[مبانی معماری داخلی] ریتم

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری


تکرار قاعده مند آینه ها در تصویر فوق ریتم ایجاد کرده است. Kjellgren Kaminsky Architecture

ریتم را می توان الگویی در تکرار یا حرکت یک سری عناصر در نظر گرفت. ریتم می تواند شنیده شود، همچون موسیقی، افتادن قطرات آب، ریتم می تواند دیده شود، وقتی در پیاده رو قدم می زنید، خطوط جدول کنار خیابان و قدم های شما. ریتم در محیط طبیعی و مصنوع اطراف ما به سه شکل حرکت تکراری، تناوبی و تصاعدی به وجود می آید. در طراحی داخلی از این سه روش ایجاد ریتم برای بیان نظم، تأکید و هدایت چشم بیننده استفاده می شود.

تکرار
ساده ترین روش ایجاد ریتم تکرار عناصر طراحی مثل خط ، نقطه، رنگ و یا هر مفهوم و عنصر دیگری، به روشی منظم و قاعده مند است.تکرار قطعات چوبی در تصویر فوق ریتم جالبی را ایجاد کرده است و نگاه مخاطب را در فضا به حرکت وا می دارد. Baynes & Co Designers​

تناوب

با قرارگیری عناصر با نظم و الگویی خاص در کنار هم به صورت تناوبی و به نوبت نیز می توان نوعی از ریتم را به وجود آورد. آن الگو می تواند به صورت ABCABC یا ABBABB باشد.در طراحی این رستوران که توسط Soma Architects طراحی شده است، ریتم را می توان در تکرار عناصری چون صندلی ها دید و تناوب را در قرارگیری چراغ ها با الگوی ABAAAABA .​

تصاعد

روش دیگر ایجاد ریتم نه تکرار چند عنصر و نه قرارگیری عناصر به صورت نوبتی و یا تناوبی بلکه به صورت حرکت تصاعدی و رو به جلو عناصر است. تغییر تدریجی رنگ عناصر از آبی به سبز و سپس زرد و قرمز، و یا تغییر تدریجی ابعاد عناصر در کنار هم از کوچک به بزرگ و مواردی از این دست جزء این دسته از ریتم هستند.ایجاد ریتم با تکرار و تغییر تدریجی رنگ در فرودگاه Barajas که توسط Richard Rogers و Estudio Lamela طراحی شده است.

در طراحی داخلی ریتم یعنی تکرار عناصر مختلف به روش های مختلف به منظور ایجاد حرکت در فضا، گاهی این ریتم در فضا بسیار شاخص است و مسیر حرکت افراد را تعیین می کند و آنها را به جهت خاصی هدایت می نماید و گاهی نیز آن قدر کم رنگ است که افراد متوجه آن نمی شوند و شاید به طور ناخودآگاه حرکت نگاه شان را تغییر دهد.

منبع:nstudioz.com
 
بالا