ماهی درمانی!

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
:):):);)


ماهی‌های کوچک هنگام خوردن پوست مرده بدن، آنزیمی ترشح می کنند که نرمی و طراوت و شادابی پوست را سبب می شود. اخیرا از این روش در مراکز زیبایی و شادابی پوست نیز استفاده می شود.
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
ماهي درماني در چين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Similar threads

بالا