كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي

kiama

New member
سوالات و كليد سوالاتكارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي سال 90 رو براتون گذاشتم
موفق باشيد
 

پیوست ها

  • question_34.pdf
    498.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
  • کليد اوليه آزمو&#1.doc
    148 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
منابع مرجع دانشگاهی رشته بیوتکنولوژی در کشاورزی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی:
* زبان عمومی: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه – تالیف: عباس فرزام
* کتاب ۱ و ۲ Agriculture
ژنتیک:
* ژنتیک اصول و مسائل – ویلیام د. استنسفیلد – ترجمه: محمد صبور و علمی غروی
* اصول ژنتیک – تالیف: بهمن یزدی صمدی و سید طباطبائی
اصول اصلاح نباتات:
* اصلاح گیاهان زراعی – جی.ام.پولمن و دی.ا.اسلیپر – ترجمه: احمد ارزانی
* اصلاح نباتات- تالیف: بهمن اهدائی

آفات گیاهی:
* حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران – تالیف: ابراهیم بهداد
بیوشیمی:
* بیوشیمی هارپر- رابرت مورای – ترجمه: رضا محمدی
بیماری های گیاهی:
* قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی- تالیف: سید علی الهی نیا
فیزیولوژی گیاهان زراعی:
* فیزیولوژی گیاهان زراعی- فرانکلین پی.گاردنر- آر.برنت پی یرس- راجر
* ال.میشل – ترجمه:عوض کوچکی و سرمدنیا
* فیزیولوژی گیاهی- تایز و زایگر – ترجمه: محمد کافی و لاهوتی
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی با آخرین اصلاحات بعد از مشورت با آقای روح الله براهیمی پور رتبه 1 ارشد بیوتکنولوژی1386 +آقای اسماعیل فروزان رتبه 1 ارشد بیو تکنولوژی 1387+ آقای آرش مهجوری رتبه 1 ارشد اصلاح نبا تات1387+ آقای امین ابراهیمی رتبه 1 ارشد اصلا ح نباتات 1386 ( مشورت برای دروس اصلاح و ژنتیک که مشترک دو رشته اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی است)

۱-ژنتیک:مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی-۲۰۰ صفحه اول زیست شناسی سلولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی- -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان ۲- اصلاح نباتات:اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- اصلاح نباتات زراعی خصوصی بهمن صمدی یزدی و سیروس عبدمیشانی فقط کندم- جو -ذرت- آفتابگردان -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز - جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان - تست دیباگران و پوران پژوهش( آقای آرش مهجوری در سال 1387 با این منابع به 100 درصد سو.الات اصلاح نباتات جواب صحیح دادند)
۳-بیوشیمی: (در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است
۴-فیزیولوژی گیاهی:مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
5- آفات و ببماری ها:اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران -جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تهران-جزوه آفات گیاهان باغی دانشگاه تهران- جزوه بیماری های زراعی دانشگاه شیراز-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
لیست و سرفصل دروس دوره كارشناسی ارشد رشته بیوتكنولوژی كشاورزی


بیوشیمی
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
مقدمه- ساختمان پروتئین ها- ساختمان اسیدهای آمینه عمومی و انواع اسیدهای آمینه- پیوندهای پپتیدی- نقش پروتئینها در سلولهای زنده- پروتئین های ساختمانی و نقش آنها در سلولهای زنده- پروتئین های آنزیمی و نقش آنها در سلولهای زنده- حفاظت آنزیمی و نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در آن- روش های اندازه گیری فعالیت آنزیمی- اساس و روشهای جداسازی و خالص سازی پروتئین ها- DNA و نقش آن در سنتز پروتئین ها- تغییرات مولکولی پس از سنتز در پروتئین ها.
میکروبیولوژی عمومی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
نظری: تاریخچه میکروب شناسی- طبقه بندی میکروبها- اثر عوامل مختلف روی میکروبها- خواص و اعمال باکتری ها- رنگ آمیزی میکروبها- محیطهای کشت و طرز تهییه آنها- میکروبولوژی و بهداشت مواد غذایی- سالم سازی شیر- میکروبولوژی سرکه- میکروبولوژی سیلوها- میکروبولوژی آبها- میکروبولوژی خاک.
عملی: آشنایی با لوازم کار آزمایشگاهی- روشهای استریل کردن- تهییه نمونه های آزمایشگاهی- رنگ آمیزی- جدا کردن میکروارگانیزم ها از یکدیگر(روشهای مکانیکی و روشهای ویژه)- شمارش میکرو ارگانیزم ها( مستقیم- به وسیله کشت و غیر مستقیم بوسیله فعالیت های متابولیک)
ژنتیک مولکولی مقدماتی
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
مقدمه- پیدایش ترسیم ژنتیک مولکولی- ساختمان DNA وRNA (اسیدهای نوکلئیک)- سنتز پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک- کار انواع RNA (mRNA. tRNA. rRNA) در پروتئین سازی- کد ژنتیکی- مراحل سنتز پروتئین- تفاوت سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت از نظر کپی سازی و ترجمه mRNA- کنترل در پروکاریوت ها، اپرون ها، اپرون لاکتوز، آؤابیتوز، کنترل مرکب، گالاکتوز- کنترل اختتام نسخه برداری سنتز RNA و پروسس آن در یوکاریوتها- انترونها و آکسونها- تعریف بیولوژیکی ژن- سیسترون- ژنهای دوبل شده- DNAمکرر- فامیلیهای ژن- سنتز DNA، مرمت و مکانیزم حمل- شروع سنتز DNA در پروکاریوتها و یوکاریوتها- ساختمان کروموزوم: نوکلئوزومها، مرمت و نوترکیبی DNA_ ترانسپوزانهای باکتریایی_ ترانسپوزان در سلولهای یوکاریوت.
هورمونهای گیاهی و تمایز بافتها
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
هورمونها: مقدمه- تاریخچه هورمونهای گیاهی- ساختمان شیمیایی هورمونهای گیاهی- محل سنتز، بیوسنتز، مکانیزم عمل، انتقال و نقه تاثیر هورمونهای گیاهی مشتمل بر اکسینها، سیتوکنین ها، جیبرلینها، آبسسیک اسید و سایر بازدارنده های رشد- اثرات متقابل هورمونهای گیاهی- کاربرد هورمونهای گیاهی در بیوتکنولوژی.
تمایز بافتی: مقدمه و تاریخچه- تعریف رشد- تکامل و تمایز- جذب مواد- تقسیم و رشد سلول- پدیده تروپیسم و فتو پریود- طرح ریزی، رشد و تکامل جنین- مریستم لایه های زاینده وسایر اندامها- تشکیل میوه و دانه به روشهای جنسی و غیر جنسی- اثرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر مراحل مختلف رشد و تکامل گیاهی.
ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
نظری: مقدمه، تاریخچه، تجهیزات و ادوات لازم- محیطهای کشت و طرز تهیه آنها- گزینش ریز نمونه ها- روشهای جدا سازی و ضد عفونی بافتهای گیاهی- نگهداری و پرورش کشتها- عوامل موثر بر رشد و شکل زایی- مبانی و مراحل ریز ازدیادی و کشت بافت- ریز پیوندی- کشت مریستم- کشت نوک شاخه- کشت پنبه- کشت تعلیقی سلول- کشت پروتوپلاست- جنین زایی- کشت بساک و گرده- کشت تخمدان و تخمک- کشت جنین-کشت بذر- کشت هاگ- دگرگونی های ژنتیکی- بافت ناهمسانی و اپی ژنتیک در حین ریز ازدیادی- پیشرفتهای ریز ازدیادی در زمینه میوه ها، سبزی ها، گلها و کاربرد آن در تولید انبوه- فراورده های ثانویه در کشت بافت و ریز ازدیادی- نگهداری مواد ژنتیکی گیاهی.
عملی: آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی کشت بافت- جداسازی و کشت انواع نمونه های گیاهی- بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد در کشت ضد عفونی شده بافتهای گیاهی.
بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
کاربرد مارکرهای مولکولی در ژنتیک و اصلاح نباتات- بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان- گروه بندی کلاستر و تعیین رابطه فیلوژنی- مارکرهای ایزوزایمی-تعیین کیفیت غلات و حبوبات با بررسی الگوی پروتئین ذخیره ای( گلیادین، گلوتنین، زئین، فازئولین و ...) تکنیک RFLP و کاربرد آن- تشخیص الگوی باندها- تکنیک RAPD
مهندسی ژنتیک(کلون کردن ژن)
تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی
سر فصل درس:
مقدمه- انواع ناقلها- تهیه DNA خالص- ایجاد تغییرات در DNA خالص (آنزیم های برنده و متصل کننده)- ایجاد DNA نوترکیب- انتقال DNA نوترکیب به باکتری- ناقلهای E.coli- ناقلها در مخمر گیاهان( سیستم آگروباکتریوم و ویروس ca mv) و سلولهای حیوانی- لایبراری ژنومی- cDNA لایبرری-انتخاب کلن خاص- روش شناسایی کلن- مطالعه ژن کلون شده- تعیین سیکونس- بروز ژن- شناسایی و بررسی محصول تولیدی ژن- کاربرد کلن کردن در بیوتکنولوژی- تولید هورمون ها و واکسن ها.
ژنتیک تکمیلی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
وراثت سیتوپلاسمی شامل: وجود ماده ژنی در داخل سیتوپلاسم، اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در میکروارگانیزمها و اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در گیاهان- ژنتیک پلیپلوئید ها شامل: ژنتیک اتوپلوئیدها، ژنتیک آلوپلوئیدها و ژنتیک آنوپلوئیدها- موتاسیون و اصلاح نباتات شامل: عوامل جهش زا، طرز استفاده از عوامل جهش زا در ایجاد موتاسیون- ژنتیک میکروارگانیزم ها شامل: ژنتیک قارچها، ژنتیک باکتریها و ژنتیک ویروسها- ژنتیک خودناسازگاری، مهندسی ژنتیک در گیاهان.
اصلاح نباتات تکمیلی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
مقایسه روشهای مختلف اصلاح نباتات با یکدیگر- جمع آوری ارزیابی و نگهداری منابع ژنتیک گیاهی و استفاده از آن در اصلاح نباتات- استفاده از پلیپلوئیدی در اصلاح نباتات- به نژادی برای کیفیت مواد غذایی گیاه مانند روغن، پروتئین و غیره- به نژادی برای مقاومت به امراض و آفات- بهنژادی برای صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه- بهنژادی برای مقاومت به تنشهای محیطی مانند خشکی، شوری،سرما و غیره-اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط در اصلاح نباتات- اینبریدینگ و هتروزیس- نحوه اصلاح نباتات با استفاده از موتاسیون- بکرزایی و آپومیکسی در اصلاح نباتات-
اصلاح نباتات کاربردی
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
آشنایی با تکنیکها و روشهای مورد استفاده در تحقیقات بهنژادی در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه شامل: نحوه دو رگ گیری در گونه های مختلف گیاهی،اشکالات موجود و طرق رفع آنها- دورگ گیری با کاربرد نر عقیمی- روشهای نگهداری دانه گرده و تعیین میزان فعالیت آنها- چگونگی انجام برنامه موتاسیون در گیاه- نحوه ایجاد پلیپلوئیدی درگیاهان زراعی با کاربرد کلشی سین- نحوه مطالعه مقاومت به بیماریها در گیاهان- کنترل و گواهی بذر.
سیتوژنتیک
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
نظری: تاریخچه علوم سیتوژنتیک-آَنایی با انواع میکروسکوپ معمولی و میکروسکوپ الکترونی- کروموزومها شامل: انواع و ساختمان آنها- کاریوتیپ- تئوری کروموزومی وراثت- تغییرات ساختمان کروموزومها شامل: نقص کروموزومی، دو برابر شدن قطعات کروموزومی،انورسیون و مبادله قطعات کروموزومهای غیر هومولوگ- تغییرات در تعداد کروموزومها شامل آنوپلوئیدی و پلی پلوئیدی- کراسینگ اوور و اثبات سیتولوژیکی آن- اثر مواد موتاژن و کلشی سین بر ساختمان و تعداد کروموزومها.
عملی: کار با انواع میکروسکوپ- رنگ آمیزی کروموزومها و مشاهده آنها در موجودات مختلف- مشاهده کروموزومهای غدد بزاقی مگس سرکه-شمارش کروموزومها و تهیه کاریوتیپ در یک گیاه یا حیوان- مشاهده و تشخیص پلی پلوئیدی- مشاهده تغییرات یک کروموزوم در یک موجود.
بیماریهای گیاهی تکمیلی
تعداد واحد: 3
نوع واحد:نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
قسمت اول: مطالب تکمیلی در مورد چگونگی آلودگی گیاه و مراحل مختلف آن توسط عوامل بیماریزا شامل قارچها، پروکاریوتها، نماتد ها و ویروسها- اثر عوامل بیماریزا روی پدیده فتوسنتز، تنفس، متابولیسم ازت و متابولیسم فنل- مکانیزم دفاع گیاه میزبان در مقابل عوامل بیماریزا.
قسمت دوم: مطالب تکمیلی و تازه های علمی در مورد شناسایی و طبقه بندی بیولوژی، فیزیولوژی و اپیدمیولوژی عوامل مهم بیماریزای گیاهان زراعی(غلات، علوفه، [SUB]صنعتی و روغنی)، باغی(درختان میوه، دانه ریزها،سبزیجات، زینتی) و مرتعی که از[/SUB] نظر اقتصادی و وسعت سطوح کشت در کشور دارای اهمیت میباشند.
بیومتری (2)
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
تجزیه واریانس دو طرفه با تعداد نمونه نامساوی- روشهای تکمیلیX[SUP]2[/SUP]- تجزیه کوواریانس- تابع تشخیص- تجزیه به عاملها- سری پواسن.
ژنتیک میکروبها
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی
سر فصل درس:
باکتری: اختصاصات عمومی- کشت باکتری- تهییه کشت خالص- موتاسیونها- ایزولاسیون موتانتها- تشخیص موتاسیونهای غذایی- موتاژنز- انواع پلاسمیدها و اختصاصات آنها- کپی سازی در پلاسمید- انتقال DNA پلاسمیدی ژنهای tra- کروموزوم باکتری- تلاقی باکتریایی- ترانسفورماسیون- نوترکیبی.
فاژها: اختصاصات عمومی- ساختمان- کشت- سیکل لایزوژنی- نوترکیبی در فاژها- فاژ T[SUB]4[/SUB]- فاژ ג سیکل زندگی- کپی سازی و سازمان ژنی- ترانسداکسیون.
کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهپزشکی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: دروس الزامی+ بیماریهای گیاهی پیشرفته+ ژنتیک میکروبها
سر فصل درس:
نظری: 1. استفاده از تکنیکهای کشت بافت در بیماریهای گیاهی: تکثیر کلن، کشت مریستم انتهایی، کشت سلولی و واکنش آن در مقابل پارازیتها، سموم(Toxin) قارچکشها، ویروس کشها، پروتوپلاست گیاهی، سیستم آگروباکتریوم برای تولی گیاهان تراریخته با استفاده از تغییرات سوماکلونال برای تهییه گیاهان مقاوم،استفاده از هیبریداسیون سوماتیکی برای انتقال مقاومت به بیماری به گیاهان هاپلوئید- تهیه گیاهان مقاوم به علف کشبا استفاده از کشت بافت.
2. استفاده از مارکرهای مولکولی مانند آیزوزایم، RFLP وRAPD جهت سلکسیون گیاهان مقاوم به بیماری و آفات
3. استفاده از DNA نوترکیب در گیاهپزشکی جهت تهیه گیاهان مقاوم به بیماری و آفات: کلن کردن ژن، لایبرری ژنومی، لایبرری cDNA، انواع ناقلهای کلن کردن در E.coli و باکتریها، ناقلهای کلن کردن در گیاهان، بررسی ژنهای بیماریزا و غیر بیماریزا در پارازیت ها و ژنهای مقاومت در گیاهان.
عملی: انجام عملیات کشت بافت و تکنیکهای آیزوزایم و الکتروفورز پروتئین کل.
کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصلاح نباتات
تعداد واحد: 2
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: دروس الزامی
سر فصل درس:
نظری: مقدمه- اهمیت کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات- کاربرد کشت بافت، سلول گیاهی و امتزاج پروتوپلاست در گیاهان مهم زراعی- کاربرد مارکرهای مولکولی مانند پروتئین ذخیره دانه، آِیزوزایم ها، RFLP و RAPD در گیاهان زراعی.
عملی: انجام عملیات کشت بافت و سلول گیاهی در چند گونه مهم زراعی- آشنایی با الکتروفورسیس برای پروتئین ذخیره دانه گندم در رابطه با ارزش نانوایی و کیفیت ماکارونی- آشنایی با تکنیکهای آیزوزیم، RFLP و RAPD در چند گیاه زراعی.
کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: دروس الزامی
سر فصل درس:
نظری: مقدمه- تاریخچه،اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر محصولات باغی(درخت میوه، سبزی، گل)- ریز ازدیادی محصولات باغی به روش کشت بافت- تولید محصولات باغی عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید هیبریدهای بین گونه ای و سماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد گیاهان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- تولید بذور مصنوعی-نگهداری منابع ژنتیکی- تولید مواد متابولیت ثانویه- تثبیت بیولوژیک ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات- بیماریها و علفهای هرز.
عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از محصولات باغی(درخت میوه، سبزی و گل).
کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهان جنگلی
تعداد واحد: 3
نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: دروس الزامی
سر فصل درس:
نظری: مقدمه- تاریخچه- اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر درختان جنگلی- ریز ازدیادی درختان جنگلی به روش کشت بافت- تولید درختان عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد هیبرید بین گونه ای و سوماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد درختان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- نگهداری منابع ژنتیکی- تولید ترکیبات ثانویه- تثبیت بیولوژیکی ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات، بیماریها و علفهای هرز.
عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از درختان جنگلی.
کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی
تعداد واحد: 2
نوع واحد:1 واحد نظری و 1 واحد عملی
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
نظری: کاربرد کامپیوترهای PCدر بیوتکنولوژی: استفاده از بسته های نرم افزاری جهت ضبط اطلاعات- تجزیه و تحلیل آماری- تعیین توالی های ژنیو تهیه نقشه لینکاژ.
عملی: کار با کامپیوتر در موارد فوق.
بیولوژی سلول
تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
اصول مطالعه سلول: مروری بر ساختمان سلول و مفاهیم مربوط به آن- مولکولهای بیولوژیکی و انرژی های بیولوژیکی( شیمی اتم کربن، کربوهیدراتها، چربیها، پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و مولکولهای انرژی زا از قبیل ATP و غیره)- آنزیمها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمان دیواره سلول و نقش آن در حیات سلول( مدلهای ساختمانی، حرکت مواد از دیواره سلولی و ارتباطات بین سلولی)- مروری مختصر بر سیستم ژنتیک سلولی( ساختمان مواد توارثی DNA، RNA و فرایندهای همانند سازی و نسخه برداری).
اجزاء سیتوپلاسمی سلول: ریبوزومها و فرایند ترجمه( شکل کلی ریبوزوم و نحوه تشکیل آن، RNA، پروتئین سازی و ممانعت کننده های آن)- میتوکندریها و جریان انرژی سلول(فرم و ساختمان میتوکندری، جریان انتقال انرژی و ارتباطات مربوطه)- کلروپلاست و فتوسنتز(ساختار عمومی سیستم فتوسنتز، واکنشهای کلی مریوط به فتوسنتز، واکنشهای نوری فتوسنتز و فتوسیستمهای ⅠوⅡ، واکنشهای تاریکی،فتورسپیریشن یا (تنفس نوری) و ساختمان ژنتیکی کلروپلاستها- فعالیتهای ژنتیکی اجزاء سلولی( فعالیتهایDNA ریبوزومها و ژنها و پروتئین سازی در اجزاء سلولی مانند کلروپلاستها و میتوکندری)- دستگاه گلژِِی، لیزوزیم ها و میکروبادیها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمانهایی که با حرکت سلول ارتباط دارند(رشته های ماهیچه ها، سانتریولها، مژکها و تاژکها، دستگاه میتوزی، میکروفیلامنها)
مسائل اقتصادی- اجتماعی بیوتکنولوژِی
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: ندارد
سر فصل درس:
نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در توسعه و نشر بیوتکنولوژِی در کشاورزی- بیوتکنولوژی و مسئله فقر در جهان سوم: بررسی اثر بیوتکنولوژی بر روی اشتغال ، تولید ناخالص ملی و توزیع درآمد: چگونگی توزیع منافع بیوتکنولوژی بین گروههای مختلف:زارعین خرده پا، زارعین بزرگ و مصرف کننده- اثر بیوتکنولوژی بر روی هزینه و در آمد محصولات کشاورزی- بیوتکنولوژی و نوسانات تولید و ریسک- بیوتکنولوژِی و توسعه پایدار: اثر بیوتکنولوژِی بر روی میزان مصرف سموم گیاهی و سایر نهاده های کشاورزی- بیوتکنولوژِی و شرکتهای چند ملیتی- جنبه های حقوقی بیوتکنولوژِی- بررسی امکان انتقال بیوتکنولوژِی به کشورهای جهان سوم

منبع: http://plantbiotechno.blogfa.com/post-79.aspx
 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
نام محل و ظرفیت پذیرش رشته بیوتكنولو‍ژی كشاورزی در مقطع كارشناسی ارشد سال 1390- روزانه 8990 دانشگاه ارومیه 4 نفر
- روزانه 8991 دانشگاه بوعلی سینا-همدان 6 نفر
- روزانه 8992 دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)-قزوین 6 نفر
- روزانه 8993 دانشگاه تبریز 9 نفر
- روزانه 8994 دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی كرمان 6 نفر
- روزانه 8995 دانشگاه تربیت مدرس نفر6 - محل تحصیل دانشكده كشاورزی واقع در اتوبان تهران-كرج
- روزانه 8996 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-تبریز 8 نفر
- روزانه 8997 دانشگاه تهران 6 نفر - محل تحصیل دانشكده كشاورزی كرج
- روزانه 8998 دانشگاه رازی كرمانشاه
- روزانه 8999 دانشگاه زابل 8 نفر
- روزانه 9000 دانشگاه زنجان 11 نفر
- روزانه 9001 دانشگاه زنجان نفر 1 - بورسیه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی-شرایط در انتهای دفترچه
- روزانه 9002 دانشگاه شاهد 8 نفر - شرایط در انتهای دفترچه
- روزانه 9003 دانشگاه شاهرود 8 نفر- محل تحصیل دانشكده كشاورزی بسطام واقع در 7 كیلومتری شاهرود
- روزانه 9004 دانشگاه شهركرد 4 نفر
- روزانه 9005 دانشگاه شهید باهنر كرمان 5 نفر
- روزانه 9006 دانشگاه شهید بهشتی 10 نفر
- روزانه 9007 دانشگاه شیراز 9
- روزانه 9008 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 - فقط زن
- روزانه 9009 دانشگاه صنعتی اصفهان 5 - فقط مرد
- روزانه 9010 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری 12
- روزانه 9011 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان 8
- روزانه 9012 دانشگاه فردوسی مشهد 10
- روزانه 9013 دانشگاه كردستان 8
- روزانه 9014 دانشگاه گیلان-رشت 8
- روزانه 9015 دانشگاه لرستان-خر مآباد 5
- روزانه 9016 دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل 8
- شبانه 9017 دانشگاه ارومیه 1
- شبانه 9018 دانشگاه بوعلی سینا-همدان 6
- شبانه 9019 دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)-قزوین 8
- شبانه 9020 دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)-قزوین 11 - شیوه آموزش محور
- شبانه 9021 دانشگاه تبریز 4
- شبانه 9022 دانشگاه تحصیلات تكمیلی صنعتی كرمان 6
- شبانه 9023 دانشگاه تهران 5 - محل تحصیل دانشكده كشاورزی كرج
- شبانه 9024 دانشگاه زابل 5
- شبانه 9025 دانشگاه زنجان 4
- شبانه 9026 دانشگاه شاهد 5 - شرایط در انتهای دفترچه
- شبانه 9027 دانشگاه شاهرود 5 - محل تحصیل دانشكده كشاورزی بسطام واقع در 7 كیلومتری شاهرود
- شبانه 9028 دانشگاه شهركرد 2
- شبانه 9029 دانشگاه شهید باهنر كرمان 2
- شبانه 9030 دانشگاه شیراز 1
- شبانه 9031 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط زن
- شبانه 9032 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 - فقط مرد
- شبانه 9033 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 - شیوه آموزش محور
- شبانه 9034 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری 2
- شبانه 9035 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1
- شبانه 9036 دانشگاه فردوسی مشهد 5
- شبانه 9037 دانشگاه گیلان-رشت 2
- پیام نور 9038 دانشگاه پیام نور مركز اصفهان 19
- پیام نور 9039 دانشگاه پیام نور مركز اصفهان 25 - شیوه آموزش محور
- پیام نور 9040 دانشگاه پیام نور مركز تهران 19
- پیام نور 9041 دانشگاه پیام نور مركز تهران 25 - شیوه آموزش محور
- پیام نور 9042 دانشگاه پیام نور مركز تهران (واحد كرج) 19 نفر
- پیام نور 9043 دانشگاه پیام نور مركز تهران (واحد كرج) 25 نفر - شیوه آموزش محور
- بین الملل 9044 دانشگاه تبریز - 38 نفر محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در ارس
 

چیچک

New member
سلام من دانشجوی ترم 7 زراعت هستم میخواهم کنکور ارشد بیوتکنولوژی بدهم با این که خیلی علاقه دارم در این رشته ادامه تحصیل دهم ولی چون به طور جدی درس نخوندم خیلی نا امیدم . دنبال اطلاعات درمورد این رشته ومشاوره کنکور هستم دوست دارم با رتبه های برتر گفتوگو داشته باشم. ممنون
 

reyhaneh919

Well-known member
سلام
در کل نظرتون در مورد این رشته چیه؟ فرقی نمی کنه از کدوم گرایش کارشناسی باشیم؟
 

NEW MOHAMMAD

کاربر ممتاز
سلام ، داداشم رشته ی کشاورزی علوم دامی میخونه، میخواد برا ارشد بیوتکنولوژی شرکت کنه، میشه هر گرایشی از بیوتکنولوژی رو شرکت کرد؟ یا فقط واسه بیوتکنولوژی در کشاورزی میتونه شرکت کنه. :eek:
 

BIREK

New member
سلام ،بیو یک رشته شناوره یعنی همه میتونن شرکت کنند در ضمن بهتر شرکت نکنه آخه رقابت سنگینی داره منابعش هم سخته.
 

safir sabz

New member
کسی می دونه آیا میشه بیوتکنولوژی پزشکی شرکت کنیم درحالی که لیسانس کشاورزی داریم؟
 

morimortez

New member
منابع جديد ارشد بيوتكنولو‍ژي

منابع جديد ارشد بيوتكنولو‍ژي

-ژنتیک ضزیب 3 مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی) 400 صفحه اول- جزوه ژنتیك مولكولی دكتر صمدی یزدی*- -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان *- واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات دکتر ارزانی
۲- اصلاح نباتات ضریب 3
اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات عمومی و خصوصی دکتر ولی الله محمدی دانشگاه تهران* -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز*- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز* - جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان* - تست دیباگران و پوران پژوهش
۳-بیوشیمی ضریب 2
(در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه باقری *دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) - و یا کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است
۴-فیزیولوژی گیاهی ضریب 2
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران( خلاصه تایزوزاگر) * - تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
5- آفات و ببماری هاضریب 2
اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران *-جزوه آفات گیاهان زراعی دکتر رسولیان دانشگاه تهران*-جزوه آفات گیاهان باغی دکتر سراج دانشگاه چمران اهواز*- آفات سبزی و صیفی دكتر رسولیان دانشگاه تهران*-جزوه بیماری های زراعی رسولیان دانشگاه تهران *-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز*-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران*جزوه بیماری های سبزی و صیفی دانشگاه تهران*-- تست اصول مبازره با آفات وبیماری های انتشارات پوران پژوهش
 

agrisan

New member
سلام
بازاره کاره این بیو تکنولوژی چه جوری ؟ کو جاها استخدامی داره ؟وضعیتش چه جوریه اصلا؟
 

Time

New member
کسی می دونه آیا میشه بیوتکنولوژی پزشکی شرکت کنیم درحالی که لیسانس کشاورزی داریم؟

نه نمیشه شرکت کرد. برای رشته بیوتکتولوژی پزشکی حتما باید لیسانس مرتبط مثل زیست شناسی، پرستاری و از این رشته ها داشته باشی یا باید پزشکی خونده باشی.
 

Time

New member
رتبه کنکور ارشد بیوتکنولوژی

رتبه کنکور ارشد بیوتکنولوژی

من خودم دو بار کنکور ارشد بیوتکنولوژی دادم. بک با ر رتبه ام شد 624، یکبار هم شد 626. هر دو دفعه هم هیچی قبول نشدم:wallbash:

باید رتبه زیر 200 بیارید تا حداقل شهرستان قبول بشید.
 

Time

New member
سلام
بازاره کاره این بیو تکنولوژی چه جوری ؟ کو جاها استخدامی داره ؟وضعیتش چه جوریه اصلا؟

بازار کارش خیلی خوبه، جاهای خوبی مثل پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران شاید استخدام کنند ولی شرکت های خصوصی و دولتی دانش بنیان یا شرکت های تولید دارو خیلی خوب استخدام می کنند.

از همه مهمتر امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور و بورسیه شدن آسان نسبت به سایر رشته هاست. اگه یه مقاله ISI هم داشته باشی راحت بورسیه میشی. استرالیا و کشورهای اروپا به شدت دنبال جذب متخصص بیوتکنولوژی هستند. آمریکا هم فرصت تحصیل و مطالعاتی خوبی در اختیار میگذاره. در ایران هم علی رغم همه تبلیغات انجام شده، هنوز بیوتکنولوژی اون طور که باید کاربردی نشده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
 

fjy365

New member
ارشد بیوتکنولوژی

ارشد بیوتکنولوژی

-ژنتیک ضزیب 3 مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی) 400 صفحه اول- جزوه ژنتیك مولكولی دكتر صمدی یزدی*- -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان *- واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات دکتر ارزانی
۲- اصلاح نباتات ضریب 3
اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات عمومی و خصوصی دکتر ولی الله محمدی دانشگاه تهران* -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز*- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز* - جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان* - تست دیباگران و پوران پژوهش
۳-بیوشیمی ضریب 2
(در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه باقری *دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) - و یا کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است
۴-فیزیولوژی گیاهی ضریب 2
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران( خلاصه تایزوزاگر) * - تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
5- آفات و ببماری هاضریب 2
اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران *-جزوه آفات گیاهان زراعی دکتر رسولیان دانشگاه تهران*-جزوه آفات گیاهان باغی دکتر سراج دانشگاه چمران اهواز*- آفات سبزی و صیفی دكتر رسولیان دانشگاه تهران*-جزوه بیماری های زراعی رسولیان دانشگاه تهران *-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز*-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران*جزوه بیماری های سبزی و صیفی دانشگاه تهران*-- تست اصول مبازره با آفات وبیماری های انتشارات پوران پژوهش

سلام
ممنون بابت منابع.:gol:

از این منابع کدوم منبع فرعی و کدوم اصلیه؟
این جزوه هایی که گفتین از کجا میتونیم تهیه کنیم؟ بجای جزوه اش میشه کتابش رو خوند؟ اگه میشه اسم کتاب رو لطف کنین.

خیلی خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنین:gol:
 
آخرین ویرایش:

samira20*

کاربر ممتاز
بيوتكنولو‍زي

بيوتكنولو‍زي

كسي هست كه بخواد كنكور بيوتكنولوزي بده ؟يا الان دانشجوي اين رشته باشه؟
 

samira20*

کاربر ممتاز
منم ميخوام بيوتكنولوزي بخونم .الان ترم 3 باغباني هستم.نميدونم چجوري شروع كنم بخونم؟ ميشه راهنماييم كنيد؟
 

gole ziba

New member
دوستای خوبم راجع به بیتکنولوژی کشاورزی پیام نور چه اطلاعاتی دارید بهم بدید .فراگیرش البته؟ من میتونم از صنایع غذایی برم بیو بخونم؟
 

samira20*

کاربر ممتاز
منابع بيوتكنولوژي

1. ژنتیک:
کتاب اصول ژنتیک دکتر یزدی صمدی، انتشارات دانشگاه تهران + کتاب ژنتیک استانسفیلد، انتشارات فاطمی + کتاب تست پوران پژوهش ژنتیک

2. اصول اصلاح نباتات:
کتاب اصول اصلاح نباتات دکتر فارسی و باقری، انتشارات فردوسی مشهد (منبع اصلی) + کتاب اصلاح نباتات گیاهان زراعی پروفسور پولمن، ترجمه احمد ارزانی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان + تست پوران پژوهش اصلاح نباتات

3. بیوشیمی:
کتاب اصول زیست شیمی، آلبرت دانیالزاده، انتشارات خانه زیست شناسی + کتاب دیباگران بیوشیمی دکتر پروین پاسالار

4. فیزیولوژی گیاهی:
کتاب مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی، پروفسور هاپکینز، انتشارات دانشگاه تهران + کتاب تست پوران پژوهش فیزیولوژی گیاهان زراعی + فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر، انتشارات فردوسی مشهد

5. آفات و بیماری‌ها:
کتاب آفات مهم گیاهان زراعی، دکتر ابراهیم بهداد، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان + کتاب چکیده‌ای بر بیماری‌شناسی گیاهی، دکتر الهی‌نیا، انتشارات دانشگاه گیلان + تست پوران پژوهش آفات و بیماری‌ها + کتاب آفات و بیماری‌ها برای کنکور ارشد بیوتکنولوژی، انتشارات دکتر خلیلی
6. زبان انگلیسی:
کتاب زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه، عباس فرزام + فرهنگ واژه‌های آخر کتاب اصول اصلاح نباتات، دکتر بهمن اهدایی (برای بخش تخصصی سوالات زبان انگلیسی) + کتاب‌های 504 و لغات ضروری تافل

 

nazi jooon

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
شرکت که می تونی بکنی ولی اگه بیاری اجازه ثبت نام نداری!
 

samira20*

کاربر ممتاز
سلام دوستان خوبید؟
داوطلبان و مشتاقان بیوتکنولوژی کشاورزی لطفا همکاری کنید این تایپیک دوباره راه اندازی شه:)
اطلاعات مفید خودتون رو بذارید اینجا بقیه استفاده کنن.
اگه کسی میتونه بعنوان مشاور این قسمت به بقیه کمک کنه لطفا اطلاع بدید.
 

farahzadi63

New member
سلام من خیلی استرس دارم ببینم بیوتکنولوژی امسال قبول میشم یا نه هر کی حرفی میزنه یکی میگه امسال ظرفیت دانشگاه ها رو بردند بالا یکی میگه نه آوردند پایین مشاور هم رفتم گفت شبانه قبول میشی ولی خودم حساب میکنم هیچی قبول نمیشم واقعاً استرس دارم سایتی هم که نیست ببینم رتبه های پارسال بچه ها کجا قبول شدند.
 
آخرین ویرایش:

samira20*

کاربر ممتاز
سلام من خیلی استرس دارم ببینم بیوتکنولوژی امسال قبول میشم یا نه هر کی حرفی میزنه یکی میگه امسال ظرفیت دانشگاه ها رو بردند بالا یکی میگه نه آوردند پایین مشاور هم رفتم گفت شبانه قبول میشی ولی خودم حساب میکنم هیچی قبول نمیشم واقعاً استرس دارم سایتی هم که نیست ببینم رتبه های پارسال بچه ها کجا قبول شدند.

سلام.ایشالا قبول میشید.پس خداروشکر شما از سد بیوتکنولوژی رد شدین
 

Similar threads

بالا