طراحی با طبیعت، ساماندهی و طراحی منظر ورودی شرق تهران

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
طراحی معماری منظر 2 دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 86-87 به طراحی ورودی شرقی تهران و آشنایی با طراحی درطبیعت و با طبیعت اختصاص یافت.

در انجام این پروژه پس از بازدید سایت، مطالعات سایت و تحلیل های لازم صورت گرفت. این مطالعات در دو بخش عوامل طبیعی و عوامل انسانی مورد بررسی قرار گرفته شد.

در بررسی عوامل طبیعی نوع نیروهای زمین، پوشش گیاهی ،دید و منظر سایت، توپوگرافی و شیب سایت، جهت تابش آفتاب و سایه در سایت،جهت وزش باد غالب و ... شناسایی شد و در بخش مطالعات انسانی رفتار های استفاده کنندگان از این سایت مورد بررسی قرار گرفت و نیاز های این افراد پیش بینی شد. کاربران اصلی این سایت مسافرانی بودند که برای استراحت، تعمیر اتومبیل، قرار های ملاقات ،گرفتن وسیله نقلیه(تاکسی و مینی بوس) و یا برای خرید محصولات نوبرانه فصلی که در کنار جاده فروخته می شود در آنجا توقف داشتند.

عملکردهای استفاده کنندگان در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف بررسی شده و از این بررسی حوزه نفوذ استفاده کنندگان بر حسب زمان اقامت آن ها در سایت به دست آمد. از همپوشانی این لایه با عوامل طبیعی، عملکردها در موقعیت مناسب لکه گذاری شده و در مراحل بعد به صورت دقیق تر طراحی شدند.نکته مهم و اساس کار طراحی در این پروژه مبتنی بر طبیعت و همراهی با خطوط طبیعی بود و دخل و تصرف در طبیعت و خطوط توپوگرافی در طراحی به حداقل رسید.از پتانسیل های مهم در سایت حضور یک رودخانه فصلی بود که در مواقعی از سال آب داشته و با توجه به موقعیت آن که از سطح اتوبان پایین تر بوده زون آرام و مناسبی را برای توقف و استراحت مهیا می کرد و جنبه گردشگری پروژه بیشتر بر این پتانسیل اتکا نمود.

منبع
 

Lina!

New member
این مراحل تحقیقاتی و مطالعاتیه کاره که قبل از طراحی باید اینجا بشه. والبته بیشتر کار مشاورین طراحه که فوق العاده وقت گیرم هست.
و این پروژه مطالعاتی کار طراح رو آسون و بهتر می کنه. ;)
 

Similar threads

بالا