مصاحبه دکترا

بی ازار

کاربر ممتاز
فقط ی نشانه بهتون بگم که می تونید بعد مصاحبه یکم بیشتر امیدوار باشید به قبولیتون اینکه وقتی مصاحبتون تمام شد یکی از اساتید بهتون بگه ما دانشجوی 24 ساعته می خوایم اگه قبول شدید باید اینجا باشید شما هم سریع قبول کنید ها
 

"The moon"

کاربر ممتاز
یعنی در مصاحبه تا حالا نشده که از دروس تخصصی دروس کارشناسی سوال بپرسن؟ اصلا همه ی اعضا گروه سوال میپرسن یا یه نفر؟
 
بالا