مشاعره ی دخترانه و پسرانه میدونی چیه؟......

eksir

کاربر ممتاز
ایران، ای سرای امید; بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون; خورشیدی خجسته رسید
 

kahrobaa

New member
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
 

Ekram

کاربر ممتاز
شبیه شعر، شبیه غزل، ظریف شدی
برای قافیه‌ی من، شبی ردیف شدی
شبیه خواب دمِ صبح، مثل ابری دور
شبیه سبزه‌ی باران‌زده لطیف شدی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
به بزم عشق ترشح کند چو آب حیوة
زلال ذوق ز اشعار عاشقانهٔ تو
به مجلسی که کسان ساز عشق بنوازند
هزار نغمهٔ ایشان و یک ترانهٔ تو
 

Ekram

کاربر ممتاز
چشمی اگر به سیب و به حوا نداشتم
آدم نبودم و غم دنیا نداشتم
دنیا، بهشت یا چه بگویم چه بوده است
چیزی که هیچ وقت من آن را نداشتم
 

دختر شرقی

کاربر ممتاز
ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا

هین زهره را کالیوه کن زان نغمه‌های جان فزا
 

eksir

کاربر ممتاز
ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا

ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا
 

primrose

کاربر ممتاز
مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است

که راحت دل رنجور و بیقرار من است
 

primrose

کاربر ممتاز
دلم را بود از آن پیمان شکن امید یاری ها

به نومید کشید آخر همه امیدواری ها
 

primrose

کاربر ممتاز
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
 

primrose

کاربر ممتاز
فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم
 

primrose

کاربر ممتاز
چون سایه سر انجامم خاموشی و کوری شد

هر چند ز من سرزد دیوانه گری عمری
 

primrose

کاربر ممتاز
مرا با تست پیمانی تو با من بسته ای عهدی

شکستی عهد یا هستی بر آن پیمان نمی دانم
 

maryam_22

کاربر ممتاز
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافي است

طبع چون آب و غزل هاي روان ما را بس
 

siyavash51

New member
پیا ساقی که عکسش ز جام

به کیخسرو و جم فرستد پیام

بده تا بگویم به آواز نی

که جمشید کی بود و کاووس کی
 

maryam_22

کاربر ممتاز
سلام سياوش عزيز


آن كه رخسار ترا رنگ و گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسكين داد
 

دختر شرقی

کاربر ممتاز
به چنین رخ که تو داری چه کشی ناز سپیده

که نگنجد به صفت در که چه محمودصفاتی
 

eksir

کاربر ممتاز
همچو فرهاد از هوایت کوه هجران می‌کنم
ای تو را خسرو غلام و صد چو شیرین یاد دار
 

Ekram

کاربر ممتاز
قرار و خواب ز حافط طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا
 

Similar threads

بالا