معرفی تصویری ارقام مختلف خرما

mehham

عضو جدید
در این پست سعی شده است که ۲۵ رقم عمده استان با کمک تصاویر و ذکر برخی از مهمترین ویژگی های کمی و کیفی همچون رنگ، شکل، اندازه، عملکرد، کیفیت و بازار پسندی، قابلیت شستشو، حمل و نقل، نگهداری و انبارداری و زمان مصرف معرفی شوند.منبع:http://www.kharidemajazi.ir/?p=1935
 

Similar threads

بالا