ماهنامه ایمنی فرایند " Process Safety Beacon "

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به ژانويه/Januarry سال 2011 به زبان فارسي در قالب PDF
انفجارات ابر بخار
.
 

پیوست ها

 • 2011-01-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  196.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به دسامبر/Desember سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
آيا خود را براي زمستان آماده كرده ايد.
.
 

پیوست ها

 • 2010-12-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به نوامبر/November سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
حوادث Actuator ولو
.
 

پیوست ها

 • 2010-11-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  305.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
جابجايي و نگهداري مواد خطرناك
.
 

پیوست ها

 • 2010-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  166.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
آيا اطلاعات ايمني فرايند را ديده ايد؟
.
 

پیوست ها

 • 2010-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  129.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
درسهاي زود هنگام از يك تراژدي
.
 

پیوست ها

 • 2010-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  136.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
تجهيزات ايمني منفعل(غيرفعال)
.
 

پیوست ها

 • 2010-07-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  181.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
یادآوری حادثه پایپرآلفا (Piper Alpha)
Remembering Piper Alpha

 

پیوست ها

 • 2013-07-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  185.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آیا پمپ آب هم منفجر می شود؟
Can a Water Pump Explode?
 

پیوست ها

 • 2013-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  219.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
قدرت هوا !
Air Power!
 

پیوست ها

 • 2013-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  232.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
تجهیزات الکتریکی در مکان های خطرناک
Electrical Equipment in Hazardous Areas

 

پیوست ها

 • 2013-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  155.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به جوئن/June سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
باند والها و سطوح شيب دار آنها
.

 

پیوست ها

 • 2010-06-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  127.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مي/May سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
اسكلتهاي فلزي مقاوم در برابر اتش سوزي
.
 

پیوست ها

 • 2010-05-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  308.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
حفاظت در برابر حريق - والوهاي بدون فلنج پيچ بلند
.
 

پیوست ها

 • 2010-04-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  282.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
جانمايي تاسيسات
.
 

پیوست ها

 • 2010-03-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  145.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
مبادا فراموش كنيم.
.
 

پیوست ها

 • 2010-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  249.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به ژانويه/Januarry سال 2010 به زبان فارسي در قالب PDF
خوردگي و فرسايش
.
 

پیوست ها

 • 2010-01-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  144.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به دسامبر/Desember سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
تراژدي بوپال - 25 سال پيش
.
 

پیوست ها

 • 2009-12-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  370.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به نوامبر/November سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
Bleve
.
 

پیوست ها

 • 2009-11-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  121.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
سرريز+منابع حرارتي=آتش سوزي مخزن!(بخش دوم)
.
 

پیوست ها

 • 2009-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  135.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
سرريز+منابع حرارتي=آتش سوزي مخزن! (بخش اول)
.
 

پیوست ها

 • 2009-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  121.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
هرگز خطر را ناچيز نشماريد.
.
 

پیوست ها

 • 2009-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  179.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2001 به زبان Enghlish در قالب PDF
.
What is a safety instrumented system?
 

پیوست ها

 • 2009-07-Beacon-s.pdf
  29.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به جوئن/June سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
در تنگناها و مشكلات اقتصادي ايمني را فراموش نكنيد!
.
 

پیوست ها

 • 2009-06-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  117.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مي/May سال 2009 به زبان Enghlish در قالب PDF
.
Mechanical Integrity

 

پیوست ها

 • 2009-05-Beacon-s.pdf
  216.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2009 به زبان Enghlish در قالب PDF
.
Be prepared!
 

پیوست ها

 • 2009-04-Beacon-s.pdf
  63.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2009 به زبان Enghlish در قالب PDF
.
Fatility Coused by Unloading the Wrong Chemical into a Storage Tank !

 

پیوست ها

 • 2009-03-Beacon-s.pdf
  105.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2009 به زبان فارسي در قالب PDF
درسهاي بيشتري از آتش سوزي هنگام بارگيري ظروف
.
 

پیوست ها

 • 2009-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  78.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا