فیلم آموزش طراحی گود با Flac

vahab_asefi

New member
در این دوره به ساخت مدل و تحلیل یک پروژه واقعی در حوزه گودبرداری شهری پرداخته شده است. مدرس پس از معرفی پروژه و نرم‌افزار به آموزش Flac به منظور ساخت هندسه مدل، تعیین مشخصات سنگ بستر، اجرای دیوار دیافراگمی، اجرای گام به گام حفاری و سازه نگهبان و انکراژ می‌پردازد و در پایان نحوه پلات گیری در نرم افزار و گرفتن چند پلات مستقل و ترکیبی کاربردی در خصوص گودبرداری و سازه نگهبان انکراژ را آموزش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر و دریافت بسته آموزشی از زمینو:

http://zamino.org/product/excavation-modeling-flac-course/
 
بالا