لطفا مباحث مشاوره ای وشخصی خود را دراین تاپیک مطرح فرمایید

mavadd

اخراجی موقت
کاربر ممتاز
شما فرمودین ضایست...ضایع یعنی خوب؟
اون که میفرمایید جرات نیست اون حماقته وقتی که راهی واسه خلاص شدن از درد و رنج هست ولی بخوای خودتو زجر بدی....
من نمیدونم این دنیا چه یا این زندگی چه خوبیایی داره که اینجور چسبیدن بهش مردم.هرکیم بخواد زندگی نکنه میگن آدمه بدی بوده...
چند دلیل منطقی بگین که انسان باید زندگی کنه تا طبیعی بمیره

ضایع یعنی خوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟:confused:

اره خودکشی ضایعست یعنی زندگی خوبه!!!;)

منو نبین می خندما....................مردم ولی کوهه دردم:D

به نظر من اگه یه مشکلی سر راهت قرار می گیره ...........مطمئنا توانایی پشته سر گذاشتنشم تو وجودت تعبیه شده:D

به نظر شما هر کس مشکل داره باید خودشو بکشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

mavadd

اخراجی موقت
کاربر ممتاز
شما آخر روحیه دادن هستی ها

چرا منو میگی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من که داشتم با المیرا شوخی می کردم...................نکنه شمام مثله اون دانشجوهای هستی که سر کلاس خوابن..........همین که بیدار می شن سوال می پرسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:D
 

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
ضایع یعنی خوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟:confused:

اره خودکشی ضایعست یعنی زندگی خوبه!!!;)

منو نبین می خندما....................مردم ولی کوهه دردم:D

به نظر من اگه یه مشکلی سر راهت قرار می گیره ...........مطمئنا توانایی پشته سر گذاشتنشم تو وجودت تعبیه شده:D

به نظر شما هر کس مشکل داره باید خودشو بکشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دقیقاهمینطوره ماهاجوونایی هستیم که بدترین شرایط روحیوتوزندگیمون تجربه میکنیم امابایدخودمون واحساساتمونوکنترل کنیم ومنطقی بامشکلاتمون برخوردکنیم نه اینکه شونه خالی کنیم وزندگیمونوتموم کنیم حیف نیس بخاطرچیزهایی که ارزششون بیشتراززندگیمون نیس خودمونوبکشیم؟
 

blackviper210

عضو جدید
کاربر ممتاز
اون دنیابدنیس مهم اینه که چجوری بری اون دنیا
خدابهمون نعمت نفس کشیدن داده که توفرصتی که داریم ازش استفاده کنیم وبه آرزوهامون برسیم نه اینکه این فرصت ازخودمون بگیریم
مثال بزنم شمایه چیزیوبه کسی میدین ولی اون شخص امانت داری نمیکنه واونوداغون میکنه شماناراحت نمیشین؟درسته بهش هدیه دادین ولی دوس دارین همیشه سالم نگهش داره تاوقتی که خودش به مرورزمان ازبین بره
توزندگی هرکس یه سری اشتباهات وجودداره وهمیشگی هم هست تودوره کودکی یه اشتباهایی میکنی مثلانمره کم بگیری به خونواده دروغ بگی که مثلا20گرفتی این میشه اشتباازنظریه بچه که دروغ روبزرگترین اشتباه میدونه
دوره های بعدی هم اشتباهاتمون زیادترمیشه وقتی اشتبامیکنیم احساس میکنیم کاش نباشیم دیگه وزندگیمون بایدتموم شه بخاطرهمین شایدبه خودکشی فکرکنیم نمیدونیم اشتباهات بزرگتری هم هست که درمقابل این اشتباهاوغم هامون هیچی نیستن
من سعی کردم اشتباهای گذشتموجبران کنم وهمه چیزاونقدبزرگ نکنم که ارزش تموم کردن زندگیموداشته باشه
آره بازم اشتبامیکنم ولی بعداشتباهام سعی میکنم فکرکنم بهشون واونقدرناراحتم نکنه که بخام زندگیوازخودم بگیرم چه بسادیگرون زندگیی دارن که ازمن خیلی بدتره اصن زندگی ندارن که اگه من جاشون بودم روزی هزاربارآرزوی مرگ میکردم ولی اوناازمنم شادترن وباامیدزندگی میکنن چقدخوبه آدم زاونایادبگیره

یعنی خدای تو بهت زندگی بخشیده بعد میاد زجرت میده تا حدی که به خودکشی فکر کنی؟خوب این چه خداییه و چه زندگی هست؟!
یعنی چیزی که خود آدم نخواسته{بعضیا}{زندگی}باید به اجبار بپذیره و بازیچه دسته خدای خودش بشه؟بخوام اینو ادامه بدم میریم تو بحث فلسفه.پس کشش نمیدم
ولی دلیل قانع کننده واسه زندگی خواستم که هیچکدومتون نگفتید...


ضایع یعنی خوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟:confused:

اره خودکشی ضایعست یعنی زندگی خوبه!!!;)

منو نبین می خندما....................مردم ولی کوهه دردم:D

به نظر من اگه یه مشکلی سر راهت قرار می گیره ...........مطمئنا توانایی پشته سر گذاشتنشم تو وجودت تعبیه شده:D

به نظر شما هر کس مشکل داره باید خودشو بکشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا مثه آقای احمدی نژاد سوالامو با سوال جواب میدی؟!
آره بنظرم هرکی مشکل داره و زجر میکشه باید اینکارو بکنه.من بدی توش نمیبینم.از شما خواستم بدیشو بگید که خودتونم نمیدونید.فقط میگید باید زنده باشه و طاقت بیاره....
 

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
یعنی خدای تو بهت زندگی بخشیده بعد میاد زجرت میده تا حدی که به خودکشی فکر کنی؟خوب این چه خداییه و چه زندگی هست؟!
یعنی چیزی که خود آدم نخواسته{بعضیا}{زندگی}باید به اجبار بپذیره و بازیچه دسته خدای خودش بشه؟بخوام اینو ادامه بدم میریم تو بحث فلسفه.پس کشش نمیدم
ولی دلیل قانع کننده واسه زندگی خواستم که هیچکدومتون نگفتید...
چرا مثه آقای احمدی نژاد سوالامو با سوال جواب میدی؟!
آره بنظرم هرکی مشکل داره و زجر میکشه باید اینکارو بکنه.من بدی توش نمیبینم.از شما خواستم بدیشو بگید که خودتونم نمیدونید.فقط میگید باید زنده باشه و طاقت بیاره....

خودتون نمیخاین درک کنین وگرنه زندگیوخودمون بادیدخودمون زجراورمیبینیم نه اینکه واقعازجرآورباشه
خدابه هرکس یجورزندگیومیده یکی زندگی بهتریکی زندگی بدتر اگه قراربودهمه یزندگیهاخوب باشن وهمه چی عالی باشه بهش نمیگفتن دنیابهشته دیگه لازم نبودبیایم تودنیازندگی کنیم
شماکه زندگیوزجرآورمیبینی بایدبه زندگی هایی نگاه کنی که بدترازخودته ببین خیلیاهستن که نه دست دارن ونه پا(مثاله ها)ولی شادن وزندگیوزجرآورنمیدونن دارن به بهترین نحوازنعمت خداکه همون نفس کیدنه استفاده میکنن
من فکرمیکنم شماآدم قانعی نیستین وفکرمیکنین زندگی خیلی به شماسخت میگیره منم شمارودرک میکنم گاهی وقتاخودمم همینطوری میشم ولی بامنطق ودلیل به خودم میفهمونم زندگی اونقدرسخت نیس که بخام خودمونابودکنم
 

blackviper210

عضو جدید
کاربر ممتاز
خودتون نمیخاین درک کنین وگرنه زندگیوخودمون بادیدخودمون زجراورمیبینیم نه اینکه واقعازجرآورباشه
خدابه هرکس یجورزندگیومیده یکی زندگی بهتریکی زندگی بدتر اگه قراربودهمه یزندگیهاخوب باشن وهمه چی عالی باشه بهش نمیگفتن دنیابهشته دیگه لازم نبودبیایم تودنیازندگی کنیم
شماکه زندگیوزجرآورمیبینی بایدبه زندگی هایی نگاه کنی که بدترازخودته ببین خیلیاهستن که نه دست دارن ونه پا(مثاله ها)ولی شادن وزندگیوزجرآورنمیدونن دارن به بهترین نحوازنعمت خداکه همون نفس کیدنه استفاده میکنن
من فکرمیکنم شماآدم قانعی نیستین وفکرمیکنین زندگی خیلی به شماسخت میگیره منم شمارودرک میکنم گاهی وقتاخودمم همینطوری میشم ولی بامنطق ودلیل به خودم میفهمونم زندگی اونقدرسخت نیس که بخام خودمونابودکنم

:D...روی چه قانونی باید به بدتر از خودم فکر کنم؟چرا نباید خودمو با بهتر از خودم مقایسه کنم؟!!!عدالت معنی نداره نه؟
معلومه خیلی اعتقاد داری شما....چرا خدا به هرکس یه زندگی داده؟چیو میخواد اثبات کنه؟یا اینکه داره بازی میکنه با بنده هاش؟
بنظرت هرکی اینکارو بکنه خودشو نابود کرده؟!چرا نابود؟:surprised:
نفس کشیدن نعمته؟عجب.!....
 

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
:D...روی چه قانونی باید به بدتر از خودم فکر کنم؟چرا نباید خودمو با بهتر از خودم مقایسه کنم؟!!!عدالت معنی نداره نه؟
معلومه خیلی اعتقاد داری شما....چرا خدا به هرکس یه زندگی داده؟چیو میخواد اثبات کنه؟یا اینکه داره بازی میکنه با بنده هاش؟
بنظرت هرکی اینکارو بکنه خودشو نابود کرده؟!چرا نابود؟:surprised:
نفس کشیدن نعمته؟عجب.!....
یه قانونه که اکثرآدمابش اعتقاددارن اگه به بالاترازخودت فکرکنی که یابایدبمیری یاتلاش کنی مثه اوناباشی غیرازاینه؟
خدابه هرکس یه زندگیومیده دنیاروپرازمتضادکرده مثه شب وروز،زشت وزیبا،سیاوسفیدو..تابااون متضادادنیاروبهتردرک کنیم اگه زشتی نبودزیبایی قابل درک بود؟نه همه خوشگل بودن همه یه شکل میشدبفهمی یکی چقدخوشگله؟
اگه بدبختی نبودکسی طعم خوشبختیودرک نمیکردوخیلی چیزای دیگه خدامیخادثابت کنه همراه باخوشی سختی هم هست دنیاس دیگه همه جوره توش پیدامیشه
من یه دوستی دارم که باباش میلیاردره روزانه حدوده10-20میلیون پول درمیاره اماهمسایشون به نون شبشون محتاجن
ایناچیزاییه که تودنیامون هست من نمیگم زشتی،بدبختی،گریه خوبه ولی این یجورقانون دنیاس
مااومدیم دنیاکه زندگی کنیم هرجوری که هست چه باخوشی چه بابدبختی وبعدش میمیریم مهم روش زندگی کردنمونه که چطوراززندگیمون لذت ببریم شماظاهردنیارومیبینین اینابازی خداست که بتونیم دنیابهتردرک کنیم شمامیدونین این فکرماس که خیلیاروخوشبخت میدونیم وخیلی هاروبدبخت همون مثال دوستم خونوادش درعین دارایی اصلارابطشون باهم خوب نیس وهمیشه مشکلاتی توخونه دارن که خیلیااونوندارن عوضش همسایشون دارن باعشق باهم زندگی میکنن گرچه شایدیه شب درمیون غذامیخورن
قدرنعمتهاتوبدون چیزایی که داری یخورده بهشون فکرکن به نداشته هاتم فکرکن ببین عدالت توچی خلاصه شده؟
مهمترین نعمت سلامتیه اینه که خودت کاراتوبدون محتاج کسی بودن انجام بدی ودیگه عزت وآبروئه که خیلیاندارن
یه خونه سرپناه،خونواده ی خوب،حتی همینکه الان پشت کامپیوتری وبادستهات تایپ میکنی یه نعمته فکرشوکردی اگه خدامیخاست ومعلول بدنیامیومدی چی میشد؟اگه یهویه مریضی خطرناک بگیری که نه بمیری ونه خوب شی؟اونوقت به عدالت خداشک میکردی گرچه اونایی که اینجوری ان هم به عدالت خداشک ندارن
ماهاوقتی داریم قدرشونمیدونیم منم مثه شمام ازخیلی چیزاشکایت میکنم ولی وقتی فکرمیکنم زندگیم عالیه خیلی بهترازخیلی ازدخترای دیگه اس واقعااززندگیم لذت میبرم
برین اززندگیتون لذت ببرین ازاینکه روپای خودتون وایسادین ولقمه نون روخودتون میذارین دهنتون
مهترین نعمت ایناس
 

etnn

عضو جدید
کاربر ممتاز
چقد اسپم!!:cool:

خلاصه میگم :
عزیزم وقتی آدم ناامیده و هدفی تو زندگیش نداره این فکرا میاد سراغ آدم ...
بگرد و یه هدف و انگیزه برا خودت پیدا کن و دنبالش کن .... من خداروشکر تا حالا این افکار سراغم نیومده ، چون هی واسه آیندم برنامه میریزم ... مثلا تا ساله دیگه به خودم میگم باید به فلان جا برسی.. سال دیگه که میرسم میگم خوب حالا باید تا سال بعدش اینجوری بشی ، به اینجا رسیده باشی .............. اگه هدف و انگیزه و امید داشته باشی برا زندگیت اصن این فکرا سراغت نمیاد...
 

*Chakavak*

عضو جدید
کاربر ممتاز
می خوام بیشتر درمورد افکار خودکشی بدونم من از این افکار زیاد دارم ولی جرات انجام دادنش رو ندارم نمی دونم چکار کنم بعضی وقتا خیلی اذیتم میکنه
بهش فکر می کنم ولی بازم که بیشتر فکر می کنم میبینم تواناییش رو ندارم

اون چیزی که شما نداری جرات و شجاعت نیست، ببخشین ولی حماقته..حماقت که یک لحظه به هیچی فکر نکنی .. که ذهنتو قفل کنی.
شجاعت و جرات برای زندگی کردن لازمه، برای جنگیدن به خاطر زندگی ..نه برای فرار!

ضمن اینکه تقریبا تمام کسانی که این کارو می کنن، و به نحوی بلافاصله نمی میرن، پشیمون میشن..و حتی با وجود اینکه امیدی به زنده بودنشون نیست، مدام می پرسن کی خوب میشم؟ میگن نذارین بمیریم!! میگن میخوایم زندگی کنیم!!
من یک دوست خیلی خوبم رو همینطوری از دست دادم..باور کن هر دلیلی هم برای خودکشی بیاری قابل قبول نیست!

به کسانی که دوستشون داری فکر کن، و به کسانی که دوستت دارن..تو حق نداری خودتو از اونا بگیری :gol:

به قشنگی های زندگی فکر کن، به لحظه هایی که خندیدی، لحظه هایی که دوست داشتی و بازم تکرارشون کن..پررنگ تر :w40:
حتما با بچه ها انس بگیر..وارد دنیاشون شو، و ببین چقد امید داره :love:..

زندگی فقط یک باره..همین یه بار فرصت داری..خو ازش استفاده کن..
مرگ که فرار نمی کنه، مطمئن باش هست.. نخوای هم خودش میاد بالاخره :دی ..پس منتظرش نباش!

حالام هر دلیلی که باعث شده این افکار سراغت بیاد، بدون که موقتیِ..برای حل کردنش تلاش کن :gol:
 

mavadd

اخراجی موقت
کاربر ممتاز
چرا مثه آقای احمدی نژاد سوالامو با سوال جواب میدی؟!
آره بنظرم هرکی مشکل داره و زجر میکشه باید اینکارو بکنه.من بدی توش نمیبینم.از شما خواستم بدیشو بگید که خودتونم نمیدونید.فقط میگید باید زنده باشه و طاقت بیاره....

:biggrin:
چه با اعتماد به نفسم جواب پست می دی!!!!!!!!!!!:biggrin:

1-مطمئنا هر انسانی مشکلاتی تو زندگیش داره..........

2-شما هم انسانی پس مشکلاته خاصه خودتو داری..........

3- با توجه به چیزایی که خودت گفتی هر کس مشکلاته عدیده داره باید خودشو بکشه...............وشما هم خونت از بقیه رنگینتر نیست:cool:......پس تا الان باید خودتو کشته باشی..............

حالا شما دلیل قانع کنندتو که تا حالا زنده ای به من بگو
http://iran-eng.com/images/smilies/cool.gif نکنه می خوای بگی من مشکله خاصی ندارم!!!!!!!!!!!!!! همه چی ارومه......من چقد خوشحالم!!!!!!!!!!

یه چیزه دیگه...........اصلا زجر کشیدن یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مطمئنا تو از تواناییای طرفه مقابلت خبر نداری(ادم حتی توانییا خودشم نمی دونه.............):cool:تو از دیده خودت به زندگیه یکی دیگه نگاه می کنی بعد ...........با اعتماد به نفس میگی خودتو بکش راحت کن!!!!!!!!!!!!
شاید که نه حتما اون شرایطه زندگی برا تو غیر قابله تحمله ..........ولی برای فردی که تو اون شرایطه حتما قابله تحمله...............خود خدا هم از ادم چیزی بالا تر از توانش نمی خواد......

 
آخرین ویرایش:

Asa l

عضو جدید
aval ke man injam hanoz namordAM goftam ke joratesho nadaram ta vasam kheili chiza malom nashe nemitonam inkaro konam faghat migam azyatam mikone az hamaton tashakor mikonam ke nazar dadin hamaro khondam faghat vasam jalebe ke aksareton faghat shoar dadin bebinid man khodam inaro az hefzam madaram khodesh ravanshenase va inghad mokhe man azin chiza pore ke khodam mitonam ye daftare moshavere bezaramo hamaro injori moshavere konam pas lotfan shoar nadin kheili azin chizayi k goftin amali nemishe khodetonam khob midonid. ba nazare un dostam ke goft afsorde shodam yejorayi movafegham vali man rahkare asasi mikham unayi k az mantegh harf mizanid man age manteghi nabodam ke alan inja nabodam ke manam yejorayi donbale inam ke moshkelamo hal konam ke injam vagarna age manteghi nabodam ke alan un donya bodam.
 

daruish_red star

عضو جدید
سلام به همه بچه های گل باشگاه بچه ها من یک مشاوره می خوام که راهنمایی بشم واقعا سر در گمم من حدود 7 و8 ماههبا یک دختر دورگه ایرانی - فرانسوی اشنا شدم نه در اینتر نت نه در دانشگاه درکلاس های موسیقی حالا خیلی با این دختر صمیمی شدم ایشون پدرش تاجره و وضع مالی خیلی خوبی داره و هم واقعا دختره زیبایی هست و لی من معمولی و خانواده متوسط دارم
حالا من از یک طرف دوست ندارم به این روابط ادامه بدم چون احساس گناه می کنم و از طرفی علاقه شدیدی به این خانوم دارم اما اونو نمی دونم.....ولی خودش هم نسبت به من علاقه نشون میده . واز طرفی میگم شاید ازدواج واسم خیلی زوده 20 سال دارمد و نه شرایط اقتصادی و نه سربازی رفتم
خیلی بهش وابسته شدم زندگیم شده این دختره چی کار کنم
 

J.AVID

عضو جدید
سلام به همه بچه های گل باشگاه بچه ها من یک مشاوره می خوام که راهنمایی بشم واقعا سر در گمم من حدود 7 و8 ماههبا یک دختر دورگه ایرانی - فرانسوی اشنا شدم نه در اینتر نت نه در دانشگاه درکلاس های موسیقی حالا خیلی با این دختر صمیمی شدم ایشون پدرش تاجره و وضع مالی خیلی خوبی داره و هم واقعا دختره زیبایی هست و لی من معمولی و خانواده متوسط دارم
حالا من از یک طرف دوست ندارم به این روابط ادامه بدم چون احساس گناه می کنم و از طرفی علاقه شدیدی به این خانوم دارم اما اونو نمی دونم.....ولی خودش هم نسبت به من علاقه نشون میده . واز طرفی میگم شاید ازدواج واسم خیلی زوده 20 سال دارمد و نه شرایط اقتصادی و نه سربازی رفتم
خیلی بهش وابسته شدم زندگیم شده این دختره چی کار کنم

اگه ازنظر فرهنگی (خیلی مهم) و تاحدی مالی و سنی با هم تناسب ندارید، ازدواج یا ادامه دوستی با ایشون اشتباهی بیش نیست.
 

Elmira2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام به همه بچه های گل باشگاه بچه ها من یک مشاوره می خوام که راهنمایی بشم واقعا سر در گمم من حدود 7 و8 ماههبا یک دختر دورگه ایرانی - فرانسوی اشنا شدم نه در اینتر نت نه در دانشگاه درکلاس های موسیقی حالا خیلی با این دختر صمیمی شدم ایشون پدرش تاجره و وضع مالی خیلی خوبی داره و هم واقعا دختره زیبایی هست و لی من معمولی و خانواده متوسط دارم
حالا من از یک طرف دوست ندارم به این روابط ادامه بدم چون احساس گناه می کنم و از طرفی علاقه شدیدی به این خانوم دارم اما اونو نمی دونم.....ولی خودش هم نسبت به من علاقه نشون میده . واز طرفی میگم شاید ازدواج واسم خیلی زوده 20 سال دارمد و نه شرایط اقتصادی و نه سربازی رفتم
خیلی بهش وابسته شدم زندگیم شده این دختره چی کار کنم
ماشالاایرانیام عشق دخترخارجیا خودش عشق میادبیخودی
بعدش شرایط مالیش هم تواین وابستگی نقش بسزایی داشته مثه اینکه
بنظرمن وقتی شرایط ازدواج ندارین چرابه کسی نزدیک میشین؟
 

daruish_red star

عضو جدید
اگه ازنظر فرهنگی (خیلی مهم) و تاحدی مالی و سنی با هم تناسب ندارید، ازدواج یا ادامه دوستی با ایشون اشتباهی بیش نیست.از لحاظ فرهنگی اره چون پدرم کارمنده و مادرم گالری داره ولی اون پدرش فقط بزینس منه
ولی بنظرم پوله که فرهنگ میاره .شاید تفاوت مالی احساس شه من بزور ماشین بابا هه رو میگیرم ولی او راحت سوار ماشین تمام فول میشه
ولی منم دست کمی ازش ندارم یک چیزایی دارم که اون نداره من دانشگاه میرم اون نه یک کار کوچولو زدم خرج دانشگامو خودم در میارم ولی اون اویزونه جیب باباشه و................
در باره سنی من یک سال ازش بزرگترم
 

daruish_red star

عضو جدید
ماشالاایرانیام عشق دخترخارجیا خودش عشق میادبیخودی
بعدش شرایط مالیش هم تواین وابستگی نقش بسزایی داشته مثه اینکه
بنظرمن وقتی شرایط ازدواج ندارین چرابه کسی نزدیک میشین؟المیرا جان شما چیزی نمی دونی نگو))))))))))))))))))))
خودت باید تو این شرایط باشی تا بفهمی دوست داشتن چیه))))))
خدا الاهی دچار عاشیقی گرفتارت کنه تا بفهمی منو
 

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
سلام به همه بچه های گل باشگاه بچه ها من یک مشاوره می خوام که راهنمایی بشم واقعا سر در گمم من حدود 7 و8 ماههبا یک دختر دورگه ایرانی - فرانسوی اشنا شدم نه در اینتر نت نه در دانشگاه درکلاس های موسیقی حالا خیلی با این دختر صمیمی شدم ایشون پدرش تاجره و وضع مالی خیلی خوبی داره و هم واقعا دختره زیبایی هست و لی من معمولی و خانواده متوسط دارم
حالا من از یک طرف دوست ندارم به این روابط ادامه بدم چون احساس گناه می کنم و از طرفی علاقه شدیدی به این خانوم دارم اما اونو نمی دونم.....ولی خودش هم نسبت به من علاقه نشون میده . واز طرفی میگم شاید ازدواج واسم خیلی زوده 20 سال دارمد و نه شرایط اقتصادی و نه سربازی رفتم
خیلی بهش وابسته شدم زندگیم شده این دختره چی کار کنم

سلام بر شما
با شرایطی که شما دارید وارد رابطه شدن با این خانم بیشتر دردسر ساز هست
به نظرم قبل از هر چیزی شرایط خودتون و خانوادتون ببینید و با خانوادتون صحبت کنید و بعد اگر از طرف خانواده موافقت گرفتید به خانواده اون خانم بگید اینطوری بااینکه شرایطازدواج ...سربازی غیره ندارید شاید راهی پیدا بشه یا فرصتی بهتون بدن اما غیر ا زاین عمل کردن بدون اطلاع خانواده اشتباه محض یعنی فقط دردسر ساز هست و مخالفت خانواده ها باعث تاثیر منفی فقط براتون دارد
 

شهریاری 2

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن
کاربر ممتاز
سلام به همه بچه های گل باشگاه بچه ها من یک مشاوره می خوام که راهنمایی بشم واقعا سر در گمم من حدود 7 و8 ماههبا یک دختر دورگه ایرانی - فرانسوی اشنا شدم نه در اینتر نت نه در دانشگاه درکلاس های موسیقی حالا خیلی با این دختر صمیمی شدم ایشون پدرش تاجره و وضع مالی خیلی خوبی داره و هم واقعا دختره زیبایی هست و لی من معمولی و خانواده متوسط دارم
حالا من از یک طرف دوست ندارم به این روابط ادامه بدم چون احساس گناه می کنم و از طرفی علاقه شدیدی به این خانوم دارم اما اونو نمی دونم.....ولی خودش هم نسبت به من علاقه نشون میده . واز طرفی میگم شاید ازدواج واسم خیلی زوده 20 سال دارمد و نه شرایط اقتصادی و نه سربازی رفتم
خیلی بهش وابسته شدم زندگیم شده این دختره چی کار کنم

ترم چندمید شما؟
 

J.AVID

عضو جدید
از لحاظ فرهنگی اره چون پدرم کارمنده و مادرم گالری داره ولی اون پدرش فقط بزینس منه
ولی بنظرم پوله که فرهنگ میاره .شاید تفاوت مالی احساس شه من بزور ماشین بابا هه رو میگیرم ولی او راحت سوار ماشین تمام فول میشه
ولی منم دست کمی ازش ندارم یک چیزایی دارم که اون نداره من دانشگاه میرم اون نه یک کار کوچولو زدم خرج دانشگامو خودم در میارم ولی اون اویزونه جیب باباشه و................
در باره سنی من یک سال ازش بزرگترم

مطمئنم 10000 نفر هم نظری غیر از نظر خودتو بدهند برات اهمیتی نداره، به قول خودت عاشق شدی!
پس از کسی نظر نخواه هر کار دوست داری انجام بده آخرش هم عواقبش رو تحمل کن.
 

daruish_red star

عضو جدید
سلام بر شما
با شرایطی که شما دارید وارد رابطه شدن با این خانم بیشتر دردسر ساز هست
به نظرم قبل از هر چیزی شرایط خودتون و خانوادتون ببینید و با خانوادتون صحبت کنید و بعد اگر از طرف خانواده موافقت گرفتید به خانواده اون خانم بگید اینطوری بااینکه شرایطازدواج ...سربازی غیره ندارید شاید راهی پیدا بشه یا فرصتی بهتون بدن اما غیر ا زاین عمل کردن بدون اطلاع خانواده اشتباه محض یعنی فقط دردسر ساز هست و مخالفت خانواده ها باعث تاثیر منفی فقط براتون داردداداش حرفت رو قبول دارم خانواده خودم از رابطه با اونو باخبرند حتی مادر وپدرم هم اونو دیدن ازطرف من همچی ok هست البته اگرپدرم منو بازی نداده باشه-اخه چه جوری برم خاستگاری میگن شغل پسره چیه؟درامدش چقدره؟ سنش چقدره؟ چی داره؟ سربازی رفته
بعد چی بگم خودتون جای پدره بزارید چی میگید؟؟
 

daruish_red star

عضو جدید
مطمئنم 10000 نفر هم نظری غیر از نظر خودتو بدهند برات اهمیتی نداره، به قول خودت عاشق شدی!
پس از کسی نظر نخواه هر کار دوست داری انجام بده آخرش هم عواقبش رو تحمل کن.خوب از کجا بدونم این عشقه یا هوس وازکم تجربگیم می ترسم که اشتباه کنم اخه انتخاب خیلی مهمه
وقتی به امار های اون دسته از ازدواج های دوستی قبل از ازدواج نگاه میکنم میترسم.
واینکه من باید یک ماه جون بکنم وکارکنم تا فقط بتونم پول یک جفت کفششو بدم؟ از یک طرف علاقه زیاد وازطرف دیگه شک دو دلی
و
 

J.AVID

عضو جدید
خوب از کجا بدونم این عشقه یا هوس وازکم تجربگیم می ترسم که اشتباه کنم اخه انتخاب خیلی مهمه
وقتی به امار های اون دسته از ازدواج های دوستی قبل از ازدواج نگاه میکنم میترسم.
واینکه من باید یک ماه جون بکنم وکارکنم تا فقط بتونم پول یک جفت کفششو بدم؟ از یک طرف علاقه زیاد وازطرف دیگه شک دو دلی
و

من بهت می گم البته انتظاری نیست که قبول کنی. 70 درصد هوس 30 درصد عشق
 

Similar threads

بالا