[مسکونی] - خانه صاحب رستوران های زنجیره ای تاکو بل | کالیفورنیا

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
خانه رویایی رستوران دار آمریکایی

تصاویر پیش رو مربوط به منزل صاحب رستوران های زنجیره ای تاکو بل در کالیفورنیا می باشد. این ملک 7.5 میلیون دلار ارزش گذاری شده است.


برگرفته از : گروه صنعتی آپادانا
 

Similar threads

بالا