مسابقه سین جیم

بانو امین

مدیر تالار اسلام و قرآن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
با جابجایی حروف هر یک از واژه های زیر، نام رشته ای ورزشی را به دست آورید. 🤔🤔

۱. نیست ⬅️ 🌸................🌸

۲. بیگار ⬅ 🌸...................🌸

۳. آه بلند ⬅ 🌸.........‌........🌸

۴. ته اراک ⬅ ‌‌ ..................

۵. آلبالوی ⬅ ..................

۶. اتو پلور ⬅ .................

۷. اسب بیل ⬅ ..................

۸. سوت الف ⬅ .................

۹. یاد نویدم ⬅ ..................

۱۰. تاب بُکسل ⬅ ..........‌.‌‌......

۱۱. نوه رودکی ⬅ ...............

۱۲. هادی پوری ⬅ ...............

۱۳. سُرنگِ نوید ⬅ ...............

۱۴. زنبور هاردی ⬅ ..............

۱۵. بُز هنری تاپ ⬅ ..............

۱۶. شیار بُز میش ⬅ ...............

۱۷. پتِ سید اکبر ⬅ .........‌‌‌.....
 

بانو امین

مدیر تالار اسلام و قرآن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
۱. نیست ................ تنیس

۲. بیگار ................... راگبی

۳. آه بلند .........‌........ هندبال

۴. ته اراک .................. کاراته

۵. آلبالوی .................. والیبال

۶. اتو پلور ................. واتر پولو

۷. اسب بیل .................. بیسبال

۸. سوت الف ................. فوتسال

۹. یاد نویدم .................. دو میدانی

۱۰. تاب بُکسل ..........‌.‌‌...... بسکتبال

۱۱. نوه رودکی ............... کوه نوردی

۱۲. هادی پوری ............... پیاده روی

۱۳. سُرنگِ نوید ............... سنگ نوردی

۱۴. زنبور هاردی .............. وزنه برداری

۱۵. بُز هنری تاپ .............. پرتاب نیزه

۱۶. شیار بُز میش ............... شمشیربازی

۱۷. پتِ سید اکبر .........‌‌‌..... پرتاب دیسک

خیلی سوال ساده ای بود

خیلی هم راحت قابل حل و بحث بود
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
olel_albab آرشیو مسابقه "استعداد خودت رو محک بزن!" ریاضی 27

Similar threads

بالا