'معرفی اولیه گیاه کینوا

hfarda2011

کاربر ممتاز
کینوا از خانواده Chenopodiaceae
گیاهی است با نام علمی Chenopodium quinoa willd یکی از گیاهانی که تا کنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و از آن بهره برداری نشده است گیاهی با نام کینوا که بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است.علاوه بر دانه، از برگ گیاه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به صورت پخته استفاده می شود.از |آنجا که ایران کشوری با تنوع آب و هوایی فراوان و جمعیتی رو به رشد دارد، تانیم نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل های تولید محصولات کشاورزی، از ضروریات و الزامات کشور می باشد که وظیفه ای سنگین بر دوش بخش کشاورزی و به خصوص تحقیقات است. از وظایف تحقیقات کشاورزی بررسی گیاهان جدید و مناسب برای تولید مواد غذایی با توجه به شرایط زراعی در کشور است.
ارزش غذایی کینوا :
از برگهای جوان به عنوان سبزی تازه یا به صورت پخته در ترکیب غذایی مانند، خوراک سبزیجات، کوکو و آش استفاده می شود. ولی محصول اصلی این گیاه، دانه آن است که دارای ارزش غذایی بالایی است. کینوا در کشورهای آمریکای جنوبی بنام های : خاویار گیاهی و برنج اینکا هم معروف است.
ارزش غذایی بسیار بالای دانه یا بذر آن موجب مقایسه ی آن توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO) با شیر خشک گردیده است.دانه های این گیاه مقدار سدیم کمتر ولی میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن، مس، منگنز و روی بیشتری از گندم، جو و ذرت دارند.
از نظر رنگ بذرها دو رقم کینوا به رنگ های : سفید، کرم، زرد، صورتی، طوسی، صورتی و سیاه مشاهده گردید.
کینوا قادراست درتمام شرایط آب وهوایی از سر یعنی 4درجه تاگرم تا40درجه راتحمل کند.[FONT=&quot]معمولا خودگشن است اما گرده افشانی در میزان 10 تا 15 درصد رخ می دهد[/FONT][FONT=&quot] دانه در خوشه های بزرگ بر روی یک خوشه که شبیه سورگوم است تولید می شود گیاه مناطق خشک و نیمه خشک است وکاملا به شرایط کم آبی مقاوم است . [/FONT][FONT=&quot]جوانه زدن 24 ساعت پس از کشت که رطوبت کافی باشد شروع می شود و در سه تا پنج روز گیاه نمایان می گردد. برگهای آن معمولا به صورت سبزیجات برگ دار مثل اسفناج خورده می شود که در گیاهان جوان معمولا سبز اما در گیاهان بالغ زرد ، فرمز و یا بنفش است [/FONT]
بهترین PH برای رشد آن 6تا 7 است اما قادراست دررنج PHاسیدی یعنی 5/5 تا قلیایی بالا یعنی 9/5 رشد کند.این نشان میدهد که به سمیت آلومینیوم نیز متحمل است.
نیاز آبی آن 400تا800میلیمتر بوده وبا 250 میلیمتر نیز نتیجه ایده آل داده است.
از اردیبهشت تا مردادماه میتوان کشت نمود .بهترین زمان کشت برای برداشت بهینه مردادماه است.میزان بذر درهکتار 15تا40 کیلوگرم می باشد.قادر به رشد درزمینهای سبک تا خشن می باشد.جهت افزایش تناژ درهکتار میتوان میزان بذرمصرفی درهکتار رابالا برد آما این بستگی به شرایط محیطی وتغذیه ای گیاه دارد.دوره رشدی گیاه 4تا7 ماه می باشد.رنج تولید گیاه درهکتار 1200 تا5000کیلو می باشد.درزمینهای باشرایط خاص وخیلی ضعیف تا400تا1200کیلو تولید درهکتار رادارد.دورقم Sajama و Santa Maria جزو ارقام مهم زراعی به شمارمیروند که تولید وعملکرد رقم Santa Maria بیشتر می باشد.
بذرآن را میتوان صادر کردومهترین خریدارهای بذر این گیاه کشورهای آمریکا-فرانسه-آلمان و.. می باشد.


Ritva Ann-Mari Repo-C ARRASC o-V A le NCIA; esli Astuhuaman Se RNA.A quem a correspondência deve ser enviadaQuinoa ( Chenopodium quinoa , Willd.) as a source of dietary fiber and other functional components ;Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) como fonte de fibra alimentar e de outros componentes funcionais ;Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 31(1): 225-230, jan.-mar. 2011


http://www.fao.org/docrep/t0646e/T0646E0f.htm#Quinoa (Chenopodium quince)


 

hfarda2011

کاربر ممتاز
'معرفی اولیه گیاه کینوا

کینوا از خانواده Chenopodiaceae
گیاهی است با نام علمی Chenopodium quinoa willd یکی از گیاهانی که تا کنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و از آن بهره برداری نشده است گیاهی با نام کینوا که بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است.علاوه بر دانه، از برگ گیاه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به صورت پخته استفاده می شود.از |آنجا که ایران کشوری با تنوع آب و هوایی فراوان و جمعیتی رو به رشد دارد، تانیم نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل های تولید محصولات کشاورزی، از ضروریات و الزامات کشور می باشد که وظیفه ای سنگین بر دوش بخش کشاورزی و به خصوص تحقیقات است. از وظایف تحقیقات کشاورزی بررسی گیاهان جدید و مناسب برای تولید مواد غذایی با توجه به شرایط زراعی در کشور است.
ارزش غذایی کینوا :
از برگهای جوان به عنوان سبزی تازه یا به صورت پخته در ترکیب غذایی مانند، خوراک سبزیجات، کوکو و آش استفاده می شود. ولی محصول اصلی این گیاه، دانه آن است که دارای ارزش غذایی بالایی است. کینوا در کشورهای آمریکای جنوبی بنام های : خاویار گیاهی و برنج اینکا هم معروف است.
ارزش غذایی بسیار بالای دانه یا بذر آن موجب مقایسه ی آن توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO) با شیر خشک گردیده است.دانه های این گیاه مقدار سدیم کمتر ولی میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن، مس، منگنز و روی بیشتری از گندم، جو و ذرت دارند.
از نظر رنگ بذرها دو رقم کینوا به رنگ های : سفید، کرم، زرد، صورتی، طوسی، صورتی و سیاه مشاهده گردید.
کینوا قادراست درتمام شرایط آب وهوایی از سر یعنی 4درجه تاگرم تا40درجه راتحمل کند.معمولا خودگشن است اما گرده افشانی در میزان 10 تا 15 درصد رخ می دهد دانه در خوشه های بزرگ بر روی یک خوشه که شبیه سورگوم است تولید می شود گیاه مناطق خشک و نیمه خشک است وکاملا به شرایط کم آبی مقاوم است . جوانه زدن 24 ساعت پس از کشت که رطوبت کافی باشد شروع می شود و در سه تا پنج روز گیاه نمایان می گردد. برگهای آن معمولا به صورت سبزیجات برگ دار مثل اسفناج خورده می شود که در گیاهان جوان معمولا سبز اما در گیاهان بالغ زرد ، فرمز و یا بنفش است
بهترین PH برای رشد آن 6تا 7 است اما قادراست دررنج PHاسیدی یعنی 5/5 تا قلیایی بالا یعنی 9/5 رشد کند.این نشان میدهد که به سمیت آلومینیوم نیز متحمل است.
نیاز آبی آن 400تا800میلیمتر بوده وبا 250 میلیمتر نیز نتیجه ایده آل داده است.
از اردیبهشت تا مردادماه میتوان کشت نمود .بهترین زمان کشت برای برداشت بهینه مردادماه است.میزان بذر درهکتار 15تا40 کیلوگرم می باشد.قادر به رشد درزمینهای سبک تا خشن می باشد.جهت افزایش تناژ درهکتار میتوان میزان بذرمصرفی درهکتار رابالا برد آما این بستگی به شرایط محیطی وتغذیه ای گیاه دارد.دوره رشدی گیاه 4تا7 ماه می باشد.رنج تولید گیاه درهکتار 1200 تا5000کیلو می باشد.درزمینهای باشرایط خاص وخیلی ضعیف تا400تا1200کیلو تولید درهکتار رادارد.دورقم Sajama و Santa Maria جزو ارقام مهم زراعی به شمارمیروند که تولید وعملکرد رقم Santa Maria بیشتر می باشد.
بذرآن را میتوان صادر کردومهترین خریدارهای بذر این گیاه کشورهای آمریکا-فرانسه-آلمان و.. می باشد.


Ritva Ann-Mari Repo-C ARRASC o-V A le NCIA; esli Astuhuaman Se RNA.A quem a correspondência deve ser enviadaQuinoa ( Chenopodium quinoa , Willd.) as a source of dietary fiber and other functional components ;Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) como fonte de fibra alimentar e de outros componentes funcionais ;Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 31(1): 225-230, jan.-mar. 2011


http://www.fao.org/docrep/t0646e/T0646E0f.htm#Quinoa (Chenopodium quince)


 

Similar threads

بالا