#علی_قاضی_نظام

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
🍁🍃من و این شعر ِ تکراری

شروع شب به بیداری...؛

تو و عطری که جا مونده

تمامِ شب خود آزاری #علی_قاضی_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
خودش را احساسی ترین آدمِ روی زمین نامید

وقتِ رفتن اما،

صحبت از منطق میکرد!

#علی_قاضی_نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مشکل اینجاست که شب ها،

دقیقاً دلتنگِ آنهایی می شویم

که برای فراموش کردنشان

جان کَندیم!👤علی قاضی نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
‍ يك روز بى هوا
سر ميزنم به آنكه قبل از من،
در حياط خلوت زندگى ات،
سركى كشيده باشد
قسمش ميدهم به دين و ايمانش!
از تو بگويد برايم...
ديده موهاى پريشانت را؟
لمس كرده لطافتِ دستانت را؟
بوييده عطرِ تنت را؟
شنيده از لبانت دوستت دارم را؟
و اى كاش لال باشد
كاش لال باشد
لال باشد .


‌• علی قاضی نظام
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
فكر كردن به تو
بَختَكِ شيرينى ست
كه شبها مى افتد به جانم..

✍️علی قاضی نظام

 

Similar threads

بالا