كشف یك زیست نشانگر مرتبط با آلزایمر در خون

mastane20

کاربر ممتاز
به گزارش دیلی اكسپرس، 'مایكل میلكه' اپیدمی شناس كلینیك مایو گفت: این زیست نشانگر می تواند به عنوان هدف بالقوه جدید برای درمان یا پیشگیری از آلزایمر باشد .این تحقیقات با همكاری دانشگاه جان هاپكینز انجام شده است.در این مطالعه 99 زن سالم 70 تا 79 ساله كه مبتلا به زوال عقل نبودند ، تحت آزمایش خون قرار گرفتند و میزان چربی سرامید در خون آنها بررسی شد . این چربی با التهاب و مرگ سلولی در ارتباط است.نتایج این تحقیقات در نشریه نورولوژی منتشر شده است.شركت كنندگان در این تحقیق از نظر میزان سرامید در خونشان به سه گروه بالا، متوسط و پایین تقسیم شدند.این زنان به مدت 9 سال مورد بررسی قرار گرفتند. پس ازاین مدت 27 نفر از آنها به زوال عقل مبتلا شدند و آلزایمر در 18 نفر از آنها تشخیص داده شد.زنانی كه بیشترین میزان این زیست نشانگر را در خون خود داشتند 10 برابر بیشتر از زنانی كه كمترین میزان از این چربی را داشتند به آلزایمر مبتلا شدند.آنها كه میزان متوسطی از سرامیدها را در خونشان مشاهده شد هشت برابر بیشتر در خطر ابتلا به آلزایمر بودند.'والوری پاولیك ' عصب شناس مركز بیماری آلزایمر و اختلالات حافظه در دانشكده پزشكی بایلور در هاستون گفت: اهمیت این تحقیقات در كشف یك زیست نشانگر دقیق برای مراحل اولیه آلزایمر است. از سوی دیگر این كشف می تواند به تغییر نگاه محققان از درمان بیماری به پیشگیری و به تاخیر انداختن آن كمك می كند.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
mastane20 كشف پروتئين مبارزه با آنفلوآنزا بیوشیمی 0

Similar threads

بالا