ماهنامه ایمنی فرایند " Process Safety Beacon "

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ماهنامه ایمنی فرایند " Process Safety Beacon " با هدف ارائه پیام های ایمنی توسط مرکز ایمنی فرایند های شیمیایی CCPS از کمیته های انجمن مهندسین شیمی آمریکا AICHEمنتشر می شود. این ماهنامه یک صفحه ای با معرفی یک حادثه واقعی آغاز شده، سپس به معرفی درس های حادثه و در نهایت به ارائه راه حل های عملی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده می پردازد. انتشار ماهنامه از سال 2001 شروع شد و در حال حاضر به همت مترجمان افتخاری از کشورهای مختلف به 26 زبان و منجمله فارسی منتشر می شود. انتشار نسخه فارسی این خبرنامه ارزشمند از سال 2007به طور منظم انجام می شود.

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به جوئن/June سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
چرا اين ولو باز نميشه؟
Why can’t I open that valve?
 

پیوست ها

 • 2013-06-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  131.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مي/May سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
در شيرهاي كاهنده فشار (شير اطمينان) Bonnet بايد بسته باشد يا باز؟
Pressure relief valve bonnets - to plug or not to plug?
 

پیوست ها

 • 2013-05-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  180 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آیا تاکنون صدای بازوبسته شدن ولو ایمنی کاهش فشار را شنیده اید؟
Have You Heard a pressure relief valve chatter?
 

پیوست ها

 • 2013-04-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  286.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
علائم و نشانه ها شما را گیج کرده است؟
Are Your Signs and Labels Confusing?
 

پیوست ها

 • 2013-03-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  248.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
تکیه گاه تجهیزات شما چیست؟
What is Supporting Your Equipment?
 

پیوست ها

 • 2013-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  312.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به ژانويه/Januarry سال 2013 به زبان فارسي/English در قالب PDF
پاسخ مسابقه نقص را بیاب - نشریه نولمبر 2012
Some Answers to the November 2013 Beacon "FIND THE PROBLM " Contest

 

پیوست ها

 • 2013-01-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  313.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به دسامبر/Desember سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
ضبط و ربط مناسب برای ایمنی!
Good Housekeeping For Safety!
 

پیوست ها

 • 2012-12-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  202.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به نوامبر/November سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آیا می توانید نواقص ایمنی را بیابید؟
Can You Find the Safety Problems?
 

پیوست ها

 • 2012-11-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  328.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
تغییرات موقتی را مدیریت کنید!
Manage temporary chaneges!
 

پیوست ها

 • 2012-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  230.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
من چكار كنم؟ من فقط اپراتور هستم!
What Can I Do?I'm Just The Operator!
 

پیوست ها

 • 2012-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  233.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
خطرات كار گرم!
Hot Work Hazards!
 

پیوست ها

 • 2012-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  234.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آمادگي در شرايط اضطراري - فاجعه تايتانيك
ٍEmergency Preparation - The Titanic Disaster
 

پیوست ها

 • 2012-07-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  213.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به جوئن/June سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
نيتروژن - مخاطرات و حفاظت در برابر آن
Nitrogen- Hazard and Safegaurd
 

پیوست ها

 • 2012-06-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  219.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مي/May سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
يكپارچگي مكانيكي در لوله هاي باريك
Mechanical Integrity of tubing
 

پیوست ها

 • 2012-05-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  171.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
اگر مواد را به صورت اشتباهي در يك نخزن تخليه كرديد چه اتفاقي مي افتد؟
What if unload the wrong material into a tank?

 

پیوست ها

 • 2012-04-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  339.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
روش Double Block and Bleed
Double Block and Bleed
 

پیوست ها

 • 2012-03-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  140.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
يكپارچگي مكانيكي - پيچ ها خيلي كوتاه هستند.
Mechanical Integrity - The Bolts Are Too Short
 

پیوست ها

 • 2012-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  209.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به ژانويه/Januarry سال 2012 به زبان فارسي/English در قالب PDF
چه اتفاقي مي افتد وقتي برق قطع مي شود؟
what hapenes when the lights go out?
 

پیوست ها

 • 2012-01-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  201.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به دسامبر/Desember سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
شرپوشها و درپوش ها:یک روز آنها را فراموش خواهید کرد!
Caps and Plugs:one day you will miss them!
 

پیوست ها

 • 2011-12-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  171.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به نوامبر/November سال 2011 به زبان Enghlish در قالب PDF
یک حادثه - سه نشریه
One Incident - Three Beacons
 

پیوست ها

 • 2011-11-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  276 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اكتبر/October سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
خطرات شلنگهاي خرطومي
Hose Hazards
 

پیوست ها

 • 2011-10-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  155.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به سپتامبر/September سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
خطرات موجود در دستگاهها و تجهيزات متروكه و بلااستفاده
Hazards From Abandoned Equipment
 

پیوست ها

 • 2011-09-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  130.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به اوت/August سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
خطر آزاد شدن بخار قابل اشتعال در مناطق متراكم
Flammable Vapor Release Hazards in Congested Areas

 

پیوست ها

 • 2011-08-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  261.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به زوئيه/July سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
نوبتكاري
shift work
 

پیوست ها

 • 2011-07-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  119.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به جوئن/June سال 2001 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آيا براي مقابله با بلاياي طبيعي مهيا شده ايد؟
َAre you prepared for a natural disaster?
 

پیوست ها

 • 2011-06-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  158.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مي/May سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
آزاد شدن مواد قابل اشتعال باعث انفجار در ساختمان شد.
Flammable material release inside building causes explosion!
 

پیوست ها

 • 2011-05-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  137.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به آوريل/April سال 2011 به زبان Enghlish در قالب PDF
نشتی های اندک را هم جدی بگیرید...
Don't let a small leak...
 

پیوست ها

 • 2011-04-Beacon-s.pdf
  142.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به مارس/March سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
مقادير كم مواد مي تواند حوادث بدي را بدنبال داشته باشد!
Bad Things Can Come In Small Packeges !
 

پیوست ها

 • 2011-03-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
خبر نامه ايمني فرايند شيميايي مر بوط به فوريه/February سال 2011 به زبان فارسي/English در قالب PDF
از واكنش پذيري سيالات انتقال حرارت مطلع باشيد !
Understand the Reactivity of Your Heat Transfer Fluid !
 

پیوست ها

 • 2011-02-Beacon-Farsi-Persian-s.pdf
  1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا