عجب چنگال جنتلمنی!!!

mmm111kkk

New member
من همیشه اگر قرار بود راجع جنسیت قاشق چنگال نظر بدم، ترجیح می دادم چنگال زن باشه و قاشق مرد نمی دونم چرا؟شاید چون قاشق رو دست راست میگیریم و چنگال رو دست چپ....!!!
 

suniya2012

New member
من همیشه اگر قرار بود راجع جنسیت قاشق چنگال نظر بدم، ترجیح می دادم چنگال زن باشه و قاشق مرد نمی دونم چرا؟شاید چون قاشق رو دست راست میگیریم و چنگال رو دست چپ....!!!


اتفاقا من همیشه فکر میکردم که مردا مثل چنگال میمونن، شاید چون معلوم نیست به چه دردی میخورن. به هر حال اینم یه تصور دیگه.:D
 

Similar threads

بالا