معرفی سیستم های امنیتی شیشه ای ساختمان

glassrailings

عضو جدید
مروز تولید شیشه های مقاوم و زیبا در اجرای نرده و جان پناه باعث استفاده بیشتر نرده شیشه ای و جان پناه شیشه ای و هندریل شیشه ای (glass railing) در ساختمان سازی مدرن شده است. نرده شیشه ای یک سازه یکدست و شیشه ای است که می تواند ایمنی و زیبایی راه پله ها ، بالکن ها ، تراس و پنجره ها را در ساختمان های خصوصی، تجاری و عمومی بهبود دهد.
نرده شیشه ای و هندریل شیشه ای و جان پناه شیشه ای با سیستم ها و روش های متنوع و مهندسی شده ای اجرا می شود که براساس مکان اجرا و مدل آن، ویژگی های زیبایی و ایمنی متمایزی دارد. نرده شیشه از نظر شیوه اجرایی به انواع سیستم های زیر تقسیم می شود.

o سیستم نرده شیشه ای فیکس پوینت

o سیستم نرده شیشه ای اسپیگات

o سیستم نرده شیشه ای اکسپوز

o سیستم نرده شیشه ای دفنی

o سیستم نرده شیشه ای فریم لس

o سیستم نرده شیشه ای هربند

o سیستم نرده شیشه ای دی لاین

o سیستم نرده شیشه ای دو لاین

o سیستم نرده شیشه ای اسکوئر لاین

o سیستم نرده شیشه ای هنزا

o سیستم نرده شیشه ای جلو پنجره
glass-railings.png
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
مهناز معرفی سایت های معماری مهندسی معماری 516

Similar threads

بالا