[مبانی رنگ] رنگ زنگاری

farbod90

New member
رنگ زنگاری (Verdigris)زنگار یا به اصطلاح شیمی، استات مس، نوعی رنگ سبز است که در اثر پوسیدگی فلز مس روی آن ظاهر می شود. این سبز بسیار زیبا است و می توانید در دکوراسیون خانه به شکلی عالی از آن بهره بگیرید. به طور مثال، سینک دستشویی برای بهره گرفتن از رنگزنگاری بسیار مناسب است.منبع: سایت فن و هنر ایران زمین
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا