[فنگ شویی] فنگ شویی آرامش را به اتاق خواب می آورد!

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
اتاق خواب شما گوشه خلوتی است كه در آن نا گزير به استراحت و احيای انرژی خود هستيد. مردم به طور فزاينده در معرض انبوهی از اطلاعات، به ويژه اطلاعات مربوط به كار، هستند و اين موجب استرس دائمی می شود. بنابراين در پايان يك روز طولانی و پركار ، چيزی كه واقعا نياز داريد يك گوشه امن است ، جايی كه به شما به جای هيجان و تحريك استراحت و آرامش دهد، يكی از بزرگترين هديه هايی كه می توانيد به خود بدهيد، رخت خوابی به دور از هر گونه سر و صدا و استرس دنيای بيرون می باشد كه در جايی خلوت و آرام قرار دارد و جايی كه شما واقعا نمی خواهيد چشم تان و ذهن تان در گير چيزی شود
.
فنگ شويی از بسیاری از جھات مانند طب شرقی است با اين تفاوت كه توصیه ھای انجام شده در فنگ شويی به جای اينكه درباره افراد باشد، درمورد فضاھا صدق می کند. حقیقتا فنگ شویی شستشو و پاکسازی در ابعاد جسمانی و ذھنی است. ما باید پاک و رھا از انباشتگی ھا شویم و آن گاه تغییر آغاز می شود. در فنگ شویی ما به دنبال ھارمونی و تعادل این انرژی ھستیم. این هنر باعث حس تعادل میان ما و محیط اطرافمان می شود. از سویی ھمانطور که از نامش پیداست ( فنگ شویی : باد و آب ) در بسیاری از موارد با الھام از طبیعت و شھود ، شیوه ھا و راھکارھایی برای خلق ھارمونی و تعادل در درون و بیرونمان ارائه می دھد که موجب آرامش و صلح می شود.اتاق خواب كوچك ، متناسب و ايده ال می باشد چون انرژی آن آرام تر ومتعادل تر است. تمام لباس هايی كه در طول روز پوشيده ايد و از دنيای بيرون انرژی گرفته اند را به اتاق ديگر و يا كمد لباس منتقل كنيد.از گل های خشك استفاده نگردد زيرا باعث بيماری می شود، گياهان شاداب هميشه ايده خوبی هستند زيرا چی (یکی از عناصر فنگ شویی) را افزون می كنند.

در حالت ايده آل، نبايد اتاق خواب روی يك فضای خالی مثل گاراژ يا انباری قرار بگيرد ، زيرا همه انرژی اتاق از طريق كف آن جذب خواهد شد . كسانی كه به سختی به خواب می روند اتاق خواب شان رو به غرب باشد، در حالی كه اتاق های رو به طلوع برای كسانی كه بيدار شدن برايشان سخت است ايده آل می باشد.

هنگام طراحی رنگ يك اتاق خواب بهتر است از انتخاب رنگ های درخشان پرهيز كنيم چرا كه ممكن است هنگام استراحت اين رنگ ها آزار دهنده به نظر برسند. اما چنانچه رنگ های زنده را بيشتر می پسنديد سايه های مختلف رنگ آجری در كنار كرم های غنی و سياه می تواند انتخابی مناسب باشد.اگر به دنبال اتاق خوابی با فضای گرم سنتی و اندكی تجملی هستيد استفاده از رنگ های بكار رفته در صنايع دستی شرقی راه حلی مناسب برای دستيابی به چنين مكانی است. رنگ های گرمی چون طلائی، نارنجی ها، قرمزهای پرمايه و آجری های بكار رفته در طرح های سنتی شرقی عاملی مهم در ايجاد نمايی با شكوه و گرم در يك دكوراسيون هستند. علاوه بر به كارگيری اين رنگ ها در فضای اتاق استفاده از پارچه های زينتی شرقی، پارچه های سوزن دوزی و قلم كار غنا و جذابيت دكوراسيون اتاق خواب را دو چندان می نمايند .

محل تخت خود را با دقت انتخاب كنيد ، طوری كه ديد خوبی از در داشته باشد و پشت سرتان به جای فضای باز يا پنجره ، ديوار محكمی باشد. سعی كنيد مستقيما به موازات در نخوابيد ، چون در مسير انرژی های ورودی به اتاق قرار می گيريد. نه سر و نه پا، هيچكدام نبايد مستقيم رو به پنجره باشد. اگر پشت شما به در است يك آينه كوچك روی ديوار روبرو آويزان كنيد تا هر كسی را وارد اتاق می شود ببينيد
.
كسانی كه احساس افسردگی ، عصبانيت و آزردگی دارند بايد طوری بخوابند كه سرشان رو به غرب باشد . تنها در اين صورت است كه احساس آرامش و رضايت خواهند داشت. وقتی كه در طول شب، خواب آشفته ای داشته ايد ، صبح روز بعد احساس خستگی می كنيد و تمايل داريد در رخت خواب بمانيد . سرتان را رو به سمت شرق قرار دهيد . صبح فردا سر حال و شاد و پر انرژی از خواب بيدار خواهيد شد.

تخت خواب های دارای قاب فلزی امواج الكترو مغناطيسی لوازم برقی و سيم كشی خانه را تشديد می كنند ، تخت خواب های چوبی بهتر هستند. همچنين بايد امكان دسترسی به تخت خواب از دو طرف ميسر باشد، مگر اينكه بخواهيد تنها بخوابيد. برای ملافه ها ، پتو ، کوسن ها و روبالشی ها از مواد طبيعی استفاده كنيد
.
الكتريسيته كه به شدت يانگ (یکی از عناصر فنگ شویی) است، بايد كم ترين حضور را در اتاق خواب داشته باشد . بنابراين ، ويدئو و ديگر وسايل برقی بايد در هنگامی كه استفاده نمی شوند، از نظر دور شوند.
منبع: مقاله ای از مهندس دریا نصرت پور | گردآوری شده توسط تحریریه چیدانه
 
بالا