کارکردند ودر این هرم بیش از دوملیون نیم سنگ به کار رفته که وزن آن ها از٥/ ٢تن تا چهل تن وزن دارد را بنا کرده اند. یکی از طریقه هایی که احتمال دارد مصریان باستان سنگ های غول پیکر را حمل می کردند شیوه ی غلطاندن و بلند کردن است
یکی از دانشمندان اتریشی به نام آقای پروفسر دکتر اسکارریدل برای این معما راه حلی پیشنهاد کرده است او می گوید که مصریان برای حمل این سنگ ها دور هم جمع می شدند و با نیروی خود و به وسی له ی اهرم هایی این سنگ ها را می غلتاندندودر این باره نظر های بسیاری وجود دارد بعضی از باستان شناسان عقیده دارند که این سنگ ها را با استفاده از سطوح شیبدار ماسه ای به بالای هرم ها می بردند.
وعده ای از باستان شناسان عقیده دارند که مصریان از داروهای نیروزای قوی استفاده می کردند وبه وسیله ی آنها این سنگ ها را به بالا می بردند.
اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماری وموقعیت جغرافیایی در محل مناسبی قرار دارد.
-هرم به گونه ای ساخته شده است که به چهار جهت اصلی مشرف است.
-خط مداری که از روی جیزه می گذرد دقیقا خشکی ها وآب های روی کره ی زمین را دقیقا نصف می کندوهرم در چنین نقطه ای از نصف النهار ساخته شده است.
-فاصله ی میان مرکز زمین تا هرم کاملا برابر است.
-اندازه ی سطحی چهارجانبی حرم دقیقا برابراست با ارتفاع هرم.
-نوک هرم بزرگ دقیقا شمال واطرافش نیز طول استوا را تمثیل می نمایند.
تمامی این محاسبات بیان گر آن است که اهرام مصر با اندازگیری های دقیق ریاضی ونجومی همراه است که نشان می دهد درآن زمان مصریان از نظر معماری بسیار پیشرفته بوده اند .
سنگ هایی که دراین هرم به کار رفته است از خود کشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر بعضی از کارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط کارگران حمل می شده است وبعد از ده سال تازه به محل بنای اهرام مصر آورده شدند هنوز هیچ کس نمی داند که این سنگ ها مطعلق به چه کشوری است و یا مهندس یا معمار اهرام مصر چه کسی بوده است واز چه شیوه ای استفاده شده است.
نکته ای که باید دراینجا به آن اشاره کرد این است که کارگران اهرام مصربر اثاث یاداشت های هردوت گویا درعرض بیست سال متمادی حدود صد هزار کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اینکه هر
کارگر روزانه به اندازه ی یکصد گرم پیاز مصرف می کرده اند با این حساب مشخص می گردد که هر روز برای تامین غذای یکصدهزار کارگر معادل ده هزار کیلو پیاز نیاز بوده است. این رقم در ده روز به یکصد هزار کیلو می رسد.
(یکصدتن )ومسلما در ماه نیز به سیصد تن می رسد . بااین محاسبه مشخص است که درعرض شش ماه کار متوالی حدود هزاروهشتصدتن پیاز مصرف شده است.
باتوجه به آن که درآن زمان پیاز ها را با چه زحمات وسختی ای از اقصی نقاط جهان وارد مصر می کردند البته ما باید نیاز خود مردم مصر رانیز به این میزان بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مکعب به اندازه ی فاصله ی میان خورشید وآلفا قنطوریس بوده واگر میزان گازهای حاصل از مصرف پیاز را که مردمان آن زمان دفع می کردند حساب کنیم به اندازه ی میزان پارگی به اندازه ی از بین رفتن لایه ی ازن اطراف کره ی زمین است.
● مجسمه ی ابولهل :
یکی از آثار بسیار زیبایی که در روبه روی هرم بزرگ قرار دارد مجسمه ی ابولهل است این مجسمه از لحاظ معماری بسیار زیبا می باشد و طبق مدارک به دست آمده این مجسمه وظیفه ی محافظت از اهرام مصر وقبر خفو را دارد.
▪ فرعون به خاک سپرده می شود :
مصریان قدیم می پنداشتند که وقتی کسی می میرد باید از بدن او نگهداری کرد تا روحش بتواند به زندگی پس از مرگ ادامه دهد. ازهمین رو اندام های داخلی بدن مردگان مانند قلب وکلیه و کبدو… را از بدن خارج می کردند وآن را با روشی مخصوص به نمک آغشته می کردند. سپس بدن را با پارچه های کتانی نوار پیچ می کردند بدین ترتیب بدن مرده مومیایی می شد. عاقبت شده به همراه لباس و غذا و وسایل دفایی مورد نیاز او به خاک سپرده می شود.یال هرم خفو ٢٣٠متراست ومساحت قاعده ی آن بزرگتر از مساحت نه زمین فوتبال است.
بعد از کشف جسد خفو در زیر هرم او یک کشتی پیدا شد که برای رد شدن خفو از رود نیل قرارداده شده بود.بعد از خفو نیز فراعنه ای روی کار آمدند مانند: منقرع (نوه ی خفو).خفرع (پسرخفو)کفرع (پسرخفو).


پرند پارسي
سايت آفتاب
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
[معماری آفریقا] اهرام ثلاثه مصر

قسمت 1


هزاران سال از عمر اولین هرم بزرگ فراعنه که بهدستور جوزر (Djoser) , دومین پادشاه از سلسه سوم فراعنه ساخته شد, می گذرد.
بنای این اهرام که به عنوان یکی از عظیم ترین عجایب هفت گانه جهان به شمار میآیند تا امروز نیز یکی از شاهکار های تکنیک مهندسی, طراحی و معماری محسوب می شوند.
این اهرام از200 سال پیش مورد کاوش های فراوانی قرار گرفته و در طول این سال هابسیاری از گنجینه های آن به سرقت رفته است. در مورد ساخت بنایی چنین عظیم که ساختآن500 سال به طول انجامید, سوالات بسیاری بی جواب مانده است.
اما آنچه از کلاین سوالات مشهود است این که همگی در پی یافتن پاسخ این سئوال هستند که: این مصربود که اهرام را ساخت یا اهرام مصر را ؟ !
از سال2300 تا2700 قبل ازمیلاد(400سال)،80 هرم در مصر ساخته شد. اولین هرم بزرگ را دومین پادشاه از سلسه سومفراعنه بنام جوزر (Djoser) بر پا کرد و این سنت تا سلسه هجدهم ادامه یافت. بعد ازآن تا بیست و پنجمین فرعون دیگر هرمی ساخته نشد.
مصری ها زندگی کوتاه این جهانرا فانی و مرگ را آغاز یک حیات نوین و جاویدان در دنیای دیگر می شناختند. به همیندلیل منازل خود را با مصالحی مانند خشت و گل و مقابر را از مصالح با دوامی مانندسنگ می ساختند. بر اساس اعتقاد و تفکر آنان هر انسان علاوه بر جسم دارای یک روحبنام «بع»، ویک پیکر شبه گونه بنام «کا» است. «بع» پس از مرگ در زمین مانده و هر شببه جسد باز می گردد ولی «کا» می تواند مابین این دوجهان در حرکت باشد. به اعتقاداینان، شرط جاودانه بودن زندگانی آن بوده که بع و کا هر دو بتوانند جسد خود راشناخته و به آن بازگردند. به همین علت برای از بین نرفتن اجساد مردگان آنان رامومیایی کرده و کلیه اشیا و متعلقات آنان را در کنار شان قرار می دادند. هم چنینبرای محافظت از جسد، مقابر را محکم و غیر قابل نفود می ساختند تا «کا» بتواند درآنجا سکونت کند و از بلاهای طبیعی و سرقت اموال در امان باشد. درهای کاذب در کنارمقابر به منظور ورود و خروج «بع» و «کا» ساخته شده بود تا آنها بتوانند تردد کنند.
هر چقدر مقام مردگان بالاتر بود، مقبره بزرگتری برای او ساخته می شد.
مصریان قدیم اعتقاد داشتند که فراعنه پس از مرگ به خدایی می رسند و بنابراینمقابرشان می بایست بسیار عظیم و غیرقابل نفوذ ساخته می شد. چهار مثلث جانبی هرم دراهرام مصر به گونه ای طراحی شده اند که پرتوهای خورشید بر جسد فرعون تابیده شود ورابطه جاودانی او را با خدای آفتاب که «رع» نام دارد، حفظ کند. در کنار این اهراممقابر کوچک تر مکعب شکلی بنام «مصطبه» (Mastababa) به تعداد زیادی ساخته شده است. فراعنه مراسم خاکسپاری خود را به شکل یک سنت ملی درآورده بودند به طوری که مذهب،هنر و تفکر مصریان آن زمان به شدت به سمت پرستش آنان سوق یافته بود.

ساخت اهرام بر پایه همین اعتقاد بوده است و فراعنه مصر بیش از هر چیز نگران زندگی پس ازمرگ خود بوده و اهرام در واقع قصرهایی برای این زندگی دوباره آنها به شمار می آمدکه با اتاقهای متعدد و لوازم مجلل آماده شده و برای فرعون خوردنی وآشامیدنی و مال وثروت کافی در آن قرار داده میشد.
مردمان مصر باستان خدایان متعددی رامیپرستیدند و اعتقادات مذهبی آنها، مانند بسیاری از مذاهب باستانی، برپایه وجودخدایان اساطیری و قدرتهای گوناگون آنها بود.

اولین هرم :

در حدود2هزار و630 سال قبلاز میلاد فرعون «جوزر» تصمیم گرفت تا اولین هرم غول پیکر را به عنوان مقبره خود بناکند. معمار و مغز متفکر طراحی این مقبره غول پیکر، راهب و مجسمه ساز معروفی بنامایم هوتپ (Imhotep) بود. مکان این مقبره در10 مایلی شهر فینکس در محله ساکارا و61متر بالاتر از شن های روان صحرا در کنار رود نیل تعیین و کار نقشه برداری، احداثکانال های آب و حمل سنگ های آهکی و گرانیت در فاصله900 کیلومتری از معادن آغاز شد. در آن زمان اکثر جمعیت کشور که به 2/1 میلیون نفر می رسید جهت ساخت این مقبره بسیجشد. پس از تایید و تعیین مختصات جغرافیایی این مکان و انجام مراسم مذهبی- سنتیقربانی کردن، کار خاک برداری آغاز شد. این اولین و عظیم ترین ساختمانی بود که بشرتوانسته بود آن را بنا کند. هرم به صورت شش پله ای ساخته شد. مصریان اعتقاد داشتندروح فرعون به وسیله این پله ها به آسمان رفته و به خدا می پیوندد. یک راه اصلی برایوارد شدن به آن و13 در ورودی مجازی برای بازگشت بع و کا به آن ساخته شد. در اینزمان زبان نوشتاری خاصی برای ثبت موضوعات، سوابق، موارد اداری، نقشه ها، شمارهگذاری و مشخصات مکان نصب سنگ ها و نظایر آن ابداع شد که برای نوشتن تاریخ و موضوعاتاجتماعی معمول به کار نمی رفت.
چگونگی ساخت اهرام

بنا، مساح، سنگتراش، نجار، ملات ساز و سر کارگر از جمله افرادیبودند که در ساخت این بنا شرکت داشتند. سنگ های بریده شده پس از شماره گذاری توسطسورتمه هایی که بر روی الوارهای موازی، شبیه تراورس های زیر راه آهن حرکت می کردندبه سمت مکان ساختن هرم حمل می شدند. آنان برای روانکاری سورتمه ها بر روی تراورس هااز آب، خاک نرم و روغن استفاده می کردند.

در اکتشافات جدید بر روی این آثار،حدود600 مقبره دیگر از کارگران نزدیک هرم خئوپس کشف شد. مطالعه بر روی اسکلت اینافراد، ضایعات بسیاری در ستون فقرات آنها بریدگی انگشتان دست و پا و نقص عضوهایشدیدتری را که به واسطه حمل سنگ های سنگین در آنها پدید آورده بود نشان می داد. بیشتر ابزارهای اندازه گیری آن زمان مسی یا سنگی و دارای دسته چوبی بودند. ابزارهایاندازه گیری نیز شامل تراز، شاقول و امثال آن می شد. برای بالا بردن سنگ ها بر رویهرم از خاکریزهایی با شیب مناسب استفاده می شد. پس از پایان کار و نصب آخرین سنگ بربام هرم، مراسم مذهبی و قربانی کردن حیوانات انجام و خاکریزهای بالای هرم تا9 متربرداشته می شد. با استقرار داربست، کار اتمام و مسطح کردن و صیقل دادن سطح خارجیهرم به وسیله سنگ تراشان انجام شد. این عملیات تا پایین سطح هرم ادامه پیدا می کرد .
هرم توسط یک راهروی سربسته به رودخانه نیل متصل بود. این راهرو با چندین قسمتمختلف شامل معبد ساحلی، راهروی سربسته، محل دفن کشتی های حامل جسد فرعون، معبدمردگان، اهرام جانبی و پرستشگاه برای آوردن فرعون به مقبره اصلی در نظر گرفته شدهبود.

منبع :سایت معماران - ازمقالات مهندس محمدرضا دهقانی
سايت tarikhema.parsiblog.com
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
قسمت 2
خاکسپاری فرعون .
زمانی که فرعون درسال2هزار و439 قبل از میلاد مُرد، کارگرانهنوز مشغول فرش کردن کف معبد با سنگ های مرمرین سفید بودند. جسد فرعون سوار بر زورقشاهی شد. ملکه و پسرفرعون سوار بر زروق دیگری در این مراسم حضور داشتند. پس از ورودبه اسکله معبد ساحلی اجزای کشتی از همدیگر جدا و در حفره ششم هرم دفن شد.
قبلاز دفن جسد فرعون، آن را به محلی در نزدیکی رودخانه نیل برده و مایعی به مغز ویتزریق کردند. سپس به وسیله چنگک از سوراخ های بینی آن را خارج و بعد کبد، شش ها،معده و روده هایش را از شکافی در قسمت چپ بدنش در آورده و هر عضو را جداگانهمومیایی و در کوزه های مخصوصی قرار دادند. بدین ترتیب فقط قلب در داخل بدن ماند. پساز کاربرد
روغن ها و مواد متعدد دیگر و خشک نمودن جسد، آن را با رشته های پارچهای پیچیدند، که در حین این کار و پس از هر بار پیچیدن طلسم مقدسی از طلا و جواهراترا میان آن می گذاشتند. بعد از آن کل جسد را آغشته به صمغ کردند. این عملیات بر رویسه تخت سنگی یک تکه به مدت45 روز انجام شد. پس از انجام عملیات مومیایی، مراسممذهبی انجام و جسد را با تابوت به آرامگاه اصلی برده و در تابوت سنگی خود قراردادند و آن را با در سنگی اش پوشانیدند. کوزه های حامل اعضای بدن فرعون را در جعبههای چوبی قرار داده و آن را پایین تابوت سنگی گذاشتند. هم چنین در دو انبار وسایلشخصی، خوراک، پوشاک، زینت آلات، اسلحه و حتی وسایل سرگرم کننده نیز برای فرعونانباشتند. پس از اجرای مراسم مذهبی، کاهنان محل را ترک و با بستن درب های ورودی راهپشت سر مسدود و غیر قابل ورود شد. جسد فرعون در میان بیش از دو میلیون قطعه سنگمدفون شد.
اهرام ثلاثه:
در ادامه سلسه پادشاهی فراعنه، اهرام دیگری ساخته شد. در (جیزه)گيزا، غرب قاهره امروزي، سه هرم از فراعنه سلسله چهارم به نامهای خوفو يا خئوپوس (Cheops) (به معنای کسی که به افق تعلق دارد)، خفرع (Khafre) يا خفرن (يعنی بزرگ) و منكورع (Menkaure) ياموكرينوس (به معنای ملکوتی) وجود دارد. هرمهای سه گانه ، عظيم ترين و باشکوهترينبناهای دوره پادشاهی کهن هستند که جزو عجايب هفت گانه جهان باستان نيز محسوب میشوند. برش و اندازه گیری سنگ ها در حد اعجاب انگیزی دقیق بوده، به طوری که کوچکترینخطایی باعث بر هم خوردگی اشکال هندسی و حتی فرو ریختن بنا می شد. این بناهابزرگترین بناهای ساخت بشر تاکنون هستند.
اين هرمها كه از حدود سال 2550 پيش از ميلاد ساخته شده اند، با رمزو علم پنهاني ارتباط پيدا كرده اند و نمادهای "حکمت ازلی"، "سرزمين مصر"، "پايداریابدی" و "فنون جادوگری" بودند. اهرام چيزه نقطه اوجي در تكامل شيوه معماري مقابرمصر در دوره پادشاهی کهن است كه با ساختن مصطبه ها ، مقابر اوليه مصريان که غالباًآجری يا سنگی بودند ، آغاز و با هرم پلکانی زوسر پيشرفت کرد.
برای ساخت اهرام، تعدادی شيب راهه آجر فرش احداث گرديد و تخته سنگهای آهکی را که از معادن آنسوی نيل با قايق به آنجا منتقل می شدند، احتمالاً با استفاده از غلطکهای چوبی (درآن زمان هنوز چرخ اختراع نشده بود) روی اين شيب راهه ها به بالا منتقل میکردند.
در جلوی هر هرم، معبد کوچکی قرار داشت که با گذرگاهی سنگفرش به معبدی ديگر که در دره نيل، در حاشيه مزارع واقع بود، می پيوست. ورود به معبد واقع در دره از طريق مجرايي از رود نيل ممکن بود و هنگام جاری شدن سيل، با قايق به آنجا رفت و آمد می کردند.
در دو سوی اهرام، هرمهايي کوچک با طرحی منظم و دقيق وجود داشت که ويژه اعضای خاندان سلطنتی بود و تعدادی مصطبه نيز به مقامهای بلندپايه درباری اختصاص داشت. جهت هرمهای سه گانه، شمالی – جنوبی است؛ هرمهای خوفو و خفرع نيز بر روی محوری مايل در امتداد يکديگر ساخته شده اند.
در مورد استفاده از فرمهای هرمی شکل، "هلن گاردنر" در کتاب «هنر در گذر زمان» چنين نگاشته است:
«... وقتی پادشاهان سلسله سوم، اقامتگاه دايمی خود را به ممفيس انتقال دادند، تحت تأثير هليوپليس بود، قرار گرفتند. اين شهر، مرکز کيش نيرومند "رع"، خدای آفتاب بود که بتش به صورت يک سنگ هرمی شکل بنام بن بن ساخته شده بود. در دوران سلسله چهارم، فراعنه مصر، خود را فرزندان رع ناميدند و به همين علت از آن پس کوشيدند او را بر روی زمين مجسم کنند. بنابراين، فراعنه ديگر، فاصله ای با انتقال از اعتقاد به مجود روح و قدرت رع در سنگ هرمی شکل "بن بن" تا اعتقاد به نگهداری از روح و جسم خداگونه خودشان به همان طريق مشابه در درون مقبره های هرمی شکل نداشتند.»

1- هرم خوفو :
خوفو (خئوپس)، دومين پادشاه سلسله چهارم بود که از حدود سال 2551 پيشاز ميلاد به مدت نزديک به ربع قرن بر مصر حکومت نمود. وی مجموعه گيزا را در چهلکيلومتری شمال داشور ، نزديک قاهره مدرن و شهر تاريخی و کهن ممفيس، پايه گذاری کرد. اين مجموعه دارای پنج عنصر اصلی است: اهرام خوفو ، خفرع و منکورع ، تنديس ابوالهولو معبد دره ای هرم خفرع. از اهرام سه گانه چـيزه، هرم خـوفو، كهن ترين و بزرگتريناست و تاريخ ساخت آن به حدود سال 2570 پيش از ميلاد باز می گردد. اين بنای يادمانیسنگی بسيار عظيم, به «هرمی که مکان طلوع و غروب خورشيد است»، شهرت داشت.
به استثناي اتاقك تدفين، توده غول پيكري از بنايي با سنگ آهك ياكوهي از سنگ است كه مطابق همان اصول ساختماني هرم پله دار پادشاه زوسر در سقارهساخته گرديده. لازم به ذکر است که تمامی سنگهای بکار رفته در ساخت اهرام، بدون ملاتدر کنار يکديگر کار گذاشته شده اند.
زاويه شيب پهلوهای هرم خوفو 54 درجه و 54 دقيقه استکه ضابطه ای برای ساخت هرمهای بعدی در مصر شد. طول ضلع هر قاعده اين هرم 364/230متر، طول هر يال 217متر، بلندای اصلی آن حدود 75/145 متر و ‌ارتفاع كنوني آن حدود 18/137 متر است و قاعده هرم, 37/5 هکتار زمين را فرا گرفته است. در ساخت اين بنایعظيم نزديک 000/300/2 قطعه سنگ در 210 رديف سنگ چين بکار رفته که هر يک وزنی بين 2تا 15 تن داشته اند (وزن متوسط سنگها 5/2 تن می باشد). در برخی منابع که در رابطهبا ويژگيهای منحصر بفرد اين بنای عظيم منتشر گرديده ، جرم هرم خئوپس را برابر يکصدميليونيوم کره زمين تخمين زده اند.
۲- هرم خفرع :
خفرع ، چهارمين پادشاه سلسله چهارم و پسر (يا برادر؟) خوفوبود. وی دومين هرم بزرگ گيزا و تنديس عظيم ابوالهول را احداث نمود که اين دو درحدود سال 2530 پيش از ميلاد ساخته شدند. خفرع از حدود 2558 پيش از ميلاد به مدت 26سال بر مصر حکومت کرد.
هرم خفرع که در جنوب غربی هرم بزرگ خوفو واقع گرديده، 5/136 متر ارتفاع دارد (درحاليکه بلندای اصلی آن 5/143 متر بوده)، طول هر قاعده آن 8/215 متر و زاويه شيب هرم 53 درجه و 20 دقيقه می باشد. در تصاوير، هرم خفرع بهدليل واقع شدن بر سطحی بلندتر نسبت به هرم بزرگ خوفو ، مرتفع تر به نظر میرسد.
در دوران پادشاهی کهن، ساخت ورودی در بخش شمالی اهرام، رو به سویستاره قطبی، بخشی از مقررات دينی بوده است. در تمامی هرمها اين موضوع رعايت شده ؛تنها استثناء ، هرم خفرع است که در پهلوی شمالی دارای دو ورودی می باشد.
پس ازساخت قاعده اهرام، بدنه آنها را با سنگهای آهک سفيد و براق می پوشاندند؛ پوشـش ازرأس هرم رو به پايين صورت می گرفت. بدين ترتيــب که قطـعات سـنگ آهـکی را روی پـلهها قرار می دادند و بيـــن آنهـا را پـر می کردند، سپس آنها را می تراشيدند و رو بهپائين صاف می کردند تا زاويه مناسب پيدا کند و ظاهرشان براق شود. تمامی اهرام بجزهرم پلکانی زوسر، ميدوم و منکورع، دارای پوشش بوده اند. هنوز بخشی از پوشش آهکی رأسهرم خفرع موجود است، اما سنگهای پوششی هرم خوفو را در قرون وسطی برای استفاده درساخت بناهای قاهره کنده اند.
3- هرم منکورع :
منکورع، پنجمين پادشاه سلسله چهارم و پسر خفرع بود که از حدود 2532پيش از ميلاد به مدت بيست و نه سال بر مصر حکمرانی کرد. وی کوچکترين هرم را در فلاتگيزا احداث کرد که سومين هرم از مجموعه اهرام سه گانه است. اين هرم، 5/66 متر بلنداداشته که امروزه به 62 متر تقليل يافته است. زاويه شيب هرم 51 درجه و 20 دقيقه وطول قاعده آن 5/108 متر می باشد و در بخش جنوب غربی دو هرم عظيم همجوار خود جایگرفته است. هرم مذکور نيز حدود سال 2510 پيش از ميلاد بنا گرديد.
هرم منکورع دارای سنگهای دو رنگ می باشد: نيمهبالايي آن توسط سنگ آهکی سفيدی پوشيده شده، در صورتيکه در بخش زيرين آن از سنگهایگرانيتی سرخ فام منطقه آسوان استفاده گرديده است. اين هرم بسيار شـايان توجه میباشد، چون تنها هرم سلسله چهارم پادشاهی مصر است که دارای 16 رديف سنگچين از جنسگرانيت می باشد و چنين پيش بينی شده بود تا سطح اين هرم با سنگـهای گرانيتی پوشيدهشود، اما به دليل مـرگ ناگهانی منکورع اين امر هرگز تحقق نمی يابد و هرم مذکور فاقدروکش باقی می ماند.
4- ابوالهول :
از ديگر عناصر قابل ذکر در مجموعه گيزا می توان به تنديس عظيمو اعجاب آور ابوالهول (مجسمه مرگ) اشاره داشت. اين تنديس که در فاصله 400 متری ازاهرام سه گانه و شمال معبد دره ای خفرع قرار دارد، بنام پاسدار و نگهبان اهرام نيزناميده شده است.
سر و قسمت جلوی مجسمه ابوالهول از تخته سنگی يکپارچهو طبيعی به طول 57 متر ، عرض 6 متر و بلندای آن نيز 6/18 متر است، تراشيده شده؛پهنای چهره حدود 4 متر و پاها و ساير قسمتهای بدن را با سـنگ چيــن و آجــر تکميلکرده اند. چهره اين تنديس، احتمالاً صورت خفرع ، فرزند و جانشين خوفو و بدن آن،هيکـل شير می باشد. بسياری معتقدند که ابوالهول چيـزه، مظـهر خدای خـورشـيد (رعهراخت) است و حتی ممکن است در زمان واحد، مظهر خدا و فرعون بوده است.
مجسمه ابوالهول، کهنترين و بزرگترين تنديس دنيایباستان است که عليرغم صدمه های فراوانی که در دوران استيلای اعراب به آن وارد شده وباعث از بين رفتن بخشی از چهره آن گرديده است، با ابهت ترين مظهر سلطنتی فراعنه بهحساب می آيد.
ابوالهول رو به سمت شرق دارد و در ميان پنجه های آن نيز معبد کوچکیساخته شده است. سنگهای بکار رفته در معبد، غالباً از تراش تخته سنگ طبيعی که پيکرهابوالهول را تشکيل می دهد، بدست آمده و وزن برخی از آنها به بيش از 200 تن میرسد.
در دوره پادشاهی ميانه و جديد، تعداد زيادی ابوالهولدر اندازه های مختلف از مصر باستان بدست آمده است. شايد بتوان ابوالهولی که سر آنشبيه رامسس دوم، فرعون سلسله نوزدهم ساخته شده است را آخرين آنها دانست که در مصرتراشيده گرديده است. بيشـتر ابــوالهـول ها را مشابه فرعون وقت می تراشيدهاند.
5- معبد دره ای هرم خفرع :
اين معبد در 400 متری شرق مجموعه اهرام واقع شده است و با روشتير باربر و ستون با مقطع مربع شکل، به صورت کاملاً يکپارچه از سنگ خارای سرخپاکتراش و صيقلی احداث گرديده. تنها تزئين بکار رفته در اين معبد، تنديسهايي است کهدر امتداد ديوار به صورت رديفی قرار داشتند. کف معبد نيز از سنگهای مرمر سفيدپوشانيده شده بود.
بدليل عدم استفاده مصريان باستان از سيمان، برای برافراشتن ستونها، ابعاد و تناسبات آنها را بزرگ در نظر می گرفتند. هنگام ايجاد تالارهای ستوندار نيز در بيشتر موارد، رديف ستونهای ميانی را بلندتر از ستونهای کناری در نظر می گرفتند تا يک رديف پنجره زير سقفی برای رساندن نور خورشيد به درون بنا در آن بخش تعبيه کنند. چنين شيوه ساختمان سازی به صورت ابتدايي در معبد دره ای هرم خفرع رعايت شده است. به نظر می رسد که اين رديف پنجره زير سقفی از ابداعات مصريان باشد، نوآوری که تا به امروز به عنوان يکی از عناصر مهم معماری، مورد استفاده واقع می گردد.
منبع : سایت معماران - از مقالات مهندس محمدرضا دهقانی
سايت tarikhema.parsiblog.com
 
آخرین ویرایش:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
در ادامه مطالب بالا این عکس ها رو میذارم:برشی از هرم خوفو
بازسازی نرم افزاری

سنگ گرانیت پیدا شده از هرم خفرع
نمایی از ورودی داخلی


.
.
.​

در ادا مه عکسهایی را از هرم منکورع-بت ابوالهول و معبد دره ای هرم خفرع ،میذارم:
هرم منکورعمجسمه(بت) ابوالهول
راهروي مياني تالار ستونها ، معبد دره اي هرم خفرع ، جيزه ، حدود 2600 ق . م
.
.
.
 
آخرین ویرایش:

azadeh_arch _eng

کاربر ممتاز
مجسمه ابوالهول که به مجسمه ی مرگ هم معروفه
سر انسان و بدنه ی شیر رو داره
در 400 متری اهرام ساخته شده
میگن که سنبل خفرع هست
در هر صورت ابوالهول های زیادی در ابعاد مختلف تو مصر کشف شده
(این از اطلاعات ناقص ما:دی)
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
در ادامه مطالب بالا ،برای رفع نقص و کمبود های موجود،توضیحاتی بیشتر را در مورد اهرام ارائه میدهم:


باستانشناسان قدمت آنها را در حدود 5000 سال تخمین می زنند اما در یافته هایی در خردهای باستانی و باتوجه به برخی شواهد قدمت آنها به بیش از 27000 سال می رسد. یکی از دلایل این تخمین وجود نام فرعون و همزمان دانستن تمامی فراعنه با دوره پیامبری حضرت موسی است.

فراعنه ی واقعی که در عهد آتلانتیس و کمی بعد از آن می زیسته اند کاملابا فراعنه زمان حضرت موسی متفاوت بوده و آنان از 124 هزار پیامبر خداوند محسوب میشدند. از این دسته می توان به هرمس مثلث العظمه که متون بسیاری را بر روی الواحسنگی به خط باستانی هیروگلیف بیادگار گزارده نام برد. شآیان ذکر است که برخی از این الواح ترجمه شده و در کتابی به زبان فارسی به نام هرمتیکا به چاپ رسیده که حاوی مطالب بسیار ارزشمندی از این الواح است. در این کتاب حدسیات و گمانهایی مبنی بر یکتا دانستن هرمس با برخی پیامبران قدیمی من جمله ادریس پیامبر آمده است.

انسانهای آن عهد از درصد بیشتری از توانایی مغز خود (نه فقط مغزفیزیکی) استفاده می کردند و دارای قدرتهایی بودند که در حال حاضر از آنها به عنوان قدرتهای ماورایی یاد می شود در صورتی که برای افراد آن زمان امری بدیهی و عادی بوده است از قبیل روشن بینی، طی الارض و ... .لازم به ذکر است که ابر انسانهایی که دردورانهای قبل از آتلانتیس یعنی "لموریا" و "مو" زندگی می کردند نیز به مراتب ازآتلانتین ها قویتر بوده اند. همانطور که می دانید انسانهای کنونی از 3 الی 7 درصدتوانایی مغز خود استفاده می کنند که این عدد در زمان آتلانتین ها بسیار بیشتر بودهاست. اساتید بزرگ در خردهای باستانی دلیل از بین رفتن و ناپدید شدن آتلانتیس راغرور بیش از حد مردم آن زمان دانسته و این غرور موجب برانگیختن قهر خداوندی و ازبین رفتن آنها شده است.

مصر سرزمین مقدسی بوده و پیامبران زیادی یا در آنجابوده اند یا بدانجا سفر کرده اند. حالا باید معنای واقعی هرم را بررسینماییم:

هرم در انگلیسی Pyramid نامیده می شود که لغتی با ریشه یونانیاست:

Pyramid = Pyr-a-mid = Fire-in the-Middle

که به معنی "آتشی درمیانه" است. این شبه جمله نمادی است از نیروی عظیم الهی موجود در قلب که به آن "نقطه ای در قلب" یا "بذر جاودان" نیز می گویند.
کلمه هرم در خطوط هیروگلیف:
همانطور که مشاهده می شود این نمادها نیز کاملا قابل تشریح هستند.
نماد اول از سمت چپ نماد انسانی است که با بزرگتر نشان دادن سر آن میخواستند تجمع انرژی بیشتر را در ناحیه چاکرای تاج نمایش دهند.
نماد وسط که یک پرنده (عقاب) است همواره سمبل انرژی الهی است - از نمونه های دیگر می توان به کبوترسفید یا سیمرغ در افسانه های پارسی اشاره کرد.
و نماد آخر هم که بس بدیهی است وسازه هرم را نمایش می دهد.
در اصل در این 3 نماد راز هرم را فاش نموده اند.
ابعاد هرم :
ارتفاع :280 رویال کوبیت (Royal Cubits واحد سنجش طول در آن زمان که معادل 0.524 متر است) 138.8 (146.6 متر قبل از خرابی)
هر ضلع : 440 رویال کوبیت یا 230 متر
کل وزن تخمینی: 5.9 میلیون تن
برش گرافیکی اهرام
با این دیدگاه می توان به مواردی ارزشمند در بحث هرم دست یافت.
هرم دارای ابعاد مشخصی در تمامی جهات است از قاعده تا طول اضلاع وارتفاع که این ابعاد از قانون خاصی بر اساس نسبت الهی 1.618 تبعیت می کنند که به آن عدد فی می گویند. اگر هرمی مطابق شکل زیر و رعایت نسبت الهی ساخته شود خاصیت بسیارجالبی پیدا می کند و آن هم تجمع حجم بسیار بالای انرژی در نقطه مشخص شده در تصویراست. از این طریق انجام مدیتیشن ها و تمرکزها و همچنین دریافت انرژی مضاعف برای انجام کارهای خاص (به اصطلاح غلط "ماورایی") بسیار آسانتر و نتیجه بخش تر است.اطلاعات جامع نسبت طلایی فی
همانطور که در شکل زیر می بینید در دیوارهای هرم سوراخهایی وجودداشته (خطوط g) که در زمانهایخاص با ستارگان خاصی در صور فلکی مشخص در ارتباط بوده وفراعنه و اساتید مدیتیشن های مربوطه را انجام میدادند. درضمن دقیقا مانند خود هرم به طور برعکس در زیر آن ساخته شده که برخی از بخش های آن در تصویر دیدهمیشود.(ناحیه C)


گفته مي‌شود كه اگردو خط عمود بر هم از دو منتها اليه شرقي – غربي و شمالي- جنوبي زمين رسم كنيم، محل تلاقي آن دو در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود و ديگر اينكه ابعاد و اندازه‌هاي اهرام مصر به لحاظ هندسي با بعضي فواصل و نسبت‌هاي نجومي متناسب است.
درتصاویر زیر به وضوح خرد باستانی مصر مشاهده می شود.(به تصاویر و رابطه آن باستارگان، صور فلکی و راه شیری خوب دقت کنید). به راستی که ده ها کتاب در این باره باید نگاشت. ارتباط کلیه هرمهای موجود در مصر را با صور فلکی و ستارگان راه شیری دراین نقشه به زیبایی پیداست. آنها چه می دانستند و ما هنوز نمی دانیم. به چه زیبایی صورت فلکی Orion بر روی اهرام نقش شده است. همانطور که می بینید مراکز A,B,C,D هرمهایی بودند تخریب شده اند ولی بقآیای آنها باقی مانده است.
هفت شهرعشق را عطار گشت ---- ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم


رابطه ستارگان و راه شیری با سلسله اهرام مصر
به هر حال اهرام مصر بغیر از اینکه مقبره بوده جایگاهی برای انجام مراسم آیینی و مدیتیشنهای سنگین و بسیار قدرتمند آن زمان بوده است. برخی ستارگان مرتبط با این معبرها عبارتنداز: Sirius – Alnitak – Kochab – Thuban


در مورد برخی خواص هرم‌:
غذاهايي كه در زير اهرام نگه داشته شود ‌٢ تا ‌٣ برابر بيشتر غذاهايي كه در دماهاي معمول نگه داشته مي‌شوند؛ بدون فساد باقي خواهند ماند.
مزه‌ي غذاها درزير اهرام كمتر دچار تغيير مي‌شود.
اهرام منجر به آب گيري و موميايي شدن هرچيزي مي ‌شوند ولي مانع از فساد آنها شده و از رشد قارچ‌ها هم ممانعت مي كنند. به علاوه آنها منجر به كاهش سرعت رشد و يا توقف كامل رشد ميكرو ارگانيسم هاي مختلف ميشوند.
افرادي كه در خانه هاي هرمي زندگي مي‌كنند؛ يا كساني كه در ساختمان‌هاي هرمي كار مي‌كنند، يا آنهايي كه در زير ساختارهاي هرمي مي‌خوابند همگي نوعي واكنش فوري مثبت در برخوردها از خود نشان مي دهند.
موجودات به صورت مغناطيسي به نسخه‌هاي مشابه هرمي جذب مي‌شوند. مشاهدات مختلف از نقاط مختلف نشان مي‌دهند كه حيوانات اهلي از هر نوع تمايلي به باقي ماندن و نزديك شدن به ساختارهاي هرمي دارندو در زير آنها سرعت رشد بيشتري دارند...


در تصویر ، رابطه برخی چاکراها با برخی سیارات و ستارهها آمده است.


مقایسه ایاز ابعاد Sirius و برخی ستارگان دیگر مثل خورشید منظومه شمسی


خوفو همان فرمانروايي است كه يوناني ها او را خئوپس مي ناميدند و بزرگترین هرم از آن اوست وپس از مدتي پسر و نوه ي خوفو نيز براي خود هرم هايي را ساختند البته در اطراف ودرمجاورت اين سه هرم چند هرم كوچك نيز بنا شده اند كه اين هرم ها متعلق به درباريان وملكه ها بوده است.

اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشكيل شده است كه دركنار آنهاهرم هاي كوچكي نيز وجود دارند. وقتي ما اهرام مصر را از نزديك مي بينيم هرم وسطي ازهمه بزرگتر به نظر مي رسد ولي اين اشتباه است زيرا كه هرم وسط چون روي زمين مرتفع تري بنا شده است بزرگ تر به نظر مي رسد. ولي در اصل هرم خوفو كه که در تصویر زیر سمت راست هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است. 
آخرین ویرایش:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
اهرام مصر-قدمت،چگونگی ساخت و دلیل پیدایش

اهرام مصر-قدمت،چگونگی ساخت و دلیل پیدایش

ادامه بخش دوم :

هرم ها درگورستاني قديمي در جيزه واقع شده اند. گروهي از باستان شناسان عقيده دارند كه 100/000 كارگر به مدت بيست وسه سال كار كردند. در اين اهرام بيش از دو و نیم میليون قطعه سنگ به كار رفته و وزن آن ها از ٥/ ٢ تن تا چهل تن است.
يكي از طرقی كه احتمال دارد مصريان باستان سنگ هاي غول پيكر را حمل مي كردند شيوه ي غلطاندن و بلندكردن است. يكي از دانشمندان اتريشي به نام آقاي پروفسر دكتر اسكارريدل براي اينمعما راه حلي پيشنهاد كرده است. او مي گويد كه مصريان براي حمل اين سنگ ها دور هم جمع مي شدند و با نيروي خود و به وسيله ي اهرم هايي اين سنگ ها را مي غلتاندند امادر اين باره نظر هاي بسياري وجود دارد بعضي از باستان شناسان عقيده دارند كه اين سنگ ها را با استفاده از سطوح شيبدار ماسه اي به بالاي هرم ها مي بردند.
درتصاویر زیر 2 روش برای بالا بردن سنگها ترسیم شده ولی من که متوجه نشدم سنگ 40 تنی را چند نفر می توانند حمل کنند (هل بدهند یا بکشند!؟) که در این باریکه راه همگی بتوانند راه بروند ، اصلا معقول نیست!

عده اي از باستانشناسان عقيده دارند كه مصريان از داروهاي نيروزاي قوي استفاده مي كردند و به وسيله ي آنها اين سنگ ها را به بالا مي بردند!!!

اما نظریه بسیار معتبرتر در میان اساتید متبحر در زمینه قدرتهای مغزی این است که این هرمها و جابه جایی سنگها با قدرت مغز و تمرکز تنی چند از اساتید آن زمان انجام می شده که البته این حرف در زمان بیشتر به لطیفه و توهم شباهت دارد تاواقعیت ولی ...
اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي درمحل مناسبي قرار دارد.


نمای گرافیکی اهرام از بالا

• هرم به گونه ايساخته شده است كه به چهار جهت اصلي مشرف است.
• خط مداري كه از روي جيزه مي گذرددقيقا خشكي ها وآب هاي روي كره ي زمين را دقيقا نصف مي كند و هرم در چنين نقطه اياز نصف النهار ساخته شده است.
• نوك هرم بزرگ دقيقا شمال و اطرافش نيز خط استوارا نشان می دهد.
سنگ هايي كه در اين هرم به كار رفته است از خود كشور مصرگرفته نشده اند و طبق نظر بعضي از كارشناسان و باستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل مي شده است و بعد از ده سال تازه به محل بناي اهرام مصر آورده شدند هنوز هيچ كس نمي داند كه اين سنگ ها متعلق به چه كشوري است و يا مهندس يامعمار اهرام مصر چه كسي بوده است و از چه شيوه اي استفاده شده است.
نكته ايكه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اين است كه صد هزار كارگر برای ساخت اهرام مصر براساس ياداشت هاي هردوت درعرض بيست سال متمادي مشغول بودند. جالب اينكه اگر هر كارگرروزانه به اندازه ي يكصد گرم پياز مصرف مي كرده با اين حساب هر روز براي تامين غذاي يكصدهزار كارگر معادل ده هزار كيلو پياز نياز بوده است. اين رقم در ده روز به يكصدهزار كيلو مي رسد و مسلما در ماه نيز به سيصد تن مي رسد. با اين محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالي حدود هزار و هشتصد تن پياز مصرف شده است و این اصلا معقول نیست چرا که حمل و نقل – محل کاشت و زمان برداشت – تعداد کارگران – آمار بیماری ومرگ و میر و ... این محاسبات را صد چندان نموده و از قاعده عقل خارج میسازد.
البته ما بايد نياز خود مردم مصر را نيز به اين ميزان بيفزاييم و اگرميزان گازهاي حاصل از مصرف پياز را كه مردمان آن زمان دفع مي كردند حساب كنيم سبب از بين رفتن لايه ي ازن اطراف كره ي زمين خواهیم شد!!!
این بدین معناست که ذهن انسان امروزی قادر به حل این معما نیست و جواب را در مسیر دیگری بایدیافت.

و در نهایت تصویری بسیار زیبا از اهرام ثلاثه مصر:
منابع:
forum.online-dl.com/showthread.php?t=11248
jamejahannama.blogfa.com/post-744.aspx
iranianmalezi.com/social/5219-2009-11-28-02-58-49.html
www.salehforum.com/showthread.php?tid=216
www.ghatar.com/1387.07.29/ghatar11117/
commercial.coo.ir
www.sabaphp.net
و...و...و...
.
.
.
 
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
ابوالهول 1

ابوالهول 1

در تکمیل تاپیک خوبت از اونجا که چندین سال هست آواتار منه!
سپاس از تاپیک مفیدت احسان جان


مجسمه(بت) ابوالهول


.
.
.
ابوالهول غول افسانه های مصر باستان و اسطوره اُدیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال های عقاب و دارای سری شبیه سر زنان می ‌‌باشد. این موجود افسانه ای، کسانی را که موفق به حل معمّای او نمی‌شدند، می کشت.
اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالأ در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر می باشد، که بر اساس آن موظف به حفظ اسرار و رموز عقاید و اندیشه های فرهنگی و عرفانی آثار خود بوده اند. این موجود افسانه ای بیش از هر پدیده دیگری در ادبیات و فرهنگ، اقتدار اسطوره ای خود را تثبیت نموده و به نماد اعلی و عمیق علم و دانایی و هم به نمودی از هلاک و نیستی شهرت یافته است. بسیاری از هنرپیشه گان زن سینمای قرن بیستم که اسرارآمیز، شهوانی، حیله گر و مرموز بوده اند با ابوالهول مصری واقع در«جیزه» تشبیه شده اند.


ابوالهول (یا اسفنکس از کلمه لاتینی اسفینکس و یونانی اسفیگس می‌باشد) هیکل عظیم اساطیری که هنرمندان مصری و به تقلید آنان هنرمندان یونانی به کرات مجسم ساخته اند. ابوالهول نام حیوان موهومی است که در مصر و یونان باستانی به هیاکل مختلف مجسم می کردند. در مصر اسفنکس را به شکل شیری نقش می کردند که سر او به صورت سر دختری بود. محتملأ این هیاکل را به قصد تعظیم و تکریم نیت که به زعم مصری ها الهه حکمت و دانش بود برپا می کردند. در خرابه های بلاد باستانی مصر اسفنکس های بسیار مشاهده می شود که از یک پارچه سنگ ساخته شده و از همه بزرگتر را ابوالهول خوانند که در بین دو هرم واقع شده و تنه این هیکل در زیر ریگها مدفون و پوشیده است و فقط سینه و سر او خارج از ریگ مشاهده می شود.
تندیس ابوالهول (مجسمه مرگ) که در فاصله ۴۰۰ متری از اهرام سه گانه و شمال معبد دره ای خفرع قرار دارد، به نام پاسدار و نگهبان اهرام نیز نامیده شده است. سر این مجسمه شبیه سر انسان، اما اندامش مانند اندام شیری است كه بر زمین نشسته و پنجه هایش را جلو گذاشته است.
سر و قسمت جلوی مجسمه ابوالهول از تخته سنگی یکپارچه وطبیعی به طول ۵۷ متر، عرض ۶ متر و بلندای آن نیز ۱۸. ۶متر است، تراشیده شده؛ پهنای چهره حدود ۴ متر و پاها و سایر قسمتهای بدن را با سـنگ چیــن و آجــر تکمیل کرده اند. چهره این تندیس، احتمالاً صورت خفرع، فرزند و جانشین خوفو و بدن آن، هیکـل شیر می باشد. بسیاری معتقدند که ابوالهول چیـزه، مظـهر خدای خـورشـید (رع – هراخت) است و حتی ممکن است در زمان واحد، مظهر خدا و فرعون بوده است.
این هیولای سنگین كه در صحرای مصر و در هشت كیلومتری قاهره، روبه روی اهرام سه گانه قرار دارد، سر ابوالهول با دقت و ظرافت خاصی تراشیده شده، اما اندام آن ناهموار و خشن است. در میان پنجه های ابوالهول معبد كوچكی ساخته شده است. در این اتاق كوچك، كتیبه هایی یافت می شود كه متعلق به دو تن از پادشاهان قدیم مصر است. روی آنها نوشته شده كه ابوالهول نشان دهنده یكی از تصویرهای الهه آفتاب ها، «رماخسیس» است. همچنین هدف از قرار دادن این هیولای بزرگ، پاسداری از گورستان اطراف اهرام سه گانه از شر شیطان است.
در كتاب های باستانی مصر، واژه ابوالهول به معنای «سرور» آمده است. مردمان قدیم معتقد بودند كه «سرور» هوش و چابكی و نیروی انواع حیوانات را دارد. آنها همچنین اعتقاد داشتند كه او این نیروها را به وسیله در سر كردن پوست حیوانات یا بر سر نهادن سر آنها، به دست می آورد. به همین جهت مصریان از سروران خود مجسمه هایی می ساختند كه نیمی از آنها شبیه انسان و نیمی دیگر شبیه به حیوان بود.
علاوه بر مجسمه بزرگ ابوالهول كه در جیزه واقع است، مجسمه های كوچك بسیار دیگری شبیه به ابوالهول، در جاهای دیگر مصر دیده می شود، با این تفاوت كه سر هر كدام از این مجسمه ها به شكل سر یكی از پادشاهان مصر ساخته شده است. اندیشه ساختن این نوع مجسمه ها از مصر به تمدن های دیگر، مانند تمدن آشوری و یونانی نیز رخنه كرده، مجسمه ها در این مكان ها معمولاً بال داشتند. در تمدن آشور بیشتر پیكره ها را به شكل مردها می ساختند ولی در یونان، پیكر تراشان سر مجسمه ها را به شكل زن در می آوردند.
مجسمه ابوالهول، کهنترین و بزرگترین تندیس دنیای باستان است که علیرغم صدمه های فراوانی که در دوران استیلای اعراب به آن وارد شده و باعث از بین رفتن بخشی از چهره آن گردیده است، باابهت ترین مظهر سلطنتی فراعنه به حساب می آید.
در ایران نیز، ما تصاویر اسفینکس مربوط به زمان هخامنشیان می یابیم. البته تفاوتهایی بین اسفینکس ایرانی و مصری وجود دارد. به عنوان مثال چهره ی اسفینکس ایرانی چهره ی یک مرد هخامنشی است. تفتوت دیگر اسفینکس هخامنشی، بالدار بودن آن است ... یعنی علاوه بر سر انسان و بدن شیر، بال های عقاب نیز به این نماد ایرانی داده شده است تا کمال در آن به اوج برسد. نمونه ای از اسفینکس ایرانی مربوط به زمان داریوش هخامنشی در موزه ی لوور فرانسه نگهداری می شود که در زیر تصویری از آن را مشاهده می نمایید:
ابوالهول رو به سمت شرق دارد و در میان پنجه های آن نیز معبد کوچکی ساخته شده است. سنگهای بکار رفته در معبد، غالباً از تراش تخته سنگ طبیعی که پیکره ابوالهول را تشکیل می دهد، بدست آمده و وزن برخی از آنها به بیش از ۲۰۰ تن می رسد.
در دوره پادشاهی میانه و جدید، تعداد زیادی ابوالهول در اندازه های مختلف از مصر باستان بدست آمده است. شاید بتوان ابوالهولی که سر آن شبیه رامسس دوم، فرعون سلسله نوزدهم ساخته شده است را آخرین آنها دانست که در مصر تراشیده گردیده است. بیشـتر ابــوالهـول ها را مشابه فرعون وقت می تراشیده اند.
معمای‌ چهره ابوالهول‌
شخصی‌ كه چهره اش‌ به عنوان‌ الگو برای‌مجسمه غول‌آسای‌ ابوالهول‌ كه از ۴۶۰۰سال‌پیش‌ نگهبان‌ اهرام‌ ثلاثه مصر است‌، مورد استفاده قرار گرفته ، هنوز مانند یك‌ معماست‌.

ماهنامه فرانسوی‌ (علم‌ و زندگی‌) در شماره ی مارس‌ ۲۰۰۵ یك‌ نظریه جدید حاصل‌ فعالیت‌های‌ واسیلی‌ دو بروف‌، مصر شناس‌ مشهورمطرح‌ كرد. با این‌ كه از حدود یك‌ قرن‌ پیش ‌تاكنون‌ اغلب‌ باستان‌ شناسان‌ عقیده دارند صورت ‌ابوالهول‌ از چهره فرعون‌ خفرن‌ پسر خئوپس‌ الگوبرداری‌ شده ، با این‌ حال‌ واسیلی‌ دو بروف‌ تایید می‌كند، این‌ چهره خود فرعون‌ خئوپس‌ است‌. فرعون‌ خئوپس‌، مشهورترین‌ فرعون‌ سلسله ‌فراعنه ی ‌ باستان‌ قدیم،‌ بین‌ سال ‌های‌۲۷۰۰ تا ۲۲۰۰ قبل‌ از میلاد و از سلسله سوم‌ تا ششم‌ فراعنه ی ‌باستان‌ قدیم‌ بوده است؛ با این‌ حال‌ این‌ مجسمه غول‌آسا كه به افتخار او ساخته شده بود را هرگز ندید؛ زیرا قبل‌ از خلق‌ آن‌ درگذشت‌. واسیلی‌ دو بروف‌، محقق‌ انستیتوی‌ فرانسوی‌ باستان ‌شناسی‌ شرقی ‌قاهره برای‌ این‌ فرضیه خود نشانه های‌ زیاد رامطرح‌ كرده است‌ البته هنوز ابهام ‌های‌ دیگری‌ نیزدر خصوص‌ مجسمه ابوالهول‌ وجود دارد.
ابوالهول در یونان باستان
یونانیان باستان عقیده داشتند موجوداتی اساطیری به نام ((ابوالهول)) در جاده ها و راه ها، کمین می کنند و مسافران رو آزار می دهند؛ ابوالهول ها موجودات غول پیکری بودن، ترکیبی از انسان و شیر، چیزی شبیه ابوالهول مصر، که در جاده ها می ایستادند و راه مسافران رو می بستند. آنها از مسافران یک سوال می پرسیدند. اگر جواب درست می دادند اجازه عبور میافتند وگرنه ابوالهول ها آنها رو از هم میدریدن. (( ادیپوس شهریار)) در نمایشنامه ((سوفوکل)) با پاسخ دادن به سوال یک ابوالهول، شهری رو از مصیبت نجات میده و به پادشاهی میرسه. شکل گیری چنین اسطوره زیبایی در سه هزار سال پیش تنها یک دلیل میتونه داشته باشه! یونانیان دانایی رو تنها راه زیستن یا حتی شهریاری میدونستن. وقتی افلاطون در ارمان شهر خیالیش به این نتیجه میرسه که فیلسوفان باید حکومت رو به دست بگیرن، چندان حرف عجیبی نمی زند. دانایی، یگانه راه عبور از جاده هاست.
مسافر خاک الود با ترس و لرز می پرسد: آگاهی به چه قیمتی؟!
و ابوالهول با خونسردی جواب می دهد: به قیمت زندگیت!
اما آگاهی چیزی دست نیافتنی هست. پاسخ دادن به سوالهای ابوالهول کار چندان آسانی نیست و حتی غیر ممکن هست. ابوالهول با پنجه غول پیکرش راه را بر تو می بندد و از تو می پرسد: اگر یک مرد بگوید من دروغ می گویم، آیا باز هم دروغ می گوید؟! پاسخ مثبت یا منفی به این سوال بی فایده است. اگر ابوالهول چنین سوالی از شما پرسید بهتر هست سکوت کنید و خودتون رو برای مرگ آماده کنید!!!!!
معماهای بی جواب ابوالهول ها به sorties مشهور هستند. كلمه soros در زبان یونانی به معنای ((خرمن)) هست چرا كه معمای خرمن، لاینحل ترین سوال ابوالهول ها به حساب می آید:
ابوالهول:ایا یك دانه گندم میتواند به تنهایی خرمنی بسازد؟!دو دانه گندم چطور؟!سه دانه گندم؟
ابوالهول این سوال های سلسله وار رو از تو میپرسه و پاسخ تو به هر کدام از آنها یك نه قاطع خواهد بود. احتمالا یك شبانه روزی میگذره و تو وقتی به خودت میای كه آن میپرسه:ایا ده هزار دانه گندم خرمنی تشكیل میدهد؟!اون وقت هست كه تو بازی رو باختی بی آن كه مرز تبدیل دانه به خرمن رو دونسته باشی.
فرض كنید كه در آخرین لحظه جرات می کنید و به ابوالهول می گویید بله، ده هزار گندم یك خرمن است. در این صورت ابوالهول سوالاتش رو اینگونه پی می گیرد: اگر ده هزار دانه گندم خرمنی بسازد، پس نه هزار و نهصد و نود و نه گندم هم خرمنی می سازد . . . آن اعداد رو یكی یكی پایین می آید تا به صفر برسد و آن وقت هست كه می توانید آن اعداد رو شمارش معكوس زندگیتان به حساب بیاورید! معماهای ابوالهول به نشان می دهند ساده ترین مفاهیمی كه فكر می كنید به آنها آگاهی داری، در واقع تاریك ترین نقاط فكر هستند. همه ما ادعا می كنیم تفاوت یك دانه گندم و خرمن رو می دانیم اما ابوالهول ها به ما ثابت میكنند كه ما هیچ نمی دانیم.

افسانه ادیپ
چون غیب گویان خبر داده بودند که ادیپوس عاقبت شوی مادر خواهد شد و پدر را خواهد کشت او را از تبس طرد کرده روی کوهی گذاشتند و چوپانی او را تربیت کرد. چون از گفته غیبگویان آگاه شد پیوسته از ملاقات پدر و مادر گریزان بود. اتفاق را روزی در تنگه فوسیس با پدر دچار آمد و ندانسته اورا بکشت پس از آن به دروازه شهر تبس رسید و آنجا با ابوالهول روبرو شد. ابوالهول از کسانی که عزم ورود به شهر داشتند معمائی می‌پرسید و هرکس را که از جواب عاجز می‌ماند می‌خورد. از ادیپوس پرسید که کدام جانور است که بامدادان با چهارپا و در میانه روز با دوپا و شامگاهان با سه پا راه رود. ادیپوس گفت: انسان است که در کودکی با چهارپا و در جوانی با دوپا و در پیری با سه پا یعنی با دوپای و عصائی حرکت می‌کند، پس اسفینکس را بکشت و بشهر تبس در آمد و چون بر اسفینکس غالب شده بود به سلطنت رسید و باز ندانسته با مادر همسری کرد و از او چهار پسر آورد. خدایان تبس از جنایات او در خشم شدند و آن شهر را به طاعون مبتلا ساختند و سرانجام ادیپوس از قتل پدر و همسری با مادر آگاه شد و چشمان خود را بیرون کرد و رو به بیابان نهاد.
منبع:
http://fa.wikipedia.org
http://shahresukhte.blogspot.com
 

DDDIQ

مدیر ارشد
رمز و راز مجسمه ابوالهول

رمز و راز مجسمه ابوالهول

مجسمه ابوالهول در مصر این گونه که حدس زده می شود باید در اصل دارای سری به شکل شیر باشد و آنگونه که زمین شناسان انگلیسی پیش بینی می کنند قدمت آن باید بیشتر از تخمین های قبلی باشد. مصر شناسان معتقدند تندیس خارج از قاهره که دارای سر فرعون و بدنی شیر گونه است متعلق به بعد از ساخته شدن اولین هرم چیزی حدود ۴۵۰۰ سال پیش است.(( تصویری باز سازی شده از مجسمه ابوالهول با سر شیر گونه ))

(( تصویر مجسمه ابوالهول در مصر )) اما کالین ریدر زمین شناس ، آثار فرسایشی در اثر باران بر روی مجسمه یافته که نشان از آن دارد که مجسمه قدمتی بیش از این دارد ، او می گوید نشانه های که در محوطه جیزه وجود دارد نشان از فعالیت های قبل از ساخته شدن هرم ها می باشد . او می گوید به نظر مجسمه از بقیه هرم ها و آثار موجود در این جا بسیار قدیمی تر است و به نظر می رسد بر روی مجسمه دست کاری های صورت گرفته است .
توضیح : جیزه منطقه ای است در نزدیکی رود نیل و در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی قاهره محلی است که بزرگترین هرم ها ، مجسمه ابوالهول و چند هرم دیگر در آن جای گرفته است.
محققان همچنین دریافته اند که بین بدن و سر مجسمه ابوالهول اصلآ تناسبی وجود ندارد و به نظر می رسد که سر فرعون بر روی مجسمه اصلی نیست .

(( تصویر : دکتر جاناتان فویل معمار بناهای تاریخی))
دکتر جاناتان فویل که در این پروژه با اقای ریدر همکاری می کند و متخصص در زمینه معماری بناهای تاریخی هست می گوید بین بدن و سر مجسمه یک عدم تناسب عمده مشاهده می شود او می گوید دلیل ممکن برای این موضوع می تواند این باشد که سر اصلی مجسمه سر فرعون نبوده بلکه سر یک شیر بوده . بر طبق این نظریه سر مجسمه بعدها به صورت سر خوفو تراشیده شده است در بین مصریان امروزی سر شیر گونه قدرت و عظمتی بیشتر از سر یک انسان دارد و این موضوع که بدن این مجسمه هم شیر گونه است این نظریه را تقویت می کند.به طوری که در تاریخ دهه های اخیر مصر شیرهای وحشی نیز در جیزه و اطراف آن ساکن بوده اند. بسیاری از مصر شناسان معتقد هستند که مجسمه ابوالهول شبیه به پادشاه خافرا می باشد.بعضی دیگر هم معتقد هستند دجادفرا برادر بزرگتر خافرا مجسمه ابوالهول را برای احترام به پدرشان خوفو بنا نهاد.بر این اساس زمان ساخت مجسمه چیزی بین ۲۵۵۰ سال قبل از میلاد و ۲۴۵۰ سالقبل از میلاد تخمین زده میشود البته باید در نظر داشت که انتصاب مجسمه ابوالهول به خافرا کاملآ تصادفی و مبهم و بدون دلیل و مدرک هست


(( تصویر : رابرت اسچاچ زمین شناس ))
رابرت اسچاچ زمین شناس معتقد هست که زمان ساخت این مجسمه باید بسیار قدیمی تر از آن چیزی باشد که ما در تحقیقات سال ۱۹۹۰ تخمین زدیم . اسچاچ بر اساس یافته های بر روی بدن مجسمه و همین طور آب راه های کنار مجسمه که مربوط به تاثیرات آب و هوای است می گوید که این آثار بر اثر فرسایش های تدریخی آب در طول زمان های بسیار دور است آخرین دوره بارندگی در مصر به ۴۰۰۰ سال یا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد ، اسچاچ معتقد هست اثرات فرسایشی آب بر روی بدن مجسمه حداقل مربوط به ۵۰۰۰ سال تا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح هست چیزی حدود ۲۰۰۰ سال قبل از زمان ساخت هرم ها و همچنین ۱۵۰۰ سال قبل از اینکه تمدن مصر شروع شود ! آقای ریدر معتقد هست که این مجسمه باید صدها سال قبل از آن چیزی که ما فرض می کنیم ساخته شده باشد.
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
راز ساخت اهرام عظيم مصر!!!

راز ساخت اهرام عظيم مصر!!!

چندی پیش در منطقه فینیکس واقع در آریزونا در کشور آمریکا، کشاورزی بنام دیوید هادسون به ماده ی سفید رنگی که در سرتاسر زمینهای زراعی اش گسترده بود مشکوک شد و مقداری از آنرا به آزمایشگاههای معتبر سپرد تا به او بگویند که این ماده سفید رنگ متشکل از چه مواد اولیه ای است. اما در عین ناباوری، پاسخ آزمایشگاه این بود:You Have Pure Nothing یعنی شما یک ماده ای دردست دارید که خالصاً هیچ چیز مشخصی که در جدول عناصر تعریف شده باشد در آن به چشم نمی خورد!اما پس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمایش آمریکاییها شک کرد و روش جدیدی را برای آنالیز این ماده ی عجیب پیش رو گذاشت که صحیح تر بود و بلاخره پرده ی جادویی کنار رفت و عنصر تشکیل دهنده رخ نمود.

این ماده شکل دیگری از اتم های طلا بود که بصورت یک نانو رشته (رشته ای از الکترونها که از پی هم قرار می گیرند و شکل یک تسبیح نخ شده را دارد) در آمده بود. نام علمی آن ORME یا ORMUS مخفف Orbitally Rearranged Monotomic Elementمی باشد.

آزمایشات بعدی، اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن کردن آن، یک پیمانه ی خالی را ابتدا وزن کردند و سپس مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگ را درون پیمانه ریخته مجدداً وزن کردند و در عین ناباوری در تمام این توزینها، همواره وزن پیمانه+وزن گرد سفید رنگ از وزن پیمانه ی خالی “کمتر” بود! آزمایشی که چندین بار تکرار شد و همواره یک پاسخ را ارائه می داد. گویی که 40 درصد از جرم این ماده در جهان ما و 60 درصد دیگر آن در جهانی موازی با جهان ما سیر می کند.

نکته ی مهم زمانی به چشم آمد که محققان، پیمانه ی لبریز از ماده سفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده کردند کهدر حرارت بسیار بالا وزن پیمانه به سمت صفر گرم سوق پیدا کرد. یعنی “با حرارت دادن به این ماده، می توان جاذبه را دفع نمود”.

ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طلای بسیار ناب (The Pure Gold) توانست ماده ی جدیدی اختراع کند با نام آیروژل (AeroGel) که به خودی خود از هوا سبک تر است و فرم خالص آن می تواند در هوا شناور باشد و همچنین با حرارت دادن به آیروژل، این ماده می تواند وزنهایی بیش از وزن خود را نیز در هوا معلق نگاه دارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ای بهره می برد. (در ویکیپدیا جستجو کنیدAeroGel )

اما چندی پیش، در “صحرای سینا” معبدی متعلق به راهبان مصر باستان کشف شد که درون آن آکنده بود از پودری سفید رنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهت زیادی بین این پودر تازه کشف شده با نانو رشته ی طلا وجود دارد. مصریان باستان به این ماده “مفکات” می گفتند و راز تهیه آن در دست راهبان مقدس بوده است.

ترکیب مفکات با حرارت می توانسته بی وزنی را بهمراه آورد و شاید راز چگونگی ساخته شدن اهرام عظیم مصر در همینجا نهفته باشد.

به این نکته توجه کنید:

نام تمام اشکال هندسی (چه به فارسی و چه به لاتین) مستقیما به شکل هندسی آنها اشاره می کند. مثلاً دایره از دوار بودن می گوید، مثلث از سه ضلعی بودن. اما در این بین نامی که برای شکل هندسی “هرم” در نظر گرفته شده یک استثنای عجیب است. هرم در لاتین Pyramid ترجمه شده که از ترکیب دو کلمه ی Pyro بمعنی “آتش” و Amid بمعنی “گرفته شده” تشکیل شده است. بنابراین Pyramid یعنی Fire Begotten یا از آتش گرفته شده!!! حتی اسم عربیِ “هِرم” نیز از ریشه هُرم بمعنی حرارت و داغی گرفته شده و اشاره ای به شکل هندسی آن ندارد.

همانگونه که کتاب “اسرار گمشده صندوقچه مقدس” اثر لارنس گاردنر اشاره دارد، اخیراً توجه دانشمندان به این عنصر مرموز معطوف شده است که در جدول تناوبی عناصر، یافت نمی شود.
این پودر سفید رنگ غیر محسوس که از خانواده فلزاتی همچون طلا و پلاتنیوم بدست می آید، عنصری مونوتومیک (ساختاری از ماده که از اتمهای واحد تشکیل شده است) خوانده می شود. آنچنانکه این ماده توسط کاشف آن، دیوید هادسون، در سالهای دهه ی 1980 ORME نام گذاری شد که مخفف Orbitally Rearranged Monatomic Element (عنصری که اوربیتال آن بصورت تک اتمی بازچیده شده باشد) می باشد. بصورت عمومی و تجاری نام Ormus یا M-State برای این پودر سفید رنگ پذیرفته شده است.

ثقل سنجی حرارتی نشان داد که این ماده در حرارت بالا شروع به بی وزن شدن می نماید تا جایی که حتی می تواند در هوا شناور شود. حتی در شرایط خاصی این پودر سفید طلا می تواند به خاصیت ابر رسانایی برسد و یا در ابعاد دیگر عالم طنین ایجاد نماید.

در اسطوره های یونان باستان تلاش برای یافتن این ماده بصورت “افسانه پشم طلایی” تجلی یافته، در حالیکه در کتاب مقدس می توان رد این ماده را در داستان مربوط به صندوقچه ی عهد (که به دستور خدا توسط موسی در صحرای سینا ساخته شد و نهایتا به معبد سلیمان در اورشلیم منتقل شد) جستجو نمود. در بین النهرین باستان نیز از این پودر سفید رنگ یاد شده و نام آن شم-آن-نا یا “سنگ آتش” بوده است، درحالیکه مصریان به آن “مفکات” (mfkzt) می گفتند و اسکندر نیز آنرا با نام “سنگ بهشت” می ستود.

این پودر “سنگ آتش” رازآلود، بعنوان یک ماده خوراکی و به شکل نان های مخروطی و یا بصورت معلق بر سطح آب، به پادشاهان و فراعنه اختصاص می یافت. این ماده بعنوان غذایی برای “کالبد اختری” شناخته می شد که استعداد رهبری، آگاهی ذاتی، ادراک و فراست را در نزد شاهان و رهبران ارتقا می داده است. همچنین به تازگی ارتباط مابین این ماده جادویی با راز طول عمر نیز مکشوف گشته است.

امروزه، کمپانی های متعددی در حال تولید محصولاتی هستند که بر پایه مواد M-State بنا شده اند. برخی از طلا بعنوان فلز پایه بهره می برند، و برخی دیگر نیز از مشتقات پلاتنیوم که از رسوبات کف دریاها و یا منابع زمینی ای همچون دهانه های آتشفشان ها و یا محل برخورد شهاب سنگها استحصال می شود بهره می برند. از آنجاییکه روشهای متداول آنالیز مواد فلزی، برای شناخت M-State ها نا مناسب و نا کارآمد است لذا می توان گفت که هنوز بسیاری از تواناییهای این ماده در پرده ی ابهام باقی مانده است.

فیلسوف قرن هفدهم، ایرنائوس فیلالِتِس (فردی که مورد احترام آیزاک نیوتن، روبرت بویل، الیاس اشمول و دیگر اعضای کالج سلطنتی بریتانیا در عصر خود بوده است)، اثری را در سال 1667 نگاشت با نام “راز، بر ملا شد”. وی در این مقاله به بحث پیرامون “سنگ فلاسفه” می پردازد که تا آن زمان به اشتباه به “هر ماده ای که فلزات را به طلا تبدیل کند” گفته می شد.

فیلالتس مستقیماً به اصل موضوع می پردازد و آنچنانکه از اسناد می توان فهمید، وی سنگ فلاسفه را خودِ طلا می داند و اعلام می کند که به خلوص رساندن طلا می بایست تلاشی باشد که فلاسفه به انجام می رسانند. او می افزاید: ” سنگ ما چیزی نیست جز طلا که به بالاترین درجه خلوص و لطافت ( نرمی) رسیده باشد. بدان سنگ می گوییم چراکه خواص ذاتی آن اینگونه نشان می دهد؛ این ماده جلوی آتش را می گیرد همانطور که مابقی سنگها نیز اینچنین می کنند. در گونه ی خود این ماده همان طلا است، اما خالص تر از هر خالصی؛ این ماده ای جامد و نسوز است همانند سنگ، اما شکل ظاهری آن مانند پودری خالص و نرم است”.

چند قرن زودتر در سال 1416 شیمی دان فرانسوی، نیکولاس فلامل، می نویسد که وقتی فلز ناب در نهایت کمال آماده سازی شد، پودر عالی و سفید رنگِ طلا بدست می آید، که همان “سنگ فلاسفه” می باشد.

وقتی به مصر باستان باز می گردیم، ارجاعات بیشتری را به مفکات (mfkzt) باز می یابیم که به اماکن مقدسی در آن ناحیه اشاره دارند. یکی از این اماکن مقدس (نزد مصریان باستان) معبد کارناک می باشد و گنجینه ای متعلق به تاتموسیس سوم. در دیوار نگاره های معبد کارناک در قسمتی که مربوط به فلزات است، تعدادی شئی مخروطی شکل به تصویر درآمده است و در توضیحشان قید شده که این اشیاء از طلا ساخته شده اند اما نکته عجیب نام این اشیاء مخروطی شکل است:”نان سفید!”. مشخصاً از این نان در مراسمی بهره برده می شد که مختص فراعنه بوده و آنان پس از پشت سر گذاشتن روزه ای 40 روزه با این نان مقدس روزه شان را باز می کردند و پس از این مراسم بوده که فرعون فرامین سالیانه خود را صادر می کرده است. تحقیقات بعدی ما نشان داد که این ماده ی سفید رنگ مستقیماً با افزایش ادراک و فراست و قوه ی مدیریت در ارتباط است چراکه پس از مصرف خوراکی آن توانمندی نیمه راست مغز را با توانایی نیمه ی چپ مغز برابر می گردد.
رد پای این پودر سفید را همچنین می توان از اسنادی که به اسکندر مقدونی باز می گردد جستجو نمود.

همواره این داستان را از اسکندر شنیده ایم که وی بدنبال راز جاودانگی اقدام به سفر به بهشت نمود که بر اساس قراین بهشت در آنزمان سرزمین هخامنشیان، سرزمین اهورا مزدا، خدای نور و خرد بوده است. هدف وی یافتن “سنگ بهشت” بوده است که خواصی جادویی داشته از جمله افزایش عمر (جاودانگی). امروزه دانشمندان سرگرم مطالعه بر روی DNA انسان می باشند و ارتباطی را مابین پودر سفید طلا و طول عمر DNA یافته اند.
می توان خصوصیات پودر سفید طلا را به اینگونه بر شمرد:

• خاصیت ضد جاذبه در حرارت های بالا
• خاصیت ابر رسانایی در حرارت بالا
• اتصال کوانتومی به دیگر جهانهای موازی Quantum Entanglement
• عدم مشابهت با ساختار عناصر جدول مندلیف
• درصورت برهم خوردن ساختار رشته ای، با نوری بسیار درخشان منفجر می شود
• بدلیل ساختار اتمی تک رشته ای، امکان تبدیل این ماده به مواد دیگر وجود دارد
• درصورت مصرف خوراکی، افزایش کارآیی مغز انسان را در دو نیمه چپ و راست بدنبال دارد
• در صورت مصرف خوراکی، افزایش طول عمر DNA که متعاقباً طول عمر انسان را بدنبال دارد
منبع :
ahramemesr.blogfa.com
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
اهرام ثلاثه مصر

اهرام ثلاثه مصر

[h=1]هرم بزرگ جیزه
[/h] (اسامی دیگر: هرم خوفو، هرم خئوپس) در مصر از عجایب هفتگانه جهان و در واقع تنها بازمانده این هفت بنای اعجاب آور جهان باستان به شمار می‌آید. پندار بر اینست که این هرم آرامگاه فرعون خوفو از دودمان چهارم بوده است. از اینرو به این هرم، هرم خوفو هم گفته می‌شود. چگونگی ساخت این هرم در مصر باستان هرگز به طور قاطع معلوم نشده و درباره آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. بنا به گفته هرودوت، تاریخ‌نگار یونان باستان، بنای هرم 30 سال طول کشیده است و صدهزار برده برای ساختن آن به کار گرفته شده‌اند.


نظریه دیگری نیز سازندگان هرم را کشاورزانی عنوان کرده است که به دلیل طغیان رود نیل در فاصله ماههای تیر تا آبان ، به کار ساختمان می‌پرداختند و برای آن دستمزد می‌گرفتند. طغیان رود به حمل و نقل سنگهای بنا نیز کمک می‌کرد. این سنگها از راه دور آورده می‌شدند و هریک حدود 5.2 تن وزن داشتند. زمان ساخته شدن هرم سالهای 2589 تا 2566 پیش از میلاد تخمین زده شده است و بیش از 2.300.000 بلوک سنگی در آن به کار رفته و ارتفاع آن پس از از بین رفتن 9 متر از بخش بالای آن هم اکنون به 140 متر می‌رسد. این هرم بزرگ‌ترین و کهن‌ترین هرم جیزه به شمار می‌آید.

سه هرم به شکل جالب با بنای عظیم در محلی به نام " جیزه" نزدیک قاره قرار دارند این اهرام درقرن 28 قبل از میلاد توسط سه فرعون به نام‌های کئوس و می کرینوس و کفرن ساخته شده اند. بلند‌ترین هرم هرمی است به نام خئوپس که ارتفاع اولیه آن 147 متر بوده ولی اکنون پس از گذشت 48 قرن بر اثر فرسایش 10 متر از ارتفاع ان کاسته شده است. ساخت این بنا 20 سال به طول انجامیده سنگهای به کار رفته در این هرم از نقاط کوهستانی بسیار دور(از شرق رود نیل) به این محل حمل کرده و در ساختن این بنا به کار برده اند. قرار دادن این سنگها با ابزار اولیه و تراز کردن هرمها به این دقیقی چگونه امکان داشته است؟ در حال حاضر باستان شناسان به تشعشعات خاصی شبیه رادیو اکتیو که از برخی سنگهای درون این هرم ساطع می‌شود برخورده اند. اهرام مصر در حال حاضر توسط دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین وسایل باستان‌شناسی مورد تحقیق قرار گرفته اند. این هرم‌ها مقبره فراعنه مصر می باشد که به صورت مومیائی شده در این مقابر قرار داده شده اند.


جنس اهرام از چیست؟


گروهي از دانشمندان مواد و مصالح موسسه‌هاي ملي آمريكا و فرانسه با مطالعه و بررسي‌هايي دريافتند كه مصريان باستان اهرام ثلاثه را با ريختن بتون در بلوك ساخته‌اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نخستين‌بار در دهه‌ي 1970 ميلادي ژوزف داويدوويتس ـ شيمي‌دان فرانسوي ـ اظهار كرد كه اهرام مصر بلوك‌هاي سنگي عظيم‌الجثه‌اي هستند و اين‌گونه نيست كه از جنس صخره باشند. دانشمندان برآنند كه در ساخت بخش‌هايي از اهرام ثلاثه از آهك استفاده شده است و قسمت‌هاي ديگر، سازه‌هاي ساخته‌ي دست بشرند. اين دانشمندان در تحقيقات خود از اشعه‌ي ايكس، مشعل پلاسما و ميكروسكوپ‌هاي الكتروني استفاده كرده‌اند.


رابطه ی اهرام و ستارگان

نجوم یا بطور کلی بحث ستارگان در نظر انسانهای باستان دارای اهمیت بسیار و از نظر قومی و گروهی مقدس و قابل پرستش و در نظر عده ای نیز بی ارزش و بدیومن بوده است.
بطور مثال نظر مصریان باستان در مورد صور فلکی بسیار عمیق و متفکرانه می باشد در مورد ساخت اهرام ثلاثه مصر دانشمندان باستان شناس در قبل از دهه 80 تصور های گمراهانه ای داشتند اما اینک دانشمندان فرانسوی به نحوه و دلیل ساخت آن پی برده اند.صورت فلکی جبار در بین مصریان باستان بسیار مقدس بوده به حدی که ساخت اهرام دقیقاً به آن مربوط بوده و از آن پیروی شده است.

طبق کشف دانشمندان 3 هرم اصلی از 8 هرم مصر طبق 3 ستاره کمربند صورت فلکی شکارچی یا جبار ساخته شده است.این امر در ظاهر هم کاملاً مشهود است .اگر با چشم غیر مسلح نیز به این صورت فلکی نگاه کنید خواهید دید که در کمربند آن دو ستاره پرنورتردریک خط قرار دارند و ستاره سوم کم نور تر است ودر انحراف کمی از دو تای قبلی قرار گرفته است.

در ساخت اهرام مصر نیز دو هرم متعلق به فرعون و بزرگتر و هرم سوم متعلق به ملکه مصر و کمی کوچکتر می باشد که با انحراف نیز ساخته شده است.
در دیواره اهرام(هر سه هرم) سوراخهایی به عنوان دودکش و یا هواکش تعبیه شده که به اتاق قبر متصل می باشد.

دانشمندان با استفاده از دستگاههای لیزری پی بردند که این سوراخها دقیقاً مطابق با ستاره خاص آن هرم در آسمان می باشد .مطابقت 4 هرم دیگر در سایر نقاط مصر،با همین صورت فلکی (صورت فلکی جبار) نیز این امررا ثابت می کند که هواکش های هر هرم رو بسوی ستاره مخصوص آن هرم دارد!

منابع:
clickiram.com

.andromeda.blogsky.com

.isna.ir

fa.wikipedia.org

.senmerv.com

...
...

 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
اهرام ثلاثه/ قاهره/مصر

اهرام ثلاثه/ قاهره/مصر
مجموعه‌ي تاريخي اهرام ثلاثه كه توسط مصريان باستان ساخته شد، در حاشيه‌ي شمالي شهر قاهره، پايتخت مصر واقع شده است كه در سال ‌‌١٩٧٩ در فهرست ميراث جهاني سازمان يونسكو به ثبت رسيد. هرم بزرگ «جيزه» يا مقبره‌ي فرعون «خوفو» بزرگترين هرم در مجموعه‌ي اهرام ثلاثه و تنها بازمانده‌ي عجايب هفت‌گانه‌ي جهان باستان محسوب مي‌شود.


قدمت اهرام ثلاثه به سلسله‌ي چهارم فراعنه تمدن مصر باستان مي‌رسد و مساحت كل منطقه‌ي تاريخي «جيزه» نيز حدود هشت کيلومتر مربع است. سه هرم اصلي اين مجموعه «خوفو»، «خفره» و «منکور» هستند و علاوه‌بر آنها، چندين هرم کوچکتر، مجسمه‌ي «ابوالهول» و کشتي بزرگ مصري متعلق به ‌‌٢٥٠٠ سال پيش از ميلاد نيز در اين منطقه قرار دارند.


اين هرم‌ها که قدمتي حدود ‌‌٤٥٠٠ سال دارند و نماد شهر قاهره به شمار مي‌روند، با رمز و راز و علوم پنهاني در ارتباط بوده و نمادهاي حکمت ازلي، سرزمين مصر، پايداري ابدي و فنون جادوگري بوده‌اند و اهرام ثلاثه نيز نقطه‌ي اوجي در تکامل شيوه‌ي معماري مقبره‌هاي مصريان باستان هستند.


اهرام ثلاثه مقصد نخست گردشگري مصر هستند و از چند سال قبل پروژه‌ي ارتقاء سيستم امنيتي و امكانات رفاهي منطقه‌ي «جيزه» آغاز شد و به بهره‌برداري رسيد. طي سال‌هاي گذشته به دليل كنترل نشدن تعداد گردشگران، به اهرام ثلاثه‌ي مصر صدمه‌هايي وارد شده و نبود حفاظت كافي از سوي دولت مصر، در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار گرفته‌اند كه حاصل آن كنده شدن ‌٥/٢ تن از قطعات سنگي هرم «خوفو» بوده است.

parstourism.ir
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا