فواید استفاده از ارقام هیبرید برنج

آیورودا

کاربر ممتاز
فواید استفاده از ارقام هیبرید برنجاین ارقام موجب افزایش 15-20 درصد عملکرد می گردند

در این فن آوری با انتقال ژن نر عقیمی به ارقام اصلاح شده برنج لاینهای نر عقیم تولید می گردد و با یافتن والد پدری مناسب می توان هیبرید هایی با پتانسیل بالا تولید نمود

منبع:سالنامه نظام مهندسی کشاورزی


 

Similar threads

بالا