قاعده هوکل

54675

New member
سلام
در قاعده هوکل(4n+2) منظور از n چیست و چگونه باید تعداد آن را بدست آوریم تا بفهمیم ترکیب آروماتیک هست یا خیر.
مثلاً برای بنزن توضیح دهید که چرا n=1 است و از کجا باید میفهمیدیم که n برای بنزن یک است؟
 

quan

New member
n عددی صحیح از صفر تا ۶ است. هنگامی که شمار الکترون های پای یک مولکول حلقوی ازین رابطه پیروی کند، آن مولکول تابع قاعده هوکل خواهد بود.
تعداد الکترون پای بنزن=6
4n+2=6
n=1 چون مقدار n صحیح شد پس بنزن آروماتیک است
 

54675

New member
n عددی صحیح از صفر تا ۶ است. هنگامی که شمار الکترون های پای یک مولکول حلقوی ازین رابطه پیروی کند، آن مولکول تابع قاعده هوکل خواهد بود.
تعداد الکترون پای بنزن=6
4n+2=6
n=1 چون مقدار n صحیح شد پس بنزن آروماتیک است

بنابراین نفتالن طبق این قاعده آروماتیک نیست چون:
4n+2=12 و n=2.5 می شود.
ولی نفتالن آروماتیکه! لطفاً بگین که چطور باید تعداد پیوندهای پای رو بدست بیاریم؟برای نفتالن انجام بدهید.
ممنون
 

quan

New member
بنابراین نفتالن طبق این قاعده آروماتیک نیست چون:
4n+2=12 و n=2.5 می شود.
ولی نفتالن آروماتیکه! لطفاً بگین که چطور باید تعداد پیوندهای پای رو بدست بیاریم؟برای نفتالن انجام بدهید.
ممنون

تعداد الکترونهای غیرمستقر (الکترون های پای)= 4n+2
تعداد الکترونهای غیر مستقر= تعداد کربن ها - تعداد بار (با حفظ علامت)
نفتالن : 10 تا کربن= 10 تا الکترون پای در ساختار ( 12 رو چجوری بدست آوردین؟!!!) پس n=2

 
آخرین ویرایش:

resmkhani

New member
مجموع الکترونهای پای برابر 4n+2 می باشد مثلا در بنزن برابر 6=4n+2است اگر در این معادله n عدد صحیح باشد ترکیب حلقوی اروماتیکی می باشد.در بنزن n=1
 

salamat874

New member
قاعده هوکل برای تک حلقه ای هاست.n تعداد الکترون های با اربیتال پی هستند به عبارتی باید اتم های تشکیل دهنده حلقه باید دارای پیوند های دو گانه یا سه گانه و یا جفت الکترون غیر پیوندی باشد.به n اعدای از صفر به بالای و صحیح می دهیم. و دو رابطه 4n+2 که اروماتیک را نشان میدهند و 4n که ضد آروماتیک را نشان می دهند را بدست می آوریم.اعداد رابطه 4n+2=2,6,10,14,18.,,, و اعداد 4n=0,4,8,12,16,20,... بدست می آیند.اگر همه اتمهای حلقه درگیر باشند یعنی پیوندهای سه گانه یا دو گانه یا غیر پویند در حلقه داشته باشند و تعداد الکترونهای پی آنها 2,6,10,14,.. باشند ماده آروماتیک است. ولی اگر تعداد الکترون های پیوند پی آنها 4و8و12 و... باسند ضد آروماتیک است.پس حواسمان باشد که اتم غیر درگیر مانند کرین بدون پیوند دو گانه یا سه گانه ( به قول معروف کربن پایدار) نداشته باشد.برای چند حلقه ای ها باید اتمهای تشکیل دهنده حلقه یکی یکی چک شوند که پیوند دو گانه یا سه گانه داشته باشند باید از قاعده گانجوکیشن تبعیت کنند.
 
بالا