علائم و علت های خرابی سیستم ترمز خودرو

reza._y

عضو جدید
خرابی سیتم های ترمز علایم مختلفی دارد از جمله ی این خرابی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1-خراب شدن بوستر ترمز : بوستر ترمز نیروی کمکی برای ترمزگیری فراهم می کند از جمله خرابی های آن می توان به نشت هوا از طریق شیلنگ خلا و یا نشت هوا از پرس دور بوستر نام برد. زمانی که این اتفاقات بیفتد نیروی کمکی برای ترمز گیری ایجاد نمی شود در اصطلاح ترمز چوب می شود و پدال ترمز سفت و به سختی فشرده می شود.
2- خرابی پمپ ترمز : خراب شدن قطعات لاستیکی داخل پمپ باعث می شود در هدایت روغن مشکلاتی بوجود بیایید که باعث می شود موقع ترمز گرفتن پدال ترمز گیرایی نداشته باشد و درحالت پایین تر از حد معمول قرار گرفته باشد.
3-کشیدن فرمان به یکطرف در هنگام ترمز گیری : به هر دلیلی نیروی ترمز به صورت متعادل بین چرخ های خودرو تقسیم نشود فرمان به طرفی کشیده می شود که علت های آن را با هم بررسی می کنیم : الف- پیستون گیرپاژ کرده و نیروی ترمز به خوبی کار نمی کند. ب- دیسک ترمز چرب شده است. ج- مسیر انتقال روغن برای یکی از چرخ ها کیپ شده است.

 
بالا