ماهنامه ایمنی فرایند " Process Safety Beacon "

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2006 به زبان Enghlish در قالب PDF
يكپارچگي مكانيكي
Mechanical Integrity
 

پیوست ها

 • 2006-04-Beacon-s.pdf
  0 بایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2006 به زبان Enghlish در قالب PDF
سيستم هاي كنترل فشار - آيا اينجا خطري مي بينيد؟
Pressure Relief Systems - Do You See Any Hazards Here?
 

پیوست ها

 • 2006-03-Beacon-s.pdf
  146.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2006 به زبان Enghlish در قالب PDF
مرور خبرنامه هاي سال 2005 - يادآوري آموخته هاي قبلي
2005-Beacon Review -Remember Lessons Learned
 

پیوست ها

 • 2006-02-Beacon-s.pdf
  266.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به ژانويه/Januarry سال 2006 به زبان Enghlish در قالب PDF
مواد شيميايي حساس به زمان
Time Sensitive Chemicals - and Sharing Lessons Through 50 CCPS Process Safety Beacons.
 

پیوست ها

 • 2006-01-Beacon-s.pdf
  129.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به دسامبر/Desember سال 2005 به زبان Enghlish در قالب PDF
خطرات راه اندازي
Startup Hazards
 

پیوست ها

 • 2005-12-Beacon-s.pdf
  161 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به نوامبر/November سال 2005 به زبان Enghlish در قالب PDF
طوفان كاترينا -واكنش سريع و بازسازي
Hurricane Katrina -Emergency Response and Recovery
 

پیوست ها

 • 2005-11 Beacon-s.pdf
  172.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2005 به زبان Enghlish در قالب PDF
نشت گاز كارخانه را ويران كرد!
Gas Leak Destroys Plant !
 

پیوست ها

 • 2005-10 Beacon-s.pdf
  369.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2005 به زبان Enghlish در قالب PDF
11 سپتامبر 2001 - هرگز فراموش نشود!
September 11,2001-----Never to Be Forgotten!
 

پیوست ها

 • 2005-09 Beacon-s.pdf
  159 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
تجهیزات الکتریکی در مکان های خطرناک
Electrical Equipment in Hazardous Areas
 

پیوست ها

 • 2013-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  155.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
قدرت هوا !
Air Power!
 

پیوست ها

 • 2013-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  232.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آیا پمپ آب هم منفجر می شود؟
Can a Water Pump Explode?
 

پیوست ها

 • 2013-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  219.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
یادآوری حادثه پایپرآلفا (Piper Alpha)
Remembering Piper Alpha
 

پیوست ها

 • 2013-07-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  185.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
- دریافت نسخه فارسی فایل PDF خبرنامه نوامبر 2013 : عملیات بهره برداری در تعطیلات رسیمی
- November2013 : Holiday Operations​
 

پیوست ها

 • 2013-11-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  269.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
دریافت نسخه فارسی - : خطر اکسید کننده های قوی
- English : Hazards Of Strong Oxididizers​
 

پیوست ها

 • 2013-12-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  126 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
- فارسی : خوردگی در زیر عایق کاری
- English : Corrosion Under Insulation - CUI​
 

پیوست ها

 • 2014-01-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  158.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
- آیا ما موجب تکرار حوادث گذشته می شویم؟
- English : Are We Reliving Past Incidents?​
 

پیوست ها

 • 2014-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  225.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
ایمنی شغلی را فراموش نکنیم. - ماهنامه ایمنی فرایند نشریه مارس 201

ایمنی شغلی را فراموش نکنیم. - ماهنامه ایمنی فرایند نشریه مارس 201

- ایمنی شغلی را فراموش نکنیم.
- Don't Forget about Occupational Safety.​
 

پیوست ها

 • 2014-03-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  0 بایت · بازدیدها: 0
بالا