مشاعرۀ سنّتی

sar sia

Well-known member
در دام تــوأم ، نیست مـــرا راه گـریـزی
من عاشق ایــن دام و تو صیّاد ، کجایی ؟
محبوس شدم گوشه ی ویـرانه ی عشقت
آوار غمت بـر ســـرم افتـــاد ، کجایی ؟
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو دارد مرحمی

حافظ
 

yas87

کاربر ممتاز
یارب تو چنان کن ک پریشان نشوم
محتاج برادران و خویشان نشوم
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مشتری را خرقه از سر برکشیم
زهره را تا حشر گردانیم مست

پس چو عطار از جهت بیرون شویم
بی جهت در رقص آییم از الست


▪️عطار
 

yas87

کاربر ممتاز
تا که بودیم نبودیم کسی،


کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند،

خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آئینه بدانیم چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست

در حیرتم از مرام این مردم پست

این طایفه ی زنده کش مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا

تا رفت به عزت ببرندش سر دست

آه میترسم شبی رسوا شوم،

بدتر از رسواییم تنها شوم

آه ازآن تیر و از آن روی و کمند،

پیش رویم خنده پشتم پوزخند
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 10

Similar threads

بالا