[ مسکونی ] مجتمع مسکونی سوندربرگ از بیارکه اینگلس

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


در اكتبر 2008 شهرداري سوندربرگ طرح جامع توسعه دوباره بندر سوندربرگ را در فضايي به مساحت 50000 متر مربع كه توسط فرانك گري، معمار آمريكايي، ارائه شده بود به چاپ رساند. در طرح جامع فرانك گري به جاي ارائه طرح هاي دقيق، ساختمان ها تنها به شكل بلوك هاي بزرگ چوبي ارائه شده بودند. اولين ساختماني كه در اين طرح به يك بناي واقعي تبديل مي شود توسط بيارك اينگلس طراحي شده است.
اين پروژه يك بناي مسكوني با زيربناي 1300 متر مربع است كه درضلع شمالي بندر واقع شده و به وجه جلويي بيمارستان سوندري لند نزديك است. از طرف آب اين ساختمان به شكل يك مجسمه ديده مي شود كه بر روي تپه نرمي آرميده است و بازديد كنندگان را به كشف زواياي مختلف اين معماري دعوت مي كند.​
از زاويه ديگر اين ساختمان به شكل يك سري از احجام ديده مي شود كه مي چرخند و از پارك بالا مي روند و يك فضاي ورودي باز و در عين حال محصور را به وجود مي آورند. اين ساختمان از هفت آپارتمان مجزا با بالكن هاي خصوصي تشكيل شده است. قسمتي از طبقه زير زمين پايين تر رفته تا ساختمان را به آرامي به محيط اطراف آن متصل كند اين بدان معناست كه براي ورود به ساختمان بايد نيم طبقه پايین برويم. اين حركت باعث شده كه حريم تراس هاي دو طبقه پاييني رعايت شود در مقايسه با حالتي كه مستقيما روي زمين قرار مي گرفتند.​
به منظور بهينه استفاده از موقعيت قرارگيري ساختمان در فضايي كه اطراف آن باز است هر طبقه با زاويه مشخصي به شكل يك مكعب كه دور يك هسته مركزي چرخيده است در نظر گرفته مي شود. اين روش تراس هاي جادار و بزرگي را در اختيار هر واحد قرار مي دهد كه ديد و نور كافي را براي آنها به ارمغان دارد. تراس ها همچنين داراي فضاي باز و سرپوشيده هستند كه امكان استفاده از آنها را در روزهاي باراني نيز فراهم مي سازد.​

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
مـنـــــــبـع : www.arcspace.com
 
بالا