كاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هيدروكربوری

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
كاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هيدروكربوری

نویسندگان :
هرمز قلاوند ،محمود پولادزاده ،علي ارزاني ،ضرغام مهديپور
 

پیوست ها

  • 59-8.pdf
    632.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا