مشخصه های شیوه کلاسیک در مقایسه با شیوه باروک

m roz

عضو جدید
دو مکتب کلاسیک و باروک مشخصه ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد که تنها در آثار آن دوره به خصوص دیده می شود.

در شیوه کلاسیک جمله ها و ملودی های کوتاه است ولی در شیوه باروک بلند است و در بخشهای دیگر داخل می شود. در شیوه کلاسیک موومان از نظر تمپو ( Tempo ) و حالت به طور متناوب قراردارند و شدو شعف های ثابت مانند فورته (f) و متغیر تدریجی مانند کرشندو (Crescendo) و دیمی نواندو (diminuendo) در مقابل روش کنسرتاتو (Concertato) در شیوه باروک که فقط به طور متناوب بین سازهای تکنواز (Solo) و جمعی (tuti) ارکستر وجود دارد بوجود آمده اند.

در شیوه کلاسیک تعادل و وضوح بین قسمتهای مختلف مشخص است و صرفه جوئی در مواد خام موسیقی و بهره برداری کامل از یک ایده موسیقائی به صورت تکه تکه کردن و به کاربردن هر یک از آنها به شکلی جدید که بسط و گسترش (Development)نام دارد به وفور به کار رفته است.

استفاده از هارمونی (Harmony) به جای کنترپوان (Contre – Point) تقلیدی در شیوه باروک نیز یکی از تفاوت های عمده به شمار می رود. ایجاد سمفونی کلاسیک در مقابل کنسرتوگروسوی (Concerto grosso) باروک و ایجاد کنسرتوی (Concerto) دو تمی (Bithematic) کلاسیک در مقابل کنسرتوی یک تمی باروک و همچنین ایجاد سنات دو تمی کلاسیک در مقابل کنسرتوی یک تمی باروک و تریوی (trio) پیانوی کلاسیک در مقابل تریو سنات (trio sonate) باروک و ایجاد کوارتت زهی (String Quartet) از مشخصه های دیگر شیوه کلاسیک است.

در دوران کلاسیک تغییرات عمده ای در فورم اپرا (opera) کائنات (cantata) اوراتوریو (oratorio) – مس (Messe) در جهت استفاده از هارمونی و دینامیک بوجود آمد در حالی که استفاده از موتت (Motet) متوقف شد. در این دوران هنر ارکستراسیون (orchestration) با استفاده از قطعات تکه تکه شده به وسیله گروه های سازی تکمیل شد و سازمان ارکستر بر مبنای گروه های چهارگانه سازی : بادی های چوبی (wood – wind) تثبیت شد و همچنین اپرا کمیک شکل گرفت و تغییراتی در اپرا آن را بسوی رئالیسم و ایجاد حالات دراماتیک پیش برد و موسیقی خالص اهمیت یافت. بزرگترین آهنگسازان این دوره عبارتند از: هایدن – موتزارت – بتهوون و گلوک.


مصطفی کمال پورتراب(رییس هیئت مدیره کانون مدرسان)
 

Similar threads

بالا